Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Večer chval

Všichni, zvláště mladí, jsou srdečně zváni na Večer chval pořádaný ministranty a scholou Samuel. Začínáme po večerní mši svaté v pátek 23. listopadu 2018. Jsme stvořeni, abychom Boha chválili aneb kde jsou dva nebo tři…

Miluj Pána, svého Boha

Text k zamyšlení u příležitosti 28. neděle v mezidobí (Mk 12,28b-34) | 4. listopadu 2018

Tři body k naplnění lásky k Bohu ke stažení ve vysokém rozlišení.

Když kazatel předestře, že bude mluvit o lásce, ženy zpozorní a muži vypnou. „Zamilované řeči nejsou nic pro nás,“ řeknou si v duchu. Ale dnes by to byla chyba. Rozjímání o přikázání lásky není žádné sladké rozplývání. Je to zásadní věc, která se týká každého muže a ženy. Začněme příběhem.

Celý příspěvek

Modlit se za vlast

Text k zamyšlení u příležitosti 30. neděle v mezidobí (Mk 10,46-52) | 28. října 2018

Na dnešní den připadá sté výročí založení Československé republiky. Proč se tomuto výročí věnovat v kázání? Začněme příběhem.

Celý příspěvek

Pastýřský list k přípravě na Mimořádný misijní měsíc

Papež František vyhlásil Mimořádný misijní měsíc na říjen roku 2019. Tomuto bude předcházet roční příprava. Směr našemu úsilí udává otec arcibiskup v pastýřském listu, na který odkazujeme.

Celý příspěvek

Prodej všechno, co máš

Text k zamyšlení u příležitosti 28. neděle v mezidobí (Mk 10,17-30) | 14. října 2018

Nějaký člověk přišel za Ježíšem s postojem: „Za co získám Boží království?“ Tedy s typickým starozákonním postojem. I když i nám je toto obchodování s Bohem někdy blízké. Co tedy Bůh požaduje, abych si zasloužil jeho věčný život? A tak mu Ježíš ukazuje, co je třeba. Ale ten požadavek je pro něj nezvládnutelný. Zjišťuje, že na to nemá, a odchází. Když to pak Ježíš probírá s učedníky, tak taky posmutní a dojdou k verdiktu, že vlastně nemůže být spasen skoro nikdo. Že to není v lidských silách. Ale pak se vše otáčí a Ježíš vysvětluje, že to opravdu v lidských silách není. „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha.“ A my musíme uznat, že na poklad v nebi nemáme z vlastních sil. A tady nám Bůh ukazuje, že on je tím největším pokladem. Když přijmeme jeho, přijímáme i veškeré jeho dary. Tedy i věčný život.

Celý příspěvek

Nač je třeba v manželství myslet

Text k zamyšlení u příležitosti 27. neděle v mezidobí (Mk 10,2-16) | 7. října 2018

Pět bodů, na které máme v manželství myslet, ke stažení ve vysokém rozlišení.

Ptala se novinářka na zlaté svatbě: „Měli jste v manželství někdy nějakou krizi?“ Stará paní se zamyslela a říká: „Tak jednu, dvě, možná i tři.“ Novinářka překvapeně vyvalila oči: „Tři krize za padesát let?“ „Ale ne,“ zkroutila babička hlavou, „my řešíme dvě, tři krize denně!“

Není divu, že je nerozlučitelnost manželství předmětem mnohých diskuzí. Ale Ježíš jasně ukazuje, že není o čem diskutovat. Nerozlučitelnost manželství a vedení dětí k Bohu – dva úkoly, které jsou dány přímo Bohem. A takto je třeba k nim i přistupovat.

Celý příspěvek

Pokušení a hřích

Text k zamyšlení u příležitosti 26. neděle v mezidobí (Mk 9,38-43.45.47-48) | 30. září 2018

Rozjímání nad dnešním textem začneme od jeho závěrečného odstavce. V každé zoologické zahradě je na kleci s nebezpečnými zvířaty varovná cedulka, která říká: Nepřibližujte se, nedotýkejte se, buďte opatrní! A každý rozumný člověk poslechne. Nebo když při prohlídce jaderné elektrárny uvidíme cedulku: „Nevstupovat, radiace!“, také ji budeme respektovat. Ať už je nebezpečí zjevné jako třeba divoká šelma, nebo skryté jako nebezpečné záření, rozumný člověk je rád, že před ním dostal varování a dobrou radu poslechne.

Celý příspěvek

Kdo přijme jedno z takových dětí…

Text k zamyšlení u příležitosti 25. neděle v mezidobí (Mk 9,30-37) | 23. září 2018

I když je hlavní myšlenka dnešního evangelijního úryvku věnována pokoře a skromnosti, my se zaměřme na závěrečnou část Ježíšovy řeči, kde se hovoří o dětech:

„Kdo přijme jedno z takových dětí kvůli mně, mne přijímá; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal.“

Jak můžeme této větě rozumět?

Celý příspěvek

Kdo chce jít za mnou, ať vezme svůj kříž a následuje mě

Text k zamyšlení u příležitosti 24. neděle v mezidobí (Mk 8,27-35) | 16. září 2018

Ne vždy život plyne tak, jak bychom si přáli. Když se zdá, že jsme dosáhli úspěchu či zabezpečení a mohli bychom užívat klidu, přijde něco nečekaného. Pro apoštola Petra to byly Ježíšovy předpovědi utrpení. Asi nikdo z nás se nediví, že se s Božím plánem spásy nemohl smířit. Bylo by to těžké i pro nás. Přijmout kříže nikdy nebylo a nebude lehké. Trpět, a ještě si k tomu říkat, že to s námi Bůh myslí dobře, to chce opravdu velikou víru.

Celý příspěvek

A mluvil správně

Text k zamyšlení u příležitosti 23. neděle v mezidobí (Mk 7,31-37) | 9. září 2018

Je možné shlédnout i videozáznam promluvy či další materiál z děkovné mše svaté pod vinohrady. Tři pravidla ke správnému promlouvání ke stažení.

Když někdo řekne něco nepatřičného, tak ho napomínáme a říkáme mu: „Kdybys raději mlčel.“ Někdy si to říkáme i sami pro sebe, zvláště když naše slova přivolají bouři hněvu, která se obrátí proti nám. Jak se to stane, že řekneme něco nevhodného? Většinou je to důsledek toho, že se necháme strhnout svými pocity a mluvíme bez přemýšlení. Platí o nás, že rychleji mluvíme, než myslíme. Ale někdy je to důsledek toho, že jsme naslouchali zlým jazykům a jejich řeč nás uvrhla do špatného rozpoložení.

Celý příspěvek