Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Akce

Farní a jiné akce

Farní pouť na Svatý Antonínek 2017

V neděli 13. srpna 2017 se opět koná farní pouť na Svatý Antonínek. Naše farnost zajišťuje průběh mše svaté, která začíná v 15.00 hodinZvláště jsou zváni pěší poutníci, kteří vyjdou po požehnání u kostela v 10.30 hodin. Pro všechny, kteří nemohou jít pěšky nebo nejedou po vlastní ose, je objednán autobus. Odjezd autobusu bude ve 13.45 hodin. Jízdné se platí zpětně v našem kostele. Odjezd autobusu ze Svatého Antonínka bude hodinu po skončení mše svaté. V danou neděli bude ve Vlčnově jen ranní mše svatá.

Farní den 2017

Díky všem, kteří se zasloužili o tento krásný 16. farní den, zvláště našim hostům – Schole Krásensko. Díky všem organizátorům, dobrodincům, sponzorům i všem, kteří jste přišli či přijeli. Pro připomenutí atmosféry odkazujeme na fotogalerii R. Pijáčka.

Fotogalerie: Farní den 2017
(foto: R. Pijáček)

Farní den 2017

V neděli 25. června 2017 jste všichni srdečně zváni na 16. farní den. V 7.30 a 9.30 hodin budou v kostele mše svaté ze slavnosti výročí posvěcení kostela. Odpolední setkání začne ve 14.30 hodin koncertem Scholy Krásensko v kostele. Naši hosté vystoupí s pásmem P. Jana Plodra a P. Ladislava Kunce „Chvály“. Setkání bude pokračovat na farní zahradě, kde se můžeme těšit na překvapení ministrantů a scholy, občerstvení a posezení při kytaře. Děti čeká tradiční skákací hrad a projížďka na koni.

Přijďme společně prožít netradiční odpoledne naší farní rodiny.

Setkání prvokomunikantů 2017

Nabízíme společnou fotografii (foto: Martina Mošťková) po slavnosti prvního svatého přijímání a celou fotogalerii z přípravného soustředění dětí, na kterém jsme nejen formou her prohloubili znalosti a zažili krásné společné dopoledne. Poděkování všem, kteří se o to zasloužili.

Fotogalerie: Setkání prvokomunikantů 2017
(Foto: P. Ladislav)

Jízda králů 2017

Nabízíme fotogalerie ze mše svaté při Jízdě králů.

Fotogalerie: Jízda králů 2017 – mše svatá
Fotogalerie: Jízda králů 2017 – mše svatá – podgalerie
(Foto: Člověk a víra – Pavel Ingr, pro nejjednodušší prohlížení spusťte modrý odkaz PROHLÍŽET FOTOGALERII)

Poslední večeře s prvokomunikanty

Nabízíme fotogalerii z postního setkání prvokomunikantů a jejich rodičů, na kterém jsme ve spolupráci s Centrem pro rodinu Uherský Brod zažili průběh Poslední večeře.

Fotogalerie: Poslední večeře s prvokomunikanty
(Foto: Člověk a víra – Martina Mošťková)

Adorační den 2017

Všichni jste srdečně zváni k prožití Adoračního dne naší farnosti. V sobotu 1. dubna 2017 se připojíme k nepřetržité adoraci, která probíhá v jednotlivých farnostech olomoucké arcidiecéze po celý rok. Tento den je také dnem modliteb a obětí za kněžský seminář a dnem, kdy můžeme využít cizích zpovědníků ke svátosti smíření před Velikonocemi.

Národní pochod pro život a rodinu

V pastýřském listu na 1. neděli postní jsme byli pozváni na Národní pochod pro život a rodinu a vyzváni k jeho podpoře. Tento se koná v sobotu 22. dubna 2017 v Praze.

Zde odkazujeme na web této událostivideopozvánku.

Čtyři katecheze o mši svaté

Mimo naplánovaných postních setkání jsou před námi čtyři nedělní promluvy, kterými chceme vstoupit více do hloubky prožívání mše svaté. Zde je rozpis jejich termínů.

Tříkrálová sbírka a Vánoční koncert

V sobotu 7. ledna 2017 se konala Tříkrálová sbírka a Vánoční koncert hudebního tělesa Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou. Nabízíme několik fotografií pořízených před odchodem koledníků do mrazivého dne a také zachycení koncertní atmosféry.

Fotogalerie: Tříkrálová sbírka a Vánoční koncert
(foto: P. Ladislav)

Odkazujeme také na fotogalerie R. Pijáčka a videosestřih Z. Koníčka.

Celý příspěvek