Jste návštěvník | Dnešních návštěv

eucharistie

(Ne)pozorní žáci

Text k zamyšlení u příležitosti 25. neděle v mezidobí | 20. září 2015

V pátek jsme s dětmi vzpomínali, že se učedníkům stalo něco podobného, jako když my sami nedáváme pozor a přeslechneme, co nám říkají rodiče nebo učitelé ve škole. To, co se stalo jim, stává se i nám… v kostelních lavicích. Bůh k nám promlouvá skrze liturgii… slova, symboly, ale my často neodcházíme ani moudřejší, ani bohatší.

Celý příspěvek

Ty máš slova věčného života

Text k zamyšlení u příležitosti 21. neděle v mezidobí | 23. srpna 2015

Již jsme mnohokrát vzpomínali tu touhu v člověku, která je stará jak lidstvo samo, touhu po věčném životě. Všemožným způsobem lidé hledali, jak si nějakým lékem či jiným zázračným prostředkem zajistit nesmrtelnost nebo alespoň prodloužit život. A hledají dodnes. Všechna tato snaha se ovšem jeví jako marná. Věčný život není možné získat ani lidskými, ani okultními prostředky. Je to Boží dar z lásky, zaplacený Kristovou krví.

Celý příspěvek

Eucharistie vede k moudrosti

Text k zamyšlení u příležitosti 20. neděle v mezidobí | 16. srpna 2015

Možná se vám to může zdát hodně, ale už potřetí, možná trochu jinými slovy, hovoří evangelium o eucharistii. Proč je tomu tak? I kdybychom tato ujištění slyšeli po sté, stále naše srdce nebude dokonale otevřeno. A Ježíš, protože zná naše nitro a také nás miluje, nám tato ujištění stále znovu připomíná.

Celý příspěvek

Hladový kámen

Text k zamyšlení u příležitosti 19. neděle v mezidobí | 9. srpna 2015

Ať už člověk otevře noviny, vstoupí na internet nebo zapne televizi, zprávou číslo jedna je nevídané sucho, které v těchto týdnech sužuje naši zemi. Jedním z nezbytných opatření je upouštění přehrady, aby docela nevyschly řeky, které krajině roznášení život. Problém mají dokonce i veletoky jako je Labe. Minulý týden se objevila zpráva, jejímuž titulku bylo těžko rozumět: „Labe odhalilo hladový kámen.“

Celý příspěvek

Dávám vám sebe

Text k zamyšlení u příležitosti 18. neděle v mezidobí | 2. srpna 2015

Přišly narozeniny a Petr se vracel domů z dvoudenního pobytu u babičky. Těšil se jako nikdy předtím, protože mu rodiče slíbili, že od nich dostane ten nejkrásnější dárek, jaký si může člověk přát. Vlak kodrcal a Petr si představoval, co to asi bude. Že by nový počítač, nebo televize s play stationem? Mohli by mu taky koupit hifi věž a vypolstrovat pokojík, aby mohl na plné pecky poslouchat své oblíbené kapely. To by se za dva dny, co byl pryč, dalo stihnout. Cestu z nádraží zvládl v poklusu a už zvonil zadýchaný u dveří. Celý příspěvek

Kostel a církev

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Výročí posvěcení kostela | 28. června 2015

Dnes naše farnost slaví výročí posvěcení kostela. U té příležitosti je možné zvolit jiné evangelium, které se více zaměřuje na dům Boží. Když jsem ale četl úryvek Markova evangelia, který je určen pro 13. neděli v mezidobí, došlo mi, že v sobě skrývá důležité poselství právě pro naši slavnost.

Celý příspěvek

Jákob – prázdninové vydání 2015

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – prázdninové vydání. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

j_2015_02

Čtyři úvahy o eucharistii

Nabízíme jako malý dárek e-book shrnující pásmo promluv o eucharistii. Elektronická kniha Čtyři úvahy o eucharistii je ve formátu epub, který je použitelný ve většině elektronických čteček a tabletů.

Celý příspěvek

Společný pastýřský list biskupů

Vážení rodiče, sestry a bratři,

na konci školního roku je vhodná příležitost poděkovat Pánu Bohu za děti, které svěřil do naší péče, za učitele, kteří usilují o jejich výchovu, včetně obětavých katechetů a kněží. Když apoštolové posílali maminky s dětmi pryč, aby Pána Ježíše neobtěžovaly, řekl jim Ježíš: Nechte maličké přijíti ke mně, neboť takovým patří Boží království. Mezi maličké zajisté patří nejen ti šestiletí, ale třeba i šestnácti­letí. Ježíš se raduje z blízkosti všech, všichni jsme Božími dětmi a rodiče mají důležitý úkol: prosit Pána Boha o pomoc při výchově svých dětí a umožnit, aby Pán Ježíš mohl v jejich rodině konat své dílo.

Celý příspěvek

První svaté přijímání 2015

Naše děti vstoupily do nové etapy svého života, nyní mohou přijímat Boží odpuštění ve svátosti smíření a Krista ve svátosti eucharistie. I nadále je provázejme modlitbou a osobním příkladem.

Odkazujeme na fotogalerii ze slavnosti na osobním webu R. Pijáčka.