Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Výstava fotografií Člověk a Víra

Od neděle 4. srpna do 30. září 2019 naleznete v našem kostele instalaci výstavy velkoformátových fotografií spolku Člověk a Víra.

Farní pouť do Svaté země 2018

Nabízíme videozáznam z poutě do Svaté země v roce 2018.


(Video: P. V. Vaněk)

Abba, který proměňuje

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti sv. Jakuba, patrona farnosti (Mt 20,20-28) | 28. července 2019

Minulou neděli jsme slyšeli o nutnosti naslouchat Bohu, nejprve mu dát sami sebe, a pak konat své povinnosti – dobré skutky.

Dnešní slavnost nás vede opět za Ježíšem, který odhaluje Otce. Dva učedníci přicházejí, aby si vydobyli své výsadní postavení, ale Ježíš trpělivě jejich ctižádost kultivuje a přetváří v horlivost. Na tomto základě dává jednu z lekcí, kdy ukazuje rozdíl mezi tím, jak lidé Boha chápou, a tím, jaký doopravdy je.

Celý příspěvek

Marie a Marta

Text k zamyšlení u příležitosti 16. neděle v mezidobí (Lk 10,38-42) | 21. července 2019

Minulou neděli jsme hledali cestu, jak konat skutky lásky vůči bližnímu. Dnes se podívejme tak trochu do zákulisí, co totiž je a má být za každým naším skutkem.

Z události, o které čteme dnes v evangeliu, můžeme vyvodit dvě výzvy.

Celý příspěvek

Pomoc bližnímu

Text k zamyšlení u příležitosti 15. neděle v mezidobí (Lk 10,25-37) | 14. července 2019

Je zde další výzva v rámci tohoto prázdninového období. Po základních pravidlech pro stavbu našeho života a našem vyslání, coby učedníků, přichází na řadu pomoc bližnímu. Začněme anekdotou.

Celý příspěvek

Zapojeni do díla spásy

Text k zamyšlení u příležitosti 14. neděle v mezidobí (Lk 10,1-12.17-20) | 7. července 2019

Minulou nedělí – slavností Výročí posvěcení kostela – jsme započali období prázdninových měsíců. Rozestřeli jsme si důležitá pravidla pro budování stavby našeho života. Dnes pokračujeme výzvou evangelia o vyslání dvaasedmdesáti učedníků. Z části jsme tento úryvek slyšeli již o slavnosti našich věrozvěstů, dnes tedy pokračujme v naší úvaze.

Celý příspěvek

Primice P. Ondřeje Talaše

Odkazujeme na fotogalerii z primiční mše svaté P. Ondřeje Talaše, která se uskutečnila v sobotu 6. července 2019 v Uherském Brodě.

Fotogalerie: Primice P. Ondřeje Talaše
(Foto: Člověk a víra – Dominik Novák a Jaroslav Tupý)

Stavba našeho života

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Výročí posvěcení postela (Lk 9,51-62) | 30. června 2019

Když se započíná jakékoli velké dílo, je důležité určit nějaká pravidla, normu, připravit plán. Ne náhodou se tak děje i v díle největším, v budování stavby našeho života. Podívejme se na ně.

Celý příspěvek

Slavnost Těla a Krve Páně 2019

Odkazujeme na fotogalerii ze slavnosti Těla a Krve Páně.

Fotogalerie: Slavnost Těla a Krve Páně 2019
(Foto: Člověk a víra – Martina Ingrová)

Jákob – prázdninové vydání 2019

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – prázdninové vydání. Zde jej naleznete v elektronické podobě.