Bible

Jákob – prázdninové vydání 2020

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – prázdninové vydání. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Biřmování 2020 – Svatodušní novéna

Vstoupili jsme do velmi důležitého období vaší přípravy. Od pátku 22. května do soboty 30. května 2020 věnujte alespoň 10 minut denně důležitému setkání s Bohem. Jak tento čas prožít, naleznete v tomto malém návodu. Zde jsou pak ke stažení různé modlitby k Duchu Svatému.

Během těchto dnů nezapomeňte na přijetí svátosti smíření, kterou se připravíme na slavnost Seslání Ducha Svatého.

Bible pro děti

Bible pro děti není žádnou novinkou. Už pár let může zdobit nejedno digitální zařízení (s operačním systémem iOS či Android) a pomáhat rodičům, aby jejich děti objevovaly hravou formou jednotlivé příběhy Bible. Nyní je ale aplikace lokalizována do češtiny, proto chci na ni znovu upozornit a doporučit ji. Celá Bible je zde rozprostřena formou jakési mapy, která vede účastníka napříč celým „dobrodružstvím“. Mimo vlastního textu a grafického zpracování pro menší děti obsahuje také řadu zajímavých úkolů. Aplikace vychází z dílny YouVersion, která nabízí neméně zajímavou biblickou aplikaci pro všechny generace. Ta obsahuje nejrůznější biblické překlady. Z těch českých se připravuje i nejpoužívanější Český ekumenický překlad.

Neděle Božího slova

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle v mezidobí (Mt 4,12-23) | 26. ledna 2020

Od Adventu slavíme v církvi Rok Božího slova. Mimo jiné proto, že si v září tohoto roku připomeneme 1600. výročí smrti sv. Jeronýma – překladatele Písma svatého z řečtiny do „každodenního“ jazyka. I když asi nikdo nevládne tak dobrou latinou, že by si mohl číst Jeronýmův překlad, přesto to byl v dané době velký krok. Nyní již máme alespoň část Bible přeloženu do téměř 2,5 tisíc jazyků. Nemůže proto nikdo říct, že by mu bylo Písmo nedostupné. V souvislosti s tímto rokem pak papež František vyhlásil i tuto neděli, tedy 3. neděli v mezidobí za Neděli Božího slova.

Celý příspěvek

Jákob – doba adventní a vánoční 2019

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba adventní a vánoční 2019. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Živé Boží slovo

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle v mezidobí (Lk 1,1-4;4,14-21) | 27. ledna 2019

Jednou jsem navštívil knihkupectví, kde prodávali také několik vydání Bible. K mému velkému překvapení ji ale zařadili do regálu s nadpisem Sci-fi a fantasy. Ano, jsou lidé, pro které četba Písma svatého může znamenat cestu do bájných a vysněných světů. Ale my dnes vidíme Ježíše, který otevírá svitek s textem proroka Izaiáše a slavnostně deklaruje, že toto slovo je pravda, která se nyní na něm naplnila.

Celý příspěvek

Pátý chléb (1/5)

Text k zamyšlení u příležitosti 17. neděle v mezidobí (Jan 6,1-15) | 29. července 2018

Kdyby dnešní evangelium četl ekonom, zlobil by se, že Ježíš kazí tržní prostředí, berní úředník by zažaloval Ježíše za daňový únik, přírodovědec by přemýšlel o podvodu a novinář by zajásal. Ale jak má na dnešní evangelní příběh nahlížet člověk víry?

Celý příspěvek

Jákob – prázdninové vydání 2018

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – prázdninové vydání. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Jákob – doba postní a velikonoční 2018

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba postní a velikonoční. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Ježíšova škola

Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle v mezidobí (Mk 1,29-39) | 4. února 2018

Za svého života už jsem měl nepočítaně příležitostí někde k někomu promlouvat, něčemu někoho učit. Ale není promluva jako promluva. Už na střední škole jsme dostali za úkol mluvený referát. Zatímco si spolužáci někde něco nezáživného nastudovali, já hovořil bez velkých příprav o technologii tehdy ještě u nás málo rozšířených kompaktních disků. A stalo se, že mnohým referátům muselo stačit několik minut, ale u mého tématu posluchači vydrželi celou hodinu. Nyní jako kněz vnímám rozdíl, jestli přednášíte třeba biřmovancům, kteří už netrpělivě očekávají konec setkání (i když tomu tak vždy není :-)), nebo na jiném kurzu, kde pečlivě sledují každé slovo, a ještě si někteří zvládnou udělat i zápis. Něco jiného je třeba kázání, kdy vám pak po mši někdo řekne: „Dnes jste to měl nějaké dlouhé,“ nebo oslovovat publikum při koncertě, kde si posluchači vytleskají ještě přídavek.

Celý příspěvek