Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Duchovní slovo

Texty k (nejen) nedělnímu zamyšlení

Hledat ztracené dary

Text k zamyšlení u příležitosti svátku Svaté Rodiny (Lk 2,41-52) | 30. prosince 2018

Bůh dal Josefovi a Marii vznešené povolání – starat se o Ježíše a ochraňovat ho. A když se jim ztratí, s bolestí ho hledají. Co když se stane něco dítěti, které jim svěřil sám Bůh? Každý, kdo někdy hlídal děti svých přátel, si dovede představit, jak jim asi bylo. Ale jejich bolestné hledání se promění v radost.

Celý příspěvek

Pastýřský list Vánoce 2018

Odkazujeme na web Arcidiecéze olomoucké.

Jak jsme ztratili s Adventem i Vánoce

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Narození Páně – ve dne (Jan 1,1-18) | 25. prosince 2018

Jedna maminka si stěžovala: „To je hrozné, pomalu od dušiček se mě moje malá každý den ptá, kdy už budou Vánoce.“ A kamarádka ji odpověděla: „Divíš se? Už dva měsíce všude svítí vánoční ozdoby a hulákají koledy. Moje prateta je z toho tak popletená, že už mi dvakrát usmažila kapra a nachystala dárky. No, už aby ten blázinec byl za námi.“

Celý příspěvek

Tichá noc

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Narození Páně – půlnoční (Lk 2,1-14) | 24. prosince 2018

Je to dnes přesně 200 let, kdy se poprvé zpívala koleda, která nás provází dnešní nocí – Tichá noc. Zve nás, volá nás, abychom vstali a přišli se ohřát ke svaté rodině. Podobně jako dnes, i před dvěma sty lety muselo být v kostelíku v Oberndorfu u Salzburgu chladno. A nám je jasné, že se tam lidé nešli do kostela ohřát na těle, ale na duši. Co takové ohřívání obnáší?

Celý příspěvek

Být dobrým Božím poslem

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle adventní (Lk 1,39-45) | 23. prosince 2018

V evangeliu čteme o radostném setkání žen, které prožily s Bohem velké a krásné věci. Těší se z víry a společně oslavují Boha. Možná si povzdechneme: „Ty se mají. Kéž bychom i my na sobě zakusili Boží moc a mohli se setkávat s lidmi plnými radosti a lásky.“ Ale realita je jiná. Místo radosti ze sdílení víry, prožíváme často zklamání ze setkání se slabostí a hříšností svou i druhých. Proč i dva tisíce let po narození Krista není svět prostoupen radostí z víry? A co s tím dělat? Odpovězme si příběhem.

Celý příspěvek

Jásej, zaplesej, raduj se a vesel

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle adventní (Lk 3,10-18) | 16. prosince 2018

V hodině náboženství se jeden kněz zeptal dětí, jak prožili radostnou neděli. Přihlásil se chlapec a spustil: „No, dopoledne jsme museli na mši, ale pak už to bylo jenom lepší. Na oběd jsme se tak přejedli, že jsme pak dvě hodiny spali. Odpoledne táta vyrazil do hospody, máma s kamarádkama na kafe a nákupy, sestra se spolužačkama za zábavou, a já mohl v klidu hrát na počítači hry. Takže, pane faráři, u nás dobrý. My jsme to prožili radostně, přesně tak, jak si to Pán Bůh přeje.“ Není divu, že kněz jenom zalapal po dechu. Zdržel se komentáře a rozhodl se, že příští kázání bude o křesťanské radosti. Z čeho se má tedy křesťan radovat?

Celý příspěvek

Poušť

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle adventní (Lk 3,1-6) | 9. prosince 2018

Když se řekne poušť, představíme si většinou rovnou, mírně zvlněnou písečnou pláň. Ale poušť ve Svaté zemi je plná vysokých kopců a hlubokých proláklin. Není to žádná rovinka vybízející k pohodlné procházce, ale nehostinná pustina, kterou se dá projít jen s vypětím všech sil.

Celý příspěvek

Pastýřský list Advent 2018

Odkazujeme na web Arcidiecéze olomoucké.

Kristovo království

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Ježíše Krista Krále (Jan 18, 33b-37) | 25. listopadu 2018

V dnešním evangelijním úryvku říká Ježíš Pilátovi, že jeho království není z tohoto světa. Na druhou stranu víme, že Boží království můžeme zakoušet už nyní (v tomto světě). Nenastane až jednou někde. Jak tomu rozumět?

Celý příspěvek

Příprava na Boží soud

Text k zamyšlení u příležitosti 33. neděle v mezidobí (Mk 13,24-32) | 18. listopadu 2018

V rozhovoru s jedním atletem se ptali: „Co všechno musí člověk udělat, aby dosáhl úspěchu?“ Atlet se usmál a odpověděl: „No, prvním krokem je naučit se chodit a druhým je pak běhat a běhat, dokud není první v cíli.“

Když se dnes v evangeliu hovoří o slavném příchodu Krista, můžeme si položit otázku: „Co máme udělat, abychom dosáhli cíle svého bytí a byli připraveni na život věčný v nebi?“ Odpověď křesťanství je jasná: „Máme se naučit milovat, a pak vytrvat v lásce, dokud nedospějeme k cíli svého života, k setkání s Bohem na věčnosti.“

Celý příspěvek

Nové komentáře