Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Biblická výstava

V neděli 19. listopadu 2017 u příležitosti Dne Bible jsou všichni srdečně zváni na mimořádnou Biblickou výstavu, která bude zahájena ve 14.30 hodin varhanním vystoupením Marka Soviše. Ke zhlédnutí budou nejrůznější vydání Písma svatého od 19. století po současnost, prezentace, informace, zajímavosti, grafiky a ilustrace.

Jenom jeden je váš Otec

Text k zamyšlení u příležitosti 31. neděle v mezidobí (Mt 23,1-12) | 5. listopadu 2017

Ježíš nás vybízí, abychom byli s některými tituly opatrní. Otec, mistr, učitel jsou běžná slova, která však v duchovní oblasti vyžadují zvláštní přístup. Když říkáme tátovi od rodiny „otče“, šéfovi dílny „mistře“, pedagogovi „pane učiteli“, není to nic proti evangeliu. Takové oslovení není hřích nebo špatnost. Ale jak to je, když je používáme u duchovních, kteří slouží Bohu? Smí se používat u kněží, biskupů či papeže oslovení otče, mistře, učiteli?

Celý příspěvek

Jak milovat Boha, bližního, sebe?

Text k zamyšlení u příležitosti 30. neděle v mezidobí (Mt 22,34-40) | 29. října 2017

Ptala se jedna mladá slečna maminky: „Jak se pozná, že někoho miluji?“ Máma se usmála a pravila: „Myslíš na něho, toužíš, aby ti byl blízko, je ti krásně, když jste spolu. Snažíš se ho poznat, nasloucháš tomu, co ti říká, a chceš mu dělat radost. Když jste spolu, čas vám rychle utíká, kdežto když jste sami, tak se vleče. Vytrvale zdoláváš překážky, které vás rozdělují, a buduješ mosty, které by vás mohli spojit.“

Celý příspěvek

Dávejte, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu

Text k zamyšlení u příležitosti 29. neděle v mezidobí (Mt 22,15-21) | 22. října 2017

„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne.“ Tak zní první přikázání Desatera, které židé po staletí milovali, ctili a zachovávali. A pak přišli římští císaři, kteří o sobě tvrdili, že jsou božskými zástupci na této zemi. To bylo pro židy rouhání. Platit daň císaři, který se stavěl na roveň Bohu, znamenalo uznat jeho moc a svým způsobem tak porušit první přikázání. Byl to citlivý náboženský i politický problém. A tak je otázka farizeů nebezpečnou pastí. Poruší Ježíš první přikázání Desatera, nebo se postaví proti římským okupantům? Když poruší Desatero, není to prorok, když se postaví proti císaři, čeká ho zatčení a možná smrt. Co z toho si Ježíš zvolí?

Celý příspěvek

Co když

Píseň Co když, která je dárkem spolča, scholy Samuel, ministrantů a dalších ke svatbě Martiny Mošťkové a Pavla Ingra.

Odvádějme Bohu, co mu náleží

Text k zamyšlení u příležitosti 27. neděle v mezidobí (Mt 21,33-43) | 8. října 2017

Evangelium hovoří o představitelích židovského národa, kterým byl svěřen poklad pravé víry v jediného živého Boha. Ale oni si tuto víru přivlastnili a uzavřeli ji do hradeb náboženských předpisů. Místo aby byla plodná a přinášela světu radost a spásu, stala se nástrojem potěšení jen pro vyvolené. A kdokoli se snažil to změnit, se zlou se potázal. Dokonce i sám Boží Syn.

Celý příspěvek

Noví pomocní biskupové Antonín a Josef

Od soboty 14. října 2017 máme nové pomocné biskupy Mons. Antonína Baslera a Mons. Josefa Nuzíka. Více na webu cirkev.cz. Zde můžete prohlížet záběry fotografů seskupení Člověk a víra.

Jákob – podzimní vydání 2017

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – podzimní vydání. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Pokračujeme v Božím díle

Text k zamyšlení u příležitosti 25. neděle v mezidobí (Mt 20,1-16) | 24. září 2017

V roce 2014, přesně před třemi lety, jsme zde rozebírali stejný úryvek evangelia. Jeho prvotní výpověď jsme si probrali i v pátek s dětmi. Odměna v tomto případě není výsledkem naší práce, našich zásluh. Je darem dobrého Boha. Je projevem jeho lásky k těm, kteří jsou ochotni jeho dar přijmout. A naše úsilí naše práce na jeho vinici? Je odpovědí na jeho lásku. Podívejme se dnes ale z trochu jiného úhlu.

Celý příspěvek

Misijní říjen 2017

Nejen dětem z Misijního klubka může pomoci kalendář pro Misijní říjen 2017 se zajímavým úkolem na každý den. Lze jej stáhnout a následně vytisknout v barevné i černobílé verzi. Více informacích na webu Papežského misijního díla.

Str. 1 z 9712345...102030...Posl. »

Nejbližší akce