Fotogalerie

Fotogalerie z nejrůznějších akcí, aktivit či slavností

Mikuláš 2020

Odkazujeme na fotogalerii ze sv. Mikuláše.

Fotogalerie: sv. Mikuláš
(Foto: Jan Zemek)

Poděkování za úrodu 2020

Odkazujeme na fotogalerii ze slavnosti Poděkování za úrodu.

Fotogalerie: Poděkování za úrodu
(Foto: Jan Zemek)

Farní pouť na Svatý Antonínek 2020

V neděli 9. srpna 2020 se opět uskutečnila farní pouť na Svatý Antonínek.
Již v 10.30 vyšlo od kostela 15 pěších poutníků, kteří úspěšně dorazili na mši svatou začínající v 15.00 hodin. Díky patří všem, kteří se o krásný průběh poutě i mše zasloužili i těm, kteří na společnou mši dorazili. 

Fotogalerie: Farní pouť na Svatý Antonínek
(foto: Rostislav Pijáček)

Farní den 2020

V neděli 28. června 2020 jsme prožili 19. farní den. Dopoledne jsme mší svatou oslavili 90. výročí posvěcení našeho kostela po přestavbě. Odpoledne jsme prožili setkání farní rodiny na farní zahradě. Tímto dnem jsme se také rozloučili s P. Ladislavem Kuncem, rodákem z Olomouce, který byl od roku 2002 otcem naší farnosti. Díky všem organizátorům i všem, kteří přišli.

Fotogalerie: Farní den 2020
(foto: Rostislav Pijáček)

Představení prvokomunikantů

V neděli po svátku Uvedení Páně do chrámu byli představeny děti, které letos poprvé přistoupí ke svatému přijímání. Deset dětí ze třinácti přineslo osobně před oltář své svíce, které jim byly požehnány. Světlo svící jim bude připomínat, že Ježíš je světlem pro jejich život a my je máme provázet svou modlitbou a příkladem.

Fotogalerie: Představení prvokomunikantů
(Foto: Markéta Mikuláštíková)

Živý betlém 2019

O svátku Svaté Rodiny jsme se setkali již po šestnácté ke ztvárnění betlémské scény. Program se odehrál nejprve v kostele, a pak u betlémské chýše před kostelem. Nabízíme ohlédnutí ve fotografiích i videozáznamu.

Fotogalerie: Živý betlém 2019
(foto: P. Ladislav)

Fotogalerie: Živý betlém
(foto: Rostislav Pijáček)


(Video: Zdeněk Koníček)

Pouť ke kapli Svaté Rodiny

V neděli 13. října 2019 jsme se vydali průvodem od kostela ke kapli Svaté Rodiny pod vinohrady. Ta totiž byla přesně před padesáti roky znovuposvěcena českobudějovickým biskupem Msgre Josefem Hlouchem. Nešlo jen o vzpomínání a historické mapování událostí kolem kaple, ale také modlitbu za naše vlčnovské rodiny. Odkazujeme na fotografie a video.

Fotogalerie: 50. výročí posvěcení kaple Svaté Rodiny
(Foto: Rostislav Pijáček)


(Video: Zdeněk Koníček)

Primice P. Ondřeje Talaše

Odkazujeme na fotogalerii z primiční mše svaté P. Ondřeje Talaše, která se uskutečnila v sobotu 6. července 2019 v Uherském Brodě.

Fotogalerie: Primice P. Ondřeje Talaše
(Foto: Člověk a víra – Dominik Novák a Jaroslav Tupý)

Slavnost Těla a Krve Páně 2019

Odkazujeme na fotogalerii ze slavnosti Těla a Krve Páně.

Fotogalerie: Slavnost Těla a Krve Páně 2019
(Foto: Člověk a víra – Martina Ingrová)

Jízda králů 2019

V neděli 26. května 2019 se slavila 6. neděle velikonoční a Jízda králů. Nedělní oslavy začínají mší svatou, ze které nabízíme fotogalerii. Hlavním celebrantem byl P. Ladislav Kunc, promluvu pro krále Davida Chaloupku, jeho rodinu a družinu měl vlčnovský rodák J. M. can. Rudolf Repka.

Fotogalerie: Jízda králů 2019
(Foto: Člověk a víra – Pavel Ingr)