Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Biřmovanci

Informace pro ty, kteří se připravují k přijetí svátosti biřmování

Biřmování 2012 – 8. setkání

Pátek 27. ledna 2012 v 19.00 hodin

Téma: Bible (Nový zákon)

Biřmování 2012 – 7. setkání

Pátek 20. ledna 2012 v 19.00 hodin

Téma: Krátké prezentace svatých (na základě vánočního úkolu); volba svého biřmovacího patrona

Rok úplně jinak

V pátek 13. ledna 2012 v 19.00 hodin jsme všichni zváni na přednášku Rok úplně jinak, při které se s námi rozdělí o své zážitky v mezinárodní evangelizační škole Jeunesse Lumiere naše farnice Ludmila Kašpaříková.

Tato přednáška je zároveň pro naše biřmovance místo 6. setkání. Vše se koná v kostele.

Celý příspěvek

Biřmování 2012 – 5. setkání

Pátek 9. prosince 2011 v 19.00 hodin

Téma: Bible (celkový přehled: Bible jako knihovna, jak přistupovat k Písmu svatému; Starý zákon)

Shrnutí minulých úkolů:

  1. postupně přečíst Lukášovo evangelium
  2. předat dopis otce arcibiskupa svému kmotrovi či kmotře
  3. pročíst dopis otce arcibiskupa biřmovancům

Nové úkoly na dobu adventní a vánoční:

  1. přečíst knížku o vybraném světci (nejde o biřmovacího patrona)
  2. na základě přečteného připravit o tomto svatém krátký referát (do deseti minut)
  3. promýšlet, koho si zvolit za biřmovacího patrona

Biřmování 2012 – 4. setkání

Pátek 2. prosince 2011 v 19.00 hodin

Téma: Pět cest k poznání Boha (cesta druhá: svědomí; cesta třetí: Bible; cesta čtvrtá: modlitba; cesta pátá: svátosti, církev)

Zahajujeme Rok biřmování

První nedělí adventní vstupujeme do nového liturgického roku. Tím také zahajujeme Rok biřmování. Zde přinášíme k zamyšlení celý pastýřský list našeho otce arcibiskupa.

Drazí bratři a sestry, právě jsme ukončili první rok přípravy na Cyrilometodějské jubileum, kdy jsme se častěji vraceli k myšlenkám na křest. Skutečnost, že pokřtěný už nepatří sám sobě, ale Kristu, nám přináší pokoj a důvěru. Nemusíme se zbytečně strachovat o sebe, protože on se umí postarat o to, co mu patří. Zároveň ovšem se musíme snažit jednat ne podle sebe, ale podle Krista, kterému patříme, který na nás má právo. Pak na něj můžeme spoléhat.

Celý příspěvek

Biřmování 2012 – 3. setkání

Pátek 25. listopadu 2011 v 19.00 hodin

Téma: Doba adventní…

Biřmování 2012 – 2. setkání

Pátek 18. listopadu 2011 v 18.45 hodin

Téma: Pět cest k poznání Boha (cesta první: stvoření, vesmír, příroda)

Biřmování 2012 – Úvodní setkání

Pátek 14. října 2011 v 19.30 hodin

Úvodní setkání biřmovanců

Přihláška k přípravě na svátost biřmování

Letos v naší farnosti začne příprava na svátost biřmování. Přihlášku k přípravě je možno vyzvednout v zákristii, poté ji co nejdříve osobně odevzdat P. Ladislavovi. Nejpozději však do 9. října 2011.

Svátost biřmování obohacuje zvláštní silou Ducha svatého, proto se doporučuje, aby se pro ni rozhodli také ti, kteří ji dosud nepřijali, i kdyby byli pokročilého věku. Ostatní informace jsou uvedeny u přihlášky.