Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Misionářem kdykoli a kdekoli

Text k zamyšlení u příležitosti 29. neděle v mezidobí | 19. října 2014

Jeden malý chlapec říkal knězi, že chce být misionářem. „Proč?“ ptal se kněz. „Abych mohl cestovat do Afriky.“ Kněz se usmál: „Misionář není ten kdo cestuje, ale ten kdo pro spásu duší pracuje.“ A to může být kdokoli a kdekoli.

Ale ne vždy se práce misionáře setká s přijetím či oceněním. Na zachránce duší čeká nejedno nebezpečí a léčka, jak už jsme určitě nejednou zakusili a jak o tom svědčí i dnešní evangelium. Když se daří jakákoli bohulibá činnost, která by mohla nějakou duši otevřít pro Boha, přijde rána, něco zlého, co nás chce znechutit a odradit. Evangelium nás pak vede ke zkušenosti, že ne každé chvále člověk může věřit a že napomenutí může být k našemu dobru.

Farizeové a saduceové Ježíšovi lživě pochlebují, aby ho přivedli do úzkých, aby řekl něco, co se nebude líbit tehdejší světské moci. Paradoxně díky této léčce zaznívá hluboké napomenutí nejen pro farizeje a saduceje, ale pro každého z nás: „Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“

n_224

Je třeba být nohama na zemi a srdcem u Boha. Bůh nám nenabízí, že nás vyprostí ze všech našich těžkostí, že nám umožní útěk od povinností a práce, ale že nám pomůže. Je připraven požehnat našemu úsilí, dát naší práci smysl. Na druhou stranu nás ujišťuje, že toto všechno je podřízeno jemu. V životě každého se objevují chvíle, kdy pro světské zaneprázdnění nenachází čas na setkání s Bohem. Bůh nám ale dává 24 hodin denně. A je to veliký nevděk na něho zapomínat. Od prvního okamžiku po procitnutí bychom se měli věnovat tomu, který nám tento nový den dává. Poděkovat mu, pozvat ho do svých plánů, svěřit mu celý den a všechny, s nimiž se setkáme. Dejme tedy Bohu, co je jeho – sami sebe, svou duši. Každý den s vděčností kousek svého času. To je ta nejlepší investice, abychom měl dostatek sil být „kdykoli a kdekoli“ misionáři, tedy těmi, kdo přes všechny překážky  a nástrahy zachraňují duše.

651 Total Views 1 Views Today

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *