Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Jak číst Písmo svaté

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle velikonoční | 8. května 2011

Jako křesťané máme krásné celoživotní povolání – být jako Ježíš. Jako Ježíš milovat Boha, sebe a bližního. Sílu a inspiraci k tomuto úkolu můžeme čerpat v Písmu svatém.

Mniši se jednou potřebovali poradit se svým opatem, ale měli strach ho vyrušit. Co když dělá něco důležitého? Chvíli ho pozorovali, jak sedí nad Biblí, a jeden říká: „Já myslím, že studuje,“ druhý říká: „Já myslím, že se modlí“ a třetí: „Já bych řekl, že odpočívá.“ Kdo z nich měl pravdu? Mohli ji mít všichni tři. Bible je kniha moudrosti, modlitby i útěchy a odpočinku.

Mnozí říkají, že by si na pustý ostrov vzali právě Bibli. Najdou se ale i tací, kteří Biblí opovrhují. Bible je jako zrcadlo. Záleží, kdo ji čte. Moudrý v ní nalézá poučení, hlupák v ní vidí hlouposti, povrchní zábavu a zbožný živého Boha. Bible tak vypovídá nejen o Bohu, ale i o nás…

Jak tedy Bibli číst?

1. Přijít s úctou

Důležité je rozpoložení, ve kterém k četbě přicházím. Je třeba se zklidnit a nebýt povrchní. Neberu do rukou noviny, ale Boží slovo. Je dobré začít prosebnou modlitbou k Duchu svatému.

2. Vidět pravdu Boží

I několikrát číst text a ptát se, co mi chce Bůh říct? Proč a čím je to slovo důležité pro mě?

3. Mluvit s Bohem

Četba a rozjímání pak přechází v modlitbu. Děkuji, prosím, odevzdávám se. Když nad Písmem rozjímám, můj rozum nachází světlo a potěšení, když se nad Písmem modlím, moje duše hoduje a plní se štěstím.

4. Přijmout poslání

Kdykoli se proroci setkali s Bohem, přijali od něj nějaké poslání. I naše setkání s Bohem má končit rozhodnutím, že uděláme nějaké dobro, ke kterému nás Bůh volá. Tomuto rozhodnutí říkáme předsevzetí. Je to konkrétní skutek, pro který se rozhodneme na základě našeho setkání s Božím slovem.

Kdy a kde číst? Čím začít? Pokud se k četbě chceme odhodlat, je dobré se inspirovat ještě dvěma pravidly: Každý lékař vám řekne: „Chcete-li být zdravý, jezte v klidu, hezkém prostředí a hlavně pravidelně. Děti ať jí lehká jídla a až zesílí, mohou přidat hutnější stravu.“ Chceme-li mít zdravou duši, čtěme Písmo v klidu a pravidelně. Začněme snadnějšími texty z Nového zákona, nejlépe Lukášovým evangeliem a Skutky apoštolskými.

Ptali se nevěřícího: „Proč čteš Bibli?“ „Abych měl kulturní přehled.“ Ptali se věřícího: „Proč čteš Bibli ty?“ „Abych byl s Bohem.“

 

966 Total Views 1 Views Today

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *