Jste návštěvník | Dnešních návštěv

doba postní

Str. 4 z 512345

Pastýřský list pro první neděli postní 2014

Drazí bratři a sestry, milé děti,

už máme za sebou několik měsíců Roku rodiny. Pokud jste přijali mou adventní výzvu, udělali jste v rodinách společnou zkušenost s modlitbou, se společným otevřením se Bohu. O Vánocích jsme přidali cvičení vzájemné lásky. Modlitba nás otevírá pro Boha a Boží láska, kterou si navzájem darujeme, umožňuje zkušenost Boží blízkosti, radostnou vánoční atmosféru po celý rok. Nyní jsme vstoupili do doby velkého postu, kterým se připravujeme na Velikonoce, na dar vykoupení.

Celý příspěvek

Malý průvodce postní dobou

Diecézní katechetické centrum v Brně vydalo pro letošní postní dobu brožurku Malý průvodce postní dobou, kterou si můžete stáhnout jako dokument pdf a případně i vytisknout. Brožurka obsahuje pro každý všední den jeden biblický citát a impulz k zamyšlení, který je inspirován výroky papeže Františka.

Průvodce je k dispozici i jako aplikace pro zařízení se systémem Android.

Poselství papeže Františka k postní době

Na webu Tiskového střediska ČBK je uvedeno poselství papeže Františka k letošní postní době, jehož mottem jsou slova sv. Pavla: „Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby.“ Můžete si také stáhnout celý list v pdf.

Postní poselství Svatého otce

Na webu sester paulínek si můžete přečíst překlad postního poselství, které současný papež František ještě jako pastýř své diecéze adresoval „kněžím, zasvěceným osobám a laikům arcidiecéze“ na Popeleční středu 2013.

Pokušení

Text k zamyšlení u příležitosti 1. neděle postní | 17. února 2013

Ptali se mniši opata: „Když se postíme, jsme vážní a smutní, ale ty se usmíváš a máš radost. Jak to?“ Opat jim odpověděl: „Půst není jen odříkání těla, ale také pastva pro duši. Vy se soustředíte na to, o co přicházíte, ale já na to, co získávám. Proto je pro vás půst dobou smutku, kdežto pro mne dobou radosti. Zatímco vy želíte po chutném jídle a rozptýlení, já si užívám pastvy, na kterou mne v modlitbě uvádí náš Pán. Má duše je s ním jako na rozkvetlé horské louce, kde vane svěží vánek Ducha svatého, kde je hojnost šťavnaté pastvy Božího slova a svítí slunce Eucharistie. Zde má duše sílí. Není divu, že se pak usmívá a má radost, která vyzařuje do celého mého života.“

Celý příspěvek

Jákob – doba postní a velikonoční 2013

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba postní a velikonoční. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Pastýřský list pro dobu postní 2013

Drazí bratři a sestry,

vstoupili jsme do doby postní, kterou se připravujeme na Velikonoce, svátky našeho vykoupení. Jejich oslava by měla přinést novou svobodu i naději všem, kteří pravdivě uznají Krista za Vykupitele, plně na něj spolehnou a nechají se jím vést i za cenu, že je to bude něco stát, že půjdou proti proudu. Vykoupení je Boží dar, který si nemůžeme zasloužit, ale z naší strany se musíme připravit na jeho přijetí, a ten dar si musíme chránit, abychom jej neztratili.

Celý příspěvek

Postní duchovní obnova 2012

Toto audio CD obsahuje promluvu a přednášku Mons. Vojtěcha Šímy při postní duchovní obnově 10. března 2012.

Celý příspěvek

Duchovní obnova 2004

Tato dvě audio CD obsahují promluvy a přednášky P. Adama Ruckého při duchovní obnově 26. – 28. března 2004.

Celý příspěvek

Alespoň jednou v roce se zpovídat

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle postní | 4. března 2012

Kdo je katolický křesťan? Ten, kdo uvěří v Krista, přijme křest na odpuštění hříchů a žije podle víry. Tato víra se má projevovat skutky. Pět těchto nejzákladnějších skutků nám připomínají církevní přikázání. Které to jsou?

Celý příspěvek

Str. 4 z 512345