Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Bible

Boží slovo v liturgii

Text k zamyšlení u příležitosti 28. neděle v mezidobí | 14. září 2012

V talmudu se o Božím slovu vypráví jeden hezký příběh:

Do jednoho města přišel neznámý muž. I ptali se ho občané kdo je a odkud přichází. „Jsem Rabi ben Kisma a přicházím z velkého města mudrců a znalců Tóry.“ Tu se ho zeptali: „A co je to ta Tóra?“ On odpověděl: „Tóra je Boží láska, moudrost a řád (Boží zákon), které nám Bůh zjevuje skrze knihy Písma svatého.“ Celý příspěvek

Jákob – prázdninové vydání 2012

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – prázdninové vydání 2012. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Vítězné ilustrace dětí 2012

Děti z třetích tříd opět dostaly soutěžní úkol namalovat ilustraci k podobenství O marnotratném synu neboli milosrdném otci.

Celý příspěvek

Katecheze na neděli

Jistě jste si všimli, že jsme s dětmi po několik uplynulých pátků rozebírali nedělní evangelium. Jde o velmi důležitou a přínosnou aktivitu, kterou mohou se svými dětmi prožít sami rodiče. Pro tuto rodinnou katechezi existuje přehledně zpracovaný materiál na stránkách www.kanan.cz, ze kterého jsme také čerpali. Nebojte se pomocí těchto zajímavých a krásných materiálů připravit své dítě na nedělní mši svatou, umožníte těžit z Božího slova jemu i sobě.

Odpuštění

Odpuštění je závažná a z lidského hlediska náročná věc. Neměli bychom je zlehčovat, a pokud po někom, komu bylo ublíženo, žádáme, aby odpustil, musíme si být dobře vědomi toho, co žádáme. Spolu s žádostí o odpuštění musíme uvést i důvod, proč má být odpuštěno. Právě to dělá Ježíš v následujícím podobenství (Mt 18,23-35).

Celý příspěvek

V Kristu mají dějiny svůj smysl

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle adventní | 18. prosince 2011

Všichni známe plánování. Plánuje se doma, v práci, ve státě. Plány určují směr, dávají řád. Bez plánů se život a svět mění v chaos. Dnes se máme zamyslet na Božím plánem se světem. Když vidíme dnešní svět, může nás napadnout otázka: Opravdu má Bůh se světem nějaký plán? Když vidíme kolik je kolem nás zla a nespravedlnosti, říkáme si: Opravdu to všechno naplánoval milující Bůh?

Celý příspěvek

Jákob – doba adventní a vánoční 2011

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba adventní a vánoční 2011. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Bible a my

V pondělí 21. listopadu 2011 proběhlo okresní kolo XIX. ročníku soutěže „Bible a my“. Ve II. věkové kategorii se umístila na 1. místě Terezie Skřídlovská ze ZŠ Vlčnov. Přejeme mnoho úspěchů v ústředním kole, které proběhne v březnu příštího roku v Brně.

Více o výsledcích okresního kola naleznete na stránkách Katolické základní školy v Uherském Brodě.

Kumránské svitky na vlastní oči

Během pouti po Izraeli v roce 2008 jsme mimo jiné navštívili místo, které je známo nálezem biblických svitků – Kumrán. V jeskyních blízko Mrtvého moře byly koncem čtyřicátých let minulého století nalezeny rukopisy, které obsahují biblické texty o stovky let starší, než jsou ty, na nichž se zakládají moderní vydání. Tímto jsou pro badatele hotovým pokladem.

Celý příspěvek

Znáš evangelium?

Souběžně s farní soutěží pro děti „Ježíš v nedělních evangeliích“, při které se každý pátek při mši svaté pro děti připravujeme na nedělní evangelium, probíhá soutěž na diecézní úrovni.

„Znáš evangelium?“ Odpovězte na otázky nebo poznejte rozdíly na obrázku a výhra je vaše. Každý týden ve školním roce 2011 – 2012 jsou losováni tři výherci. K tomu v červnu proběhne velké slosování o deset Sony Playstation Portable pro největší vytrvalce.

Vše potřebné k soutěži naleznete na www.ado.cz/katechete nebo přímo zde.