Jste návštěvník | Dnešních návštěv

eucharistie

Dávám vám sebe

Text k zamyšlení u příležitosti 18. neděle v mezidobí | 2. srpna 2015

Přišly narozeniny a Petr se vracel domů z dvoudenního pobytu u babičky. Těšil se jako nikdy předtím, protože mu rodiče slíbili, že od nich dostane ten nejkrásnější dárek, jaký si může člověk přát. Vlak kodrcal a Petr si představoval, co to asi bude. Že by nový počítač, nebo televize s play stationem? Mohli by mu taky koupit hifi věž a vypolstrovat pokojík, aby mohl na plné pecky poslouchat své oblíbené kapely. To by se za dva dny, co byl pryč, dalo stihnout. Cestu z nádraží zvládl v poklusu a už zvonil zadýchaný u dveří. Celý příspěvek

Kostel a církev

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Výročí posvěcení kostela | 28. června 2015

Dnes naše farnost slaví výročí posvěcení kostela. U té příležitosti je možné zvolit jiné evangelium, které se více zaměřuje na dům Boží. Když jsem ale četl úryvek Markova evangelia, který je určen pro 13. neděli v mezidobí, došlo mi, že v sobě skrývá důležité poselství právě pro naši slavnost.

Celý příspěvek

Jákob – prázdninové vydání 2015

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – prázdninové vydání. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

j_2015_02

Čtyři úvahy o eucharistii

Nabízíme jako malý dárek e-book shrnující pásmo promluv o eucharistii. Elektronická kniha Čtyři úvahy o eucharistii je ve formátu epub, který je použitelný ve většině elektronických čteček a tabletů.

Celý příspěvek

Společný pastýřský list biskupů

Vážení rodiče, sestry a bratři,

na konci školního roku je vhodná příležitost poděkovat Pánu Bohu za děti, které svěřil do naší péče, za učitele, kteří usilují o jejich výchovu, včetně obětavých katechetů a kněží. Když apoštolové posílali maminky s dětmi pryč, aby Pána Ježíše neobtěžovaly, řekl jim Ježíš: Nechte maličké přijíti ke mně, neboť takovým patří Boží království. Mezi maličké zajisté patří nejen ti šestiletí, ale třeba i šestnácti­letí. Ježíš se raduje z blízkosti všech, všichni jsme Božími dětmi a rodiče mají důležitý úkol: prosit Pána Boha o pomoc při výchově svých dětí a umožnit, aby Pán Ježíš mohl v jejich rodině konat své dílo.

Celý příspěvek

První svaté přijímání 2015

Naše děti vstoupily do nové etapy svého života, nyní mohou přijímat Boží odpuštění ve svátosti smíření a Krista ve svátosti eucharistie. I nadále je provázejme modlitbou a osobním příkladem.

Odkazujeme na fotogalerii ze slavnosti na osobním webu R. Pijáčka.

Přísliby těm, kteří ctí Nejsvětější Srdce Ježíšovo

U příležitosti slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (v pátek 12. června 2015) chceme připomenout Spasitelovy přísliby těm, kteří uctívají Jeho Nejsvětější Srdce. Na tato přislíbení přijatá skrze sv. Markétu Marii Alacoque, chceme odkázat zvláště naše mladé a ty, kteří letos začali přijímat Krista v eucharistii:

Celý příspěvek

Eucharistická hodina

V těchto dnech (nejlépe do konce měsíce června) se můžete v zákristii přihlašovat do společenství adorátorů s názvem Eucharistická hodina, o kterém jsem hovořil o slavnosti Těla a Krve Páně. Zvu všechny farníky: dospělé, mládež i starší děti. Stejně tak se mohou přihlásit i nemocní. Podrobnosti a zásady naleznete na vývěsce ve vchodu do kostela nebo na webu olomoucké arcidiecéze.

P. Ladislav

Slavnost Těla a Krve Páně 2015

Nabízíme fotogalerie ze slavnosti Těla a Krve Páně. Touto cestou děkujeme všem, kteří se jakkoli zasloužili o důstojný průběh slavnosti. Díky také všem, kteří jste přišli, abychom oslavili dar Boží přítomnosti uprostřed nás.

Fotogalerie: Slavnost Těla a Krve Páně 2015
Fotogalerie: Slavnost Těla a Krve Páně 2015 (dokumenty pro zúčastněné)
(Foto: Člověk a víra – Martina Mošťková)

Ježíš – nejvzácnější host

Text k zamyšlení u příležitosti 7. neděle velikonoční | 17. května 2015

Promluva 4/4 v rámci tématu Eucharistie.

Chcete žít navěky? Ano, život v plnosti, život, který není ohrožen smrtí, je vnitřní touhou každého člověka. Každý člověk touží po věčnosti, protože pro věčný život jsme byli stvořeni. Lidé se tedy různým způsobem ptají: „Jak dosáhnu věčného života?“ A Pán Ježíš dává tuto odpověď: „Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky… Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den“ (Jan 6,51 a 54).

Celý příspěvek