Jste návštěvník | Dnešních návštěv

doba postní

Str. 3 z 512345

Pastýřský list pro dobu postní 2015

Drazí bratři a sestry,

do doby postní jsme vstoupili s pohledem na Pána Ježíše, který prožil čtyřicet dní na poušti, vítězně zvládal pokušení a pak začal hlásat Boží evangelium: Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu. (Mk 1,15)

Celý příspěvek

Jákob – doba postní a velikonoční 2015

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba postní a velikonoční. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

j_2015_01

Malý průvodce postní dobou 2015

I letos můžeme využít praktickou pomůcku připravenou Diecézním katechetickým centrem Biskupství brněnského. Malý průvodce postní dobou 2015 existuje buď v podobě pdf dokumentu, nebo jako aplikace pro Android.

Svátost smíření uzdravuje, osvobozuje a očišťuje

Text k zamyšlení u příležitosti 6. neděle v mezidobí | 15. února 2015

S dětmi lze hrát takovou hru, ve které se kreslí obrázek. Postupně přibývají čáry, rýsují se tvary až nakonec někdo pozná, co to je. Evangelia liturgického mezidobí nám nabízejí podobnou aktivitu. Postupně nám představují Ježíše, který uzdravuje nemocné, osvobozuje posedlé, očišťuje malomocného a nakonec veřejně postaví na nohy ochrnulého. Můžeme položit otázku: „Co to všechno dohromady znamená? Odpověď je skrytá až v sedmé neděli v mezidobí, které se již pro začínající dobu postní nedočkáme. Ale prozraďme se, tam Ježíš odkrývá tajemství svátosti smíření. V ní jsou všechny tyto Boží skutky spojeny v jeden obrovský dar. Svátost smíření nabízí uzdravení, osvobození, očištění a postavení na nohy.

Celý příspěvek

Poselství papeže Františka k postní době

Odkazujeme na poselství papeže Františka k postní době. Pod shrnujícím textem webu Tiskového střediska ČBK je celé poselství ke stažení i ve formátu el. knih (epub).

Začínáme dobu postní

Postní doba není jen časem soužení a diet. Je to výzva:

Podívej se na svůj život Božím pohledem.
Udělej si čas na svoji duši, na sebe.
Co ji škodí a co ti prospívá na cestě do nebe?

Pak teprve se ptej:

Co mám omezit, čeho se vzdát, komu síly věnovat a více času dát?

Neseni přátelstvím

Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle postní | 6. dubna 2014

Ve Washingtonu se nachází muzeum původních obyvatel. A do tohoto muzea zamířila školní třída. Jeden malý chlapec si obdivně prohlížel obrazy indiánů s čelenkami, které jim sahaly z hlavy až po paty. Nakonec se zeptal: „Proč ti lidé mají křídla?“ Spolužáci se mu začali smát: „Ty jsi hloupý, to nejsou křídla, ale čelenky!“ Celý příspěvek

Samařská žena

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle postní | 23. března 2014

Jestliže je evangelium radostnou zvěstí, tak dnešní úryvek je evangeliem evangelia. Zvěstí o Boží lásce.

Celý příspěvek

O. Cantalamessa: S Ježíšem na poušti

O. Raniero Cantalamessa kázal ve vatikánské kapli Redemptoris Mater o podstatě postu. Aktuální slova o návratu do svého srdce, postu od „obrazů“ i o Kristu, který přemohl zvrhlého tvora – ďábla, můžete promýšlet a uvádět do praxe skrze web České sekce Vatikánského rozhlasu.

Jákob – doba postní a velikonoční 2014

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba postní a velikonoční. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Str. 3 z 512345