Jste návštěvník | Dnešních návštěv

eucharistie

Str. 5 z 10« První...34567...10...Posl. »

První svaté přijímání 2015

Naše děti vstoupily do nové etapy svého života, nyní mohou přijímat Boží odpuštění ve svátosti smíření a Krista ve svátosti eucharistie. I nadále je provázejme modlitbou a osobním příkladem.

Odkazujeme na fotogalerii ze slavnosti na osobním webu R. Pijáčka.

Přísliby těm, kteří ctí Nejsvětější Srdce Ježíšovo

U příležitosti slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (v pátek 12. června 2015) chceme připomenout Spasitelovy přísliby těm, kteří uctívají Jeho Nejsvětější Srdce. Na tato přislíbení přijatá skrze sv. Markétu Marii Alacoque, chceme odkázat zvláště naše mladé a ty, kteří letos začali přijímat Krista v eucharistii:

Celý příspěvek

Eucharistická hodina

V těchto dnech (nejlépe do konce měsíce června) se můžete v zákristii přihlašovat do společenství adorátorů s názvem Eucharistická hodina, o kterém jsem hovořil o slavnosti Těla a Krve Páně. Zvu všechny farníky: dospělé, mládež i starší děti. Stejně tak se mohou přihlásit i nemocní. Podrobnosti a zásady naleznete na vývěsce ve vchodu do kostela nebo na webu olomoucké arcidiecéze.

P. Ladislav

Slavnost Těla a Krve Páně 2015

Nabízíme fotogalerie ze slavnosti Těla a Krve Páně. Touto cestou děkujeme všem, kteří se jakkoli zasloužili o důstojný průběh slavnosti. Díky také všem, kteří jste přišli, abychom oslavili dar Boží přítomnosti uprostřed nás.

Fotogalerie: Slavnost Těla a Krve Páně 2015
Fotogalerie: Slavnost Těla a Krve Páně 2015 (dokumenty pro zúčastněné)
(Foto: Člověk a víra – Martina Mošťková)

Ježíš – nejvzácnější host

Text k zamyšlení u příležitosti 7. neděle velikonoční | 17. května 2015

Promluva 4/4 v rámci tématu Eucharistie.

Chcete žít navěky? Ano, život v plnosti, život, který není ohrožen smrtí, je vnitřní touhou každého člověka. Každý člověk touží po věčnosti, protože pro věčný život jsme byli stvořeni. Lidé se tedy různým způsobem ptají: „Jak dosáhnu věčného života?“ A Pán Ježíš dává tuto odpověď: „Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky… Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den“ (Jan 6,51 a 54).

Celý příspěvek

Jaký byl DEK

Nabízíme odkazy na shrnující reportáž slovemobrazem z Diecézního eucharistického kongresu v Olomouci.

Diecézní eucharistický kongres ve fotografiích

Ve dnech 15. a 16. května 2015 se v Olomouci konal Diecézní eucharistický kongres. Pátek patřil dětem, kterých dorazilo téměř pět tisíc. Sobota pak přednáškám, adoraci a eucharistickým průvodům do katedrály, kde se konala společná mše svatá. Zde nabízíme několik fotogalerií z těchto krásných a požehnaných dnů.

Fotogalerie: Dětský DEK – skupinovky
(Foto: P. Ladislav a R. Zemek)

Fotogalerie: Arcidiecézní setkání dětí
Fotogalerie: Arcidiecézní setkání dětí (dokumenty pro zúčastněné)
(Foto: Člověk a víra – Martina Mošťková)

Fotogalerie: Eucharistický kongres Olomouc
Fotogalerie: Eucharistický kongres Olomouc (dokumenty pro zúčastněné)
(Foto: Člověk a víra – Pavel Langer a Miroslav Snopek)

Kristus je tu pro nás

Text k zamyšlení u příležitosti 6. neděle velikonoční | 10. května 2015

Promluva 3/4 v rámci tématu Eucharistie.

Milé děti, milí rodiče, drazí bratři a sestry,

minule jsme probírali zázračná znamení, kterými Bůh pomáhá naší víře. Dnes se ptejme, proč to dělá. Už v Písmu svatém Ježíš dělal zázraky. Ne proto, aby se před lidmi předváděl nebo se nad nimi povyšoval, ale aby jim pomáhal a přiváděl je k poznání Boha Otce.

Celý příspěvek

Bůh pomáhá naší víře

Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle velikonoční | 3. května 2015

Promluva 2/4 v rámci tématu Eucharistie.

Minulou neděli jsme si řekli, že ke svatému přijímání může jít ten, kdo věří, že se při mši svaté z chleba a vína stává Tělo a Krev Pána Ježíše. Věřit ale, že se ve svátosti eucharistie můžeme setkat s Bohem, není vždy snadné.

Celý příspěvek

Ježíš uprostřed nás

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle velikonoční | 26. dubna 2015

Promluva 1/4 v rámci tématu Eucharistie.

Jsme zde, na mši svaté. Proč? Protože jsme věřící. Věříme, že je zde Ježíš s námi. První křesťané nepouštěli na mši svatou hned tak každého. Věděli, že to je největší tajemství na světě. Kdo chtěl být na mši svaté, musel se nejprve důkladně připravit. A taková příprava trvala někdy i několik let. My jí říkáme katechumenát. Potom byl takový člověk pokřtěn a teprve po křtu mohl přistoupit ke slavení mše svaté.

Celý příspěvek

Str. 5 z 10« První...34567...10...Posl. »