Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Bible

Příprava lektorů na nedělní liturgii

Dobrá zprávy pro všechny lektory a nejen je: je možné se připravovat na nedělní liturgická čtení formou poslechu. On-line jsou k dispozici nejen texty, ale i nahrávky v podání MgA. Martiny Pavlíkové. Na webu Arcidiecéze olomoucké naleznete více informací o projektu a odkaz na cloudové úložiště s danými materiály. Zde pak konkrétní odkazy k přípravě na pašije.

Mše svatá – Bohoslužba slova

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle postní | 26. března 2017

Potkává mladík babičku, co kráčí do kostela, a posměšně ji říká: „Pozdravujte tam Pána Boha.“ „Sám by ses měl pozdravovat,“ odtušila nato stará paní. Co tím myslela? Slovo „pozdravit“ se dá taky vyložit jako „popřát zdraví“. Odpověď té moudré ženy pak může znamenat: „Sám bys měl naslouchat Božímu slovu, aby tě přivedlo ke zdraví duše, mysli i těla.“ Jakmile vyslovíme nebo napíšeme někomu pozdrav, už se děje něco dobrého. Milý pozdrav hřeje, těší i léčí. Bohoslužba slova, o které si dnes chceme něco říci, je takové vyřízení pozdravu z nebe. Církev tlumočí slova samotného Boha. Výraz bohoslužba zde můžeme vnímat i tak, že Bůh zde slouží člověku a svým slovem ho vyučuje, povzbuzuje, napomíná, uzdravuje. A kdo se naučí dobře naslouchat, odchází jako boháč.

Celý příspěvek

Jákob – doba postní a velikonoční 2017

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba postní a velikonoční. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Jákob – podzimní vydání 2016

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – podzimní vydání. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

j_2016_03

Jákob – doba postní a velikonoční 2016

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba postní a velikonoční. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

j_2016_01

Jákob – podzimní vydání 2015

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – podzimní vydání. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

j_2015_03

Jákob – doba postní a velikonoční 2015

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba postní a velikonoční. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

j_2015_01

Papež: Kontemplovat evangelium a nikoli televizní seriál

Každodenní kontemplace evangelia nám pomáhá mít pravou naději – zdůraznil papež František v homilii při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. Svatý otec znovu vybídnul věřící ke každodenní kontemplaci evangelia. Celý článek na webu České sekce Vatikánského rozhlasu.

Jákob – doba adventní a vánoční 2014

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba adventní a vánoční 2014. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

j_2014_04

Lekcionář on-line

Kolikrát už v kostele zaznělo, že bychom ze slavení liturgie mohli mít mnohem větší užitek, kdybychom se na slyšené Boží Slovo mohli předem připravit nebo se k němu alespoň zpětně vrátit. Nyní se nám nabízí možnost zcela jednoduše, bez velkého listování, zobrazit texty z Písma na konkrétní den. Stačí zadat liturgické období, požadovaný týden a následně den. Pak již máme před očima úryvek prvního čtení (pro neděli i druhého), žalmu a evangelia. Tuto možnost nám nabízí webová stránka www.lekcionar.maweb.eu.

Celý projekt je zároveň zaměřen na možnost zobrazování liturgických textů na displejích mobilních zařízení. Komu by přišel text malý a toužil si jej libovolně zvětšovat (adekvátně svému zraku), mohu doporučit aplikaci Pocket, do níž je možné vygenerovanou stránku odeslat a poté (i off-line) pohodlně číst. Aplikace je dostupná pro všechny operační systémy.

Na závěr nutno připomenout, že od 1. neděle adventní (od nového liturgického roku) užíváme nedělní texty z cyklu B, čtení pro všechní dny pak budou z 1. cyklu.