Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Bez Ducha Svatého

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Seslání Ducha Svatého (Jan 20,19-23) | 9. června 2019

Když si jeden kněz v náboženství povídal s dětmi o Duchu Svatém, zeptaly se ho: „Proč se Duch Svatý maluje jako holubice?“ Kněz jim na to povyprávěl tento příběh.

Celý příspěvek

První svaté přijímání 2019

Naši prvokomunikanti v neděli 2. června 2019 vstoupili do životního období, ve kterém už Bůh může jejich srdce přetvářet a proměňovat. Provázejme je svým příkladem a modlitbou. Odkazujeme na videozáznam této slavnosti.


(Video: Z. Koníček)

Dobré srdce

Text k zamyšlení zvláště pro prvokomunikanty a jejich rodiče u příležitosti 7. neděle velikonoční (Jan 17,20-26) | 2. června 2019

Milá děvčata, milí chlapci, milé Boží děti!

Proč vás nazývám Božími dětmi? Nejste snad dětmi svých rodičů? Ano, ale Bůh učinil ten zázrak, že jste se svým rodičům mohli narodit. Bůh si nás „vymyslel“. A vaši rodiče navíc souhlasili s tímto Božím plánem a při křtu veřejně vyznali, že si přejí, abyste byli Boží. V obojím slova významu. Tedy Boží… abyste patřili Bohu a boží… abyste byli skvělými, šťastnými, prostě úžasnými lidmi. U většiny z vás jsem byl u toho, většinu z vás jsem křtil.

Celý příspěvek

Proti proudu

Odkazujeme na dokument České televize o životě, pronásledování a vyhnanství velikána českých dějin kardinála Josefa Berana.

Učiníme si příbytek

Text k zamyšlení u příležitosti 6. neděle velikonoční (Jan 14,23-29) | 26. května 2019

Dnes slyšíme Ježíše hovořit o tom, že se v nás chce zabydlet: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“ Aby se v nás Bůh mohl zabydlet, abychom dokázali naši lásku k Bohu, je třeba zachovávat jeho slovo. Co tedy dělat proto, abychom Boží slovo nejen slyšeli, ale také milovali a zachovali? Prvním krokem je naučit se dobře naslouchat. Vnímat nejen to slovo, ale také toho, kdo ho vyslovuje. Přijímat ho nejen rozumem, ale také srdcem. Jak to dělat? Odpověz jsme si příběhem.

Celý příspěvek

Prvokomunikanti 2019

Nabízíme společnou fotografii (foto: Rostislav Pijáček) po slavnosti prvního svatého přijímání v neděli 2. června 2019.

Jízdokrálová mše svatá

Nabízíme sestřih slavné mše svaté za krále, jeho rodinu a ročník 2001 při letošní Jízdě králů s promluvou vlčnovského rodáka P. Rudolfa Repky.


(Video: Z. Koníček)

Nové přikázání

Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle velikonoční (Jan 13,31-33a.34-35) | 19. května 2019

„Milujte se navzájem.“ Žádná věta Písma není tak vystavena nebezpečí, že se stane jakousi křesťanskou frází, jako právě tato. Ještě se k tomu vrátíme.

Vyprávěla jedna maminka, jak ji volali policisté, aby se dostavila do obchodu, kde její malý syn kradl. Když tam přišla, ptala se chlapce: „Proč jsi to udělal? Víš přece, že krást se nesmí!“ „Vím, ale já jsem dnes pirát a ti krást můžou, ti se přece kradením živí!“

Celý příspěvek

Jízda králů 2019

V neděli 26. května 2019 se slavila 6. neděle velikonoční a Jízda králů. Nedělní oslavy začínají mší svatou, ze které nabízíme fotogalerii. Hlavním celebrantem byl P. Ladislav Kunc, promluvu pro krále Davida Chaloupku, jeho rodinu a družinu měl vlčnovský rodák J. M. can. Rudolf Repka.

Fotogalerie: Jízda králů 2019
(Foto: Člověk a víra – Pavel Ingr)

Jízda králů 2019

Nabízíme přehled bohoslužeb o letošním jízdokrálovém víkendu.