Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Biřmovanci

Informace pro ty, kteří se připravují k přijetí svátosti biřmování

Postní rozjímání v Roce biřmování 2012

V současné době jsme v naší zemi svědky toho, že mnoho křesťanů považuje svátost biřmování za určitý „zbytečný“ nadstandart. Tato svátost je proto často odsouvána na dobu, kdy bude více času, nebo kdy si trochu více ujasníme základy víry apod.

Letošní rok je druhým přípravným rokem na výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu, které oslavíme v roce 2013. Otec arcibiskup Mons. Jan Graubner ve svém pastýřském listu zdůraznil, že je to především Duch svatý, který buduje Boží království ve světě. A jestliže my nehoříme takovou vírou, abychom zapalovali všechny kolem nás, pak je nutné obnovit své rozhodnutí pro Boha a otevřít se působení Ducha svatého, který může změnit i dnešní svět.

K zamyšlení nad touto svátostí nám mohou pomoci tato každodenní postní rozjímání, která připravili kněží uherskobrodského děkanátu.

Celý příspěvek

Fireproof – skvělý film o manželství on-line

Je možné zachránit manželství, když se vztah mění v sérii obviňování a napadání, kdy pýcha nutí člověka myslet jen na sebe? Film dává odpověď plnou naděje. Film Fireproof (V jednom ohni, 2008, režie Alex Kendrik) nepatří mezi finančně nákladné s velkou výpravou, možná i poselství je poněkud přímočařejší. Proč ale touto cestou nepřijmout, že Bůh nabízí jasnou pomoc tomu, kdo se mu dá k dispozici v této komplikované době?

Film je v českém dabingu a je možné jej shlédnout on-line. Doporučujeme.

Celý příspěvek

Biřmování 2012 – 10. setkání

Pátek 17. února 2012 v 19.00 hodin

Téma: Bible (zpytování svědomí na základě 15. kapitoly Lukášova evangelia, nejstarší opisy Písma, Kumrán)

Související materiály:

  1. Kumránské svitky
  2. Nabídka České biblické společnosti (prohlédnout si dostupné formáty Bible, hledat ekumenický překlad včetně deuterokanonických knih)
  3. Odkazy na různé osvědčené elektronické verze (pro mobilní zařízení a počítače) naleznete v této rubrice později.

Biřmování 2012 – 9. setkání

Pátek 10. února 2012 v 19.00 hodin

Téma: Bible (literární a duchovní přístup k Písmu, práce s textem Lk 15,11-32)

Zde jsou také přiloženy modlitby před a po četbě Písma svatého:

Celý příspěvek

Biřmování 2012 – 8. setkání

Pátek 27. ledna 2012 v 19.00 hodin

Téma: Bible (Nový zákon)

Biřmování 2012 – 7. setkání

Pátek 20. ledna 2012 v 19.00 hodin

Téma: Krátké prezentace svatých (na základě vánočního úkolu); volba svého biřmovacího patrona

Rok úplně jinak

V pátek 13. ledna 2012 v 19.00 hodin jsme všichni zváni na přednášku Rok úplně jinak, při které se s námi rozdělí o své zážitky v mezinárodní evangelizační škole Jeunesse Lumiere naše farnice Ludmila Kašpaříková.

Tato přednáška je zároveň pro naše biřmovance místo 6. setkání. Vše se koná v kostele.

Celý příspěvek

Biřmování 2012 – 5. setkání

Pátek 9. prosince 2011 v 19.00 hodin

Téma: Bible (celkový přehled: Bible jako knihovna, jak přistupovat k Písmu svatému; Starý zákon)

Shrnutí minulých úkolů:

  1. postupně přečíst Lukášovo evangelium
  2. předat dopis otce arcibiskupa svému kmotrovi či kmotře
  3. pročíst dopis otce arcibiskupa biřmovancům

Nové úkoly na dobu adventní a vánoční:

  1. přečíst knížku o vybraném světci (nejde o biřmovacího patrona)
  2. na základě přečteného připravit o tomto svatém krátký referát (do deseti minut)
  3. promýšlet, koho si zvolit za biřmovacího patrona

Biřmování 2012 – 4. setkání

Pátek 2. prosince 2011 v 19.00 hodin

Téma: Pět cest k poznání Boha (cesta druhá: svědomí; cesta třetí: Bible; cesta čtvrtá: modlitba; cesta pátá: svátosti, církev)

Zahajujeme Rok biřmování

První nedělí adventní vstupujeme do nového liturgického roku. Tím také zahajujeme Rok biřmování. Zde přinášíme k zamyšlení celý pastýřský list našeho otce arcibiskupa.

Drazí bratři a sestry, právě jsme ukončili první rok přípravy na Cyrilometodějské jubileum, kdy jsme se častěji vraceli k myšlenkám na křest. Skutečnost, že pokřtěný už nepatří sám sobě, ale Kristu, nám přináší pokoj a důvěru. Nemusíme se zbytečně strachovat o sebe, protože on se umí postarat o to, co mu patří. Zároveň ovšem se musíme snažit jednat ne podle sebe, ale podle Krista, kterému patříme, který na nás má právo. Pak na něj můžeme spoléhat.

Celý příspěvek