Jste návštěvník | Dnešních návštěv

láska

Str. 2 z 712345...Posl. »

Odpuštění dluhu

Text k zamyšlení u příležitosti 24. neděle v mezidobí (Mt 18,21-35) | 17. září 2017

V rámci oslav výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, zazněla krásná myšlenka, o Mariině novodobém prorockém úkolu. Proč přichází připomínat Bohem zjevené pravdy? Bůh nás obdaroval svobodnou vůlí. Chce naše svobodné rozhodnutí. Ví ale, že jsme schopni se zahubit, proto nás doprovází, připomíná a očekává s otevřenou náručí.

Už jsme si mnohokrát řekli, že je třeba Boha nejdříve milovat a až na základě tohoto vztahu naplňovat jeho přikázání. Jak bychom také nenaplnili očekávání milované bytosti? Někdo by si ale řekl: „Když Bůh potřebuje mé svobodné rozhodnutí, mou lásku, tak proč mě stále k něčemu nutí? Počkám, až se mi bude chtít, až mě to bude bavit… a budeme všichni spokojeni. On i já.“

Celý příspěvek

Setkání s Boží mocí a láskou

Text k zamyšlení u příležitosti svátku Proměnění Páně (Mt 17,1-9) | 6. srpna 2017

Jan Maria Vianney v jednom ze svých kázání hovoří o modlitbě: Člověk má krásný úkol a poslání: modlit se a milovat. Modlete se tedy a milujte, v tom spočívá štěstí člověka na zemi. Modlitba není nic jiného než sjednocení s Bohem. Kdo má srdce čisté a spojené s Bohem, cítí v sobě balzám, sladkost, která ho naplňuje rozkoší; obklopuje ho podivuhodné světlo. V tomto důvěrném sjednocení jsou Bůh a duše jako dva dohromady slité kusy vosku; nelze je už rozdělit. Byli bychom si zasloužili, abychom se nesměli modlit. Ale Bůh nám ve své dobrotě dovolil, abychom s ním rozmlouvali. Naše modlitba je kadidlem, které přijímá s největším zalíbením. Děti moje, vaše srdce je sice malé, ale modlitba ho rozšiřuje a činí ho schopným milovat Boha. Modlitba nám dává předtuchu nebe, sestupuje k nám kousek ráje. Nikdy nás neponechá bez sladkosti; vylévá se do duše jako med a osladí všechno. Strasti se při dobré modlitbě rozplynou jako sníh na slunci. (z katechezí svatého faráře arského o modlitbě)

Celý příspěvek

Láska k Bohu na prvním místě?

Text k zamyšlení u příležitosti 13. neděle v mezidobí (Mt 10,37-42) | 2. července 2017

Je-li v našem životě Bůh na prvním místě, jsou všichni a všechno na správném místě. Láskyplný vztah s Bohem nám pomáhá nalézt vyrovnaný vztah k ostatním lidem i k celému světu. To je důležitá pravda skrytá v dnešním evangeliu.

Celý příspěvek

Láska a přikázání

Text k zamyšlení u příležitosti 6. neděle velikonoční | 21. května 2017

„Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. A já budu prosit Otce, a dá vám jiného Přímluvce, aby s vámi zůstal navždy: Ducha pravdy.“

Ježíš v dnešním evangeliu hovoří o lásce. A spojuje ji se zachováváním jeho přikázání. Někdy se to lidem nelíbí a říkají: „Proč nestačí jen milovat, proč se k tomu musí plnit nějaké obtížné úkoly a přikázání? Kdyby Bůh nebyl tak náročný, jistě by ho více lidí milovalo.“

Celý příspěvek

Radostná zvěst o Božím království

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle v mezidobí (Mt 4,12-23) | 22. ledna 2017

Maria bývá nazývána zářící jitřenkou spásy. Její narození bylo svítáním, po kterém přišel den – den spásy, který už nikdy neskončí. Můžeme tedy říci, že s Ježíšem přišlo Boží království mezi nás a potrvá navěky.

Celý příspěvek

Titulky

Text k zamyšlení u příležitosti poděkování a prosby o Boží pomoc do nového roku | 31. prosince 2016

Známe to z každého většího filmu, že na konci běží titulky, které čítají i několik set jmen. Mezi nimi bývají vzpomenuti ti, kterým se vděčí za nejrůznější pomoc, kteří mají zásluhu na vzniku daného filmu. Podobně i my dnes. Jsme těmi, kteří mají podíl na uplynulém roce. Jeho producentem je Bůh, on pak může hodnotit můj přínos pro uplynulý rok. Dal mi život, sílu, čas a důvěru… jak jsem s nimi naložil? Celý příspěvek

Pokora

Text k zamyšlení u příležitosti 22. neděle v mezidobí | 28. srpna 2016

Jeden kněz si posteskl: „Sedět na posledním místě – to je pasáž Písma svatého, která se v kostelích ujala ze všech nejlépe. Kdyby věřící se stejným úsilím plnili i ostatní rady Bible, stojíme již nyní na prahu svatosti.“

Celý příspěvek

Vejít těsnými dveřmi

Text k zamyšlení u příležitosti 21. neděle v mezidobí | 21. srpna 2016

Na jedné kreslené anekdotě stojí svatý Petr u nebeské brány a dívá se velmi překvapeně a nedůvěřivě na muže, který chce vstoupit do ráje. Není se čemu divit, chlapík má na sobě červené oblečení, na hlavě rohy, v rukou vidle, no prostě čert jak vyšitý. Pod obrázkem pak stojí napsáno: „Omlouvám se, zemřel jsem na večírku, tohle je jen kostým.“

Nikdo z nás nezná délku svého života, čas své smrti. Stejně tak nevíme, jak na tom v dané chvíli budeme. Podstatné je, v jakém stavu se bude nacházet naše nesmrtelná duše. Aby byla připravena, dává nám Ježíš v evangeliu radu: „Usilujte o to, abyste vešli těsnými dveřmi!“ Jak tomu rozumět?

Celý příspěvek

Odmítá hřích, ale přijímá hříšníka

Text k zamyšlení u příležitosti 11. neděle v mezidobí | 12. června 2016

Celý týden nás v liturgii provázely texty, ve kterých Ježíš vyzýval k dodržování Zákona. Kdo by zrušil jediné písmenko, bude v nebeském království nejmenší. Pokouší-li tě ruka, usekni ji, je lépe být v nebi bez ruky, než s oběma rukama v pekle. A tak podobně. Byla to velmi výrazná až tvrdá napomenutí. A dnes nám liturgie představuje Ježíše, jak se zastává ženy, která svým životem zjevně porušovala přikázání a hřešila. Jak to jde dohromady?

Celý příspěvek

Nové přikázání

Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle velikonoční | 24. dubna 2016

Ptali se jednoho učence: „Proč je mezi lidmi tak málo soucitu a lásky a tolik hněvu a zloby?“ Odpověděl: „Protože se lidé navzájem neznají. Neví skoro nic o tom, co za strachy, bolesti a zklamání jejich soused nosí v duši.“

Celý příspěvek

Str. 2 z 712345...Posl. »