Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Marie a Marta

Text k zamyšlení u příležitosti 16. neděle v mezidobí (Lk 10,38-42) | 21. července 2019

Minulou neděli jsme hledali cestu, jak konat skutky lásky vůči bližnímu. Dnes se podívejme tak trochu do zákulisí, co totiž je a má být za každým naším skutkem.

Z události, o které čteme dnes v evangeliu, můžeme vyvodit dvě výzvy.

Někdy lidé říkají: „Já místo modlení raději udělám něco dobrého nebo užitečného. Možná to myslí dobře, ale je potřeba si říci, že jen konat dobré skutky nestačí. Bůh totiž víc než o naše dobré skutky stojí o nás jako takové. My jsme jeho radostí. Ten nejlepší dobrý skutek, který můžeme udělat, je, že mu dáme svůj čas a své srdce. Povězme si k tomu příběh:

Jednou přišel za rabínem mladík a ptal se: „Jak mám získat srdce ženy?“ Rabín se zamyslel a pravil: „Jedna žena měla tři nápadníky. Jeden jí koupil stádo velbloudů. Druhý jí zajistil vznešené společenské postavení. Třetí se vzdal obchodu i přátel, jen aby si s ní povídal, aby jí naslouchal, aby ji dal poznat sám sebe. Koho myslíš, že si vybrala?“ Mladík se zamyslel: „To záleží na tom, jaká to byla žena.“ Rabín na to řekl: „Ta nejlepší, nejkrásnější a nejušlechtilejší.“ Na to mladík odpověděl: „Pak si vybrala toho, který ji dal sám sebe.“

Bůh nás miluje a má radost z každého projevu naší lásky. Ale jako se pravá láska nedá koupit za velbloudy a vznešené postavení, tak se ani věčný život v nebi nedá pořídit za dobré skutky nebo za projevy úcty a zbožnosti. Je potřeba do něho dorůst každodenním budováním vztahu s Bohem. Co nám v tom může pomoci?

Povězme si to druhým příběhem:

Jeden člověk přišel za opatem a ptal se: „Slyšel jsem, že někteří svatí dospěli v modlitbě k nějakému mystického vrcholu. Může ho dosáhnout i obyčejný člověk, třeba já?“ Opat se zamyslel a pravil: „Mimořádné setkání s tajemstvím (mysteriem) Boží moci, pravdy a lásky může a měl by prožít každý člověk na světě.“ Muž byl překvapen a ptal se dál: „Ale jak ho mám prožít, když nechci strávit zbytek života v klášterním odříkání?“ Opat se usmál: „To nemusíš. Stačí, když si uděláš čas. Pak se zklidni. Naslouchej Božímu slovu, až naplní celou tvou mysl. Přemýšlej o něm, až roznítí tvé srdce láskou. A v té chvíli řekni Bohu: ‚Miluji tě.‘ To je modlitba, kterou hledáš a po které toužíš. To je modlitba, která je základem, na kterém můžeš vystavět celý svůj život.“

Šťastný život začíná tím, že dovolíme Bohu, aby nás zahrnul svojí láskou. Že mu dáme prostor a čas, aby nám ji dal zakusit přímo v naší mysli a našem srdci. Že se naučíme sednout k jeho nohám a naslouchat jeho slovům, která nám odhalují, jak nás má rád. A teprve potom na to odpovíme svými myšlenkami, slovy a skutky. Svatý Benedikt, když sepisoval stručné zásady duchovního života, stanovil pravidlo: „Ora et labora. Modli se a pracuj.“ Nikoli pracuj a modli se. Modlitba udává hodnotu a cíl všeho našeho počínání.

Dnešní událost nás učí, že Bůh touží po naší lásce, abychom se mu zcela odevzdali. Proto Ježíš říká: „Marie si vybrala nejlepší úděl.“ A my si ho můžeme vybrat také. Záleží jen na nás.

80 Total Views 1 Views Today

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *