Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Pro děti

Vše, co se týká dětí

Odešel, aby zůstal s námi

Text k zamyšlení zvláště pro prvokomunikanty a jejich rodiče u příležitosti 7. neděle velikonoční | 1. června 2014

Prožili jsme v uplynulém týdnu předěl doby velikonoční a tím vstoupili do dnů očekávání a modliteb za nové vylití Ducha svatého. Když jsme připomínali Ježíšovo Nanebevstoupení – Ježíšův odchod, neznamená to, že by nás opustil. Odešel, aby dál vedl svou církev Duchem svatým. A to je něco živého, tvůrčího…

Celý příspěvek

Setkání prvokomunikantů 2014

Fotogalerie: Setkání prvokomunikantů 2014

Tak, jako každý rok, proběhlo setkání všech dětí, které se připravují na přijímání Krista v eucharistii a jeho odpuštění ve svátosti smíření. Nejen formou her jsme si prohloubili naše znalosti a zažili krásné společné odpoledne.

Celý příspěvek

Vítězné ilustrace dětí 2014

Děti ze třetí třídy opět dostaly soutěžní úkol namalovat ilustraci k podobenství O marnotratném synu neboli milosrdném otci.

Celý příspěvek

Hymna PMDD

Pro dnešní den nabízíme videoklip hymny Papežského misijního díla dětí: Pošli mě, půjdu já.

Celý příspěvek

Duchovní zahájení školního roku

Fotogalerie: Duchovní zahájení školního roku

Celý příspěvek

Nový školní rok – rozvrh hodin

Milí rodiče,

všechny vás srdečně zdravím na začátku tohoto nového školního roku. Přijměte několik důležitých informací ohledně výuky náboženství.

K výuce náboženství na naší škole jste děti přihlašovali již na konci minulého školního roku. Někdo ovšem přihlášku ještě neodevzdal či špatně pochopil. Můžete tedy své dítě k výuce náboženství přihlásit ještě během prvního či druhého školního týdne u třídních učitelů nebo přímo při první hodině náboženství. V tomto školním roce výuku povede Mgr. Anna Mošťková a já. Náboženství je vyučováno jako nepovinný předmět, s tím je spojena povinná docházka a klasifikace, tak, jak to znáte z jiných předmětů. Pro pokřtěné děti je návštěva výuky náboženství samozřejmostí, jak jste to slibovali i při křtu. Výuka náboženství během celé školní docházky je zároveň podmínkou k přípravě na svátost biřmování.

Celý příspěvek

Velehradská kamera

Ve čtvrtek 6. června 2013 po mši svaté ve velehradské bazilice proběhlo za účasti otce arcibiskupa Jana Graubnera a dalších hostů slavnostní vyhlášení výsledků druhého ročníku soutěže Velehradská kamera. V kategorii základních škol byly předány dvě ceny, v kategorii středních škol také dvě. Dále byla předána cena společnosti Three Brothers, s.r.o. a cena TV Noe. Nakonec byla předána cena „absolutní vítěz“.

Společenství mládeže Vlčnov, schola Samuel a přátelé se zapojili s videoklipem (a písní) Kráčí. Ten získal poslední zmíněné ocenění – „absolutní vítěz“ soutěže Velehradská kamera.

Celý příspěvek

Setkání prvokomunikantů 2013

Fotogalerie: Setkání prvokomunikantů 2013

Celý příspěvek

Vítězné ilustrace dětí 2013

Děti ze třetí třídy opět dostaly soutěžní úkol namalovat ilustraci k podobenství O marnotratném synu neboli milosrdném otci.

Celý příspěvek

Představení prvokomunikantů 2013

Fotogalerie: Představení prvokomunikantů 2013

Celý příspěvek