Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Bible

Bůh nám poslal průvodce

Text k zamyšlení (nejen) pro královskou družinu Jízdy králů (slavnost Nejsvětější Trojice) | 26. května 2013

Sv. Jan Maria Vianney řekl krásné přirovnání o králi… který dává příkaz svému ministru vést jednoho ze svých poddaných: „Budeš tohoto člověka všude provázet a přivedeš mi ho nazpět zdravého.“ Tímto vysvětluje, že nám byl dán dobrý průvodce – Duch svatý, který nás chce přivést „domů zdravé“. A přece jsou takoví lidé, kteří tento dar od Boha nepřijímají – nechtějí mu naslouchat.

Celý příspěvek

Zjevení Janovo

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle velikonoční | 7. dubna 2013

Po celou dobu velikonoční nás budou ve druhém čtení provázet úryvky z knihy Zjevení. Tato kniha je nazývána také Apokalypsa. Co to slovo znamená? Slovo apokalypsis se dá přeložit jako zjevení či odhalení. Tato podobná slova se dají vnímat dvěma velmi rozdílnými způsoby.

Celý příspěvek

Vítězné ilustrace dětí 2013

Děti ze třetí třídy opět dostaly soutěžní úkol namalovat ilustraci k podobenství O marnotratném synu neboli milosrdném otci.

Celý příspěvek

Pentateuch

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle v mezidobí | 27. ledna 2013

Lidé hledají své předky, své kořeny, aby se zařadili do světa, aby lépe pochopili svůj život. A podobné je i dnešní téma. Povídání o Pentateuchu je pro nás návratem, který nám má představit kořeny naší víry. Je to připomenutí toho, že Bůh provází lidstvo od samého počátku. Když otevřeme tyto knihy, poznáváme, že historie stará tisíce let je součástí i našeho života. Co je to tedy Pentateuch?

Celý příspěvek

Důvod adventní radosti

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle adventní | 16. prosince 2012

Dnes je třetí neděle adventní, která se nazývá radostná (gaudete). Máme za sebou dva týdny duchovní práce a měli bychom se radovat z toho, jak duchovně prospíváme. Přesto na mnoha tvářích může být místo radosti smutek, únava, obavy. Celý příspěvek

Odkud víme o Kristu?

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle adventní | 9. prosince 2012

Jednoho dne se zeptali mniši svého opata: „Otče vy se nebojíte apokalypsy?“ „Ne, já mám apokalypsu každý den.“ „Jak to myslíte? To je to s námi taková hrůza? lekli se mniši. „Ne. Apokalypsa pro mne není žádná hrůza. Je to příchod Pána Ježíše v jeho moci a slávě, kdy se ujme vlády a porazí zlo. A tato událost nastává v mém srdci při každé mši svaté. Ve svatém přijímání přichází Ježíš jako král do mé duše a já ho usadím na její trůn, aby soudil, co se ve mně odehrává. Aby mi jako nejmoudřejší soudce ukázal, co je v mém životě dobré a co zlé. Aby mě od zla osvobodil a v dobrém posiloval. Když ho pozvu, přijmu a podřídím mu své myšlení a konání, mohu říci, že nastala taková má malá soukromá apokalypsa, kdy Ježíš přišel do mého vnitřního světa a ujal se vlády. Celý příspěvek

Paruzie v Novém zákoně

Text k zamyšlení u příležitosti 33. neděle v mezidobí | 18. listopadu 2012

Občas se objeví zprávy o konci světa. Různé sekty předpovídají příchod Ježíše a snaží se vyburcovat lidi k obrácení. Co na to říká učení katolické církve? Přijde opravdu Kristus ve své slávě? Dá se předpovědět kdy to bude? Církev hovoří o tzv. paruzii. Paruzie je pojem, který označoval vítězoslavný příjezd panovníka. I pro nás je paruzie pojem, kterým označujeme příchod Krista Krále, který porazil smrt a hřích a slavně přijde, aby zjednal spravedlnost a uvedl do života plného lásky a štěstí ty, kdo ho očekávají.

Celý příspěvek

Jákob – doba adventní a vánoční 2012

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba adventní a vánoční 2012. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Malé zamyšlení podle blahoslavenství

Malé zpytování svědomí, které můžeme vykonat na základě blahoslavenství (Mt 5,1-12).

Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.

Nelpím příliš na věcech tohoto světa? Nebrání mi něco v přístupu k Bohu?

Celý příspěvek

Boží slovo v liturgii

Text k zamyšlení u příležitosti 28. neděle v mezidobí | 14. září 2012

V talmudu se o Božím slovu vypráví jeden hezký příběh:

Do jednoho města přišel neznámý muž. I ptali se ho občané kdo je a odkud přichází. „Jsem Rabi ben Kisma a přicházím z velkého města mudrců a znalců Tóry.“ Tu se ho zeptali: „A co je to ta Tóra?“ On odpověděl: „Tóra je Boží láska, moudrost a řád (Boží zákon), které nám Bůh zjevuje skrze knihy Písma svatého.“ Celý příspěvek