Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Charita

Tříkrálová sbírka 2014

Při Tříkrálové sbírce 2014 se vybralo 100.051 Kč. Všem, kteří přispěli a účastnili se, Pán Bůh zaplať.

Tříkrálová sbírka 2014 a Vánoční koncert

Fotogalerie: Tříkrálová sbírka 2014 a Vánoční koncert

Několik záběrů ze zahájení Tříkrálové sbírky 2014 a kousek atmosféry Vánočního koncertu CM Kunovjan, který se konal 4. ledna 2014.

Celý příspěvek

Charita pro Filipíny

Nabízíme tiskovou zprávu Charity ČR z pondělí 11. listopadu 2013 včetně informací o možnostech pomoci.

Charita na Filipínách dokázala doručit potraviny lidem, kteří se ocitli v zoufalé situaci po zásahu masivní bouře. Tajfun Haiyan (místně známý jako Yolanda) prošel a ničil několik filipínských ostrovů. Své domovy muselo opustit 600 000 lidí. Pomoc potřebuje více než 9,5 milionu lidí z více než devíti provincií.

Celý příspěvek

Jákob – podzimní vydání 2013

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – podzimní vydání 2013. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Charita ČR k povodním

Povodňová situace v několika krajích České republiky je stále dramatická. Do pomoci zasaženým oblastem se zapojila také Charita ČR, která registruje stav zásob humanitární pomoci i počet dobrovolníků, kteří jsou schopni okamžitě vyrazit na místa, kde je potřebují.

Na pomoc zasaženým bylo zřízeno sbírkové konto Charity ČR, číslo účtu: 11998822/0800 u České spořitelny, VS 906 – pomoc lidem postiženým přírodními katastrofami (povodně, vichřice).

Přispět je možné také na dárcovské konto, číslo účtu: 88444422/0800 u České spořitelny, VS 906 – pomoc lidem postiženým přírodními katastrofami (povodně, vichřice).

Přispět lze také prostřednictvím dárcovské SMS: DMS CHARITAPOMOC na číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, z toho Charita ČR obdrží částku 27 Kč, službu zajišťuje Fórum dárců.)

Celý příspěvek

Tříkrálová

Fotogalerie z Tříkrálové sbírky 2013: Tříkrálová

Celý příspěvek

Tříkrálová sbírka 2013

Při Tříkrálové sbírce 2013 se vybralo 100.000,- Kč. Všem, kteří přispěli a účastnili se, Pán Bůh zaplať.

Promítání pro Tříkrálové koledníky

Oblastní charita Uherský Brod zve všechny Tříkrálové koledníky na promítání filmu Rebelka. To se uskuteční ve čtvrtek 25. října 2012 v 15.00 hodin v kině Máj v Uherském Brodě. Pro koledníky je vstup zdarma, cena pro ostatní je 50,- Kč.

Celý příspěvek

Jákob – podzimní vydání 2012

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – podzimní vydání 2012. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Tříkrálová sbírka 2012

Při Tříkrálové sbírce se vybralo 101.053,- Kč. Všem, kteří přispěli a účastnili se, Pán Bůh zaplať.

Celý příspěvek