Jste návštěvník | Dnešních návštěv

biskupové

Pastýřský list Velikonoce 2017

Odkazujeme na web Arcidiecéze olomoucké.

Mons. Martin David novým pomocným biskupem ostravsko-opavské diecéze

Svatý otec František jmenoval novým ostravsko-opavským pomocným biskupem dosavadního generálního vikáře Mons. Martina Davida. Více na webu Církev.cz.

Zemřel kardinál Vlk

Dnes, v sobotu 18. března 2017, zemřel ve věku 84 let kardinál Miloslav Vlk. Odpočinutí věčné dej mu Pane! Odkazujeme na jeho životopis.

Celý příspěvek

Pastýřský list pro dobu postní 2017

Odkazujeme na web Arcidiecéze olomoucké.

Svatý otec přijal rezignaci biskupa Hrdličky

Světící biskup mons. Josef Hrdlička, který dovršil věk 75 let, byl k 1. únoru 2017 zproštěn úřadu. Papež František přijal rezignaci, kterou biskup Hrdlička ve shodě s kanonickým právem podal v uplynulých měsících. Více na webu cirkev.cz.

Pastýřský list Vánoce 2016

Odkazujeme na web Arcidiecéze olomoucké.

Slavnost biřmování 2016

Naše farnost v sobotu 22. října 2016 prožila slavnost udílení svátosti biřmování. Svátost biřmování udělil otec biskup mons. Josef Hrdlička. Zde naleznete fotogalerie a video ze slavnosti.

Nová:
Fotogalerie: Slavnost biřmování 2016
(Foto: Pavel Ingr)

Fotogalerie: Slavnost biřmování 2016
(Foto: Člověk a víra – Pavel Ingr, pro nejjednodušší prohlížení spusťte modrý odkaz PROHLÍŽET FOTOGALERII)


(Video: Z. Koníček)

Pastýřský list k zakončení roku milosrdenství

Odkazujeme na web Arcidiecéze olomoucké.

Pastýřský list k volbám 2016

Odkazujeme na web Arcidiecéze olomoucké.

Biřmování 2016 – bezprostřední události

Přijměme pozvání prožít s duchovním užitkem slavnost udílení svátosti biřmování a návštěvu otce biskupa Josefa Hrdličky. Pro všechny biřmované, kéž je to také obnova toho, co jsme ve svátosti biřmování již přijali. Na tyto události se pak přijďme připravit duchovní obnovou, která se koná v sobotu 15. října 2016.

p_birmo_2016