Jste návštěvník | Dnešních návštěv

modlitba

Str. 10 z 11« První...7891011

Pokušení

Text k zamyšlení u příležitosti 1. neděle postní | 17. února 2013

Ptali se mniši opata: „Když se postíme, jsme vážní a smutní, ale ty se usmíváš a máš radost. Jak to?“ Opat jim odpověděl: „Půst není jen odříkání těla, ale také pastva pro duši. Vy se soustředíte na to, o co přicházíte, ale já na to, co získávám. Proto je pro vás půst dobou smutku, kdežto pro mne dobou radosti. Zatímco vy želíte po chutném jídle a rozptýlení, já si užívám pastvy, na kterou mne v modlitbě uvádí náš Pán. Má duše je s ním jako na rozkvetlé horské louce, kde vane svěží vánek Ducha svatého, kde je hojnost šťavnaté pastvy Božího slova a svítí slunce Eucharistie. Zde má duše sílí. Není divu, že se pak usmívá a má radost, která vyzařuje do celého mého života.“

Celý příspěvek

Pastýřský list pro dobu postní 2013

Drazí bratři a sestry,

vstoupili jsme do doby postní, kterou se připravujeme na Velikonoce, svátky našeho vykoupení. Jejich oslava by měla přinést novou svobodu i naději všem, kteří pravdivě uznají Krista za Vykupitele, plně na něj spolehnou a nechají se jím vést i za cenu, že je to bude něco stát, že půjdou proti proudu. Vykoupení je Boží dar, který si nemůžeme zasloužit, ale z naší strany se musíme připravit na jeho přijetí, a ten dar si musíme chránit, abychom jej neztratili.

Celý příspěvek

Dárek od (i pro) Samuela – singl Live

Nabízíme vám jako malý vánoční dárek kompilaci tří písniček, které naše schola Samuel nahrála živě při bohoslužbách i mimo ně. Tento singl je možné kdykoli poslouchat on-line. Prvních sto zájemců si může danou píseň také stáhnout do svého počítače či mp3 přehrávače. Ať se vám líbí.

Celý příspěvek

Zodpovědné rodičovství

Text k zamyšlení u příležitosti svátku sv. Rodiny | 30. prosince 2012

Dnešní téma je krásné. Máme v něm rozjímat o nejvznešenějším poslání člověka – o předávání života a péči o něj.

Celý příspěvek

Jákob – doba adventní a vánoční 2012

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba adventní a vánoční 2012. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Pastýřský list k Roku víry

Drazí bratři a sestry,

Svatý otec Benedikt XVI. vydal list, kterým vyhlásil Rok víry. Rád bych Vás seznámil s jeho hlavními myšlenkami. Rok víry začíná 11. října 2012, u příležitosti padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu, a skončí o slavnosti Ježíše Krista Krále, 24. listopadu 2013. Na datum zahájení připadá také dvacáté výročí vydání Katechismu katolické církve. Ten byl vyhlášen blahoslaveným Janem Pavlem II., aby všem věřícím ukazoval sílu a krásu víry. Cílem tohoto roku je prohloubení víry a obnova církve. Té je možno dosáhnout také skrze svědectví, jež svým životem vydávají věřící. Už tím, že žijí ve světě, jsou křesťané povoláni, aby vyzařovali slovo pravdy, které nám zanechal Pán Ježíš.

Celý příspěvek

Jaká modlitba?

Text k zamyšlení u příležitosti 25. neděle v mezidobí | 23. září 2012

K vinaři přišel stálý zákazník, a ptal se: „Máte ten Modrý Portugal, co mi posledně tak chutnal?“ „Máme, ale vám ho neprodáme,“ odpověděl s úsměvem vinař. „A proč?“ divil se zákazník. „Protože pro vás tu máme nachystáno něco mnohem lepšího.“

A podobně je to s Bohem, když k němu přicházíme se svými prosbami. Můžeme si být jisti, že slyší každou modlitbu, ale u některých říká člověku: „Mám pro tebe připraveno něco mnohem lepšího.“ A je na nás, abychom se neurazili, ale chtěli to poznat a přijmout. Abychom uznali, že Bůh ví nejlépe, co je pro nás dobré.

Celý příspěvek

Zpěv v liturgii

Text k zamyšlení u příležitosti 20. neděle v mezidobí | 19. srpna 2012

Do dnešního tématu nás mohou uvést hned dvě krásné myšlenky.

„Kdo zpívá, dvakrát se modlí.“

„Kdo miluje, zpívá“ (sv. Augustin).

Celý příspěvek

Bůh je náš Otec

Text k zamyšlení u příležitosti 19. neděle v mezidobí | 12. srpna 2012

Vstupní modlitba: Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal Ducha svého Syna a přijal jsi nás za vlastní; a proto k tobě smíme volat jako k Otci: upevni, co jsi v nás započal, abychom se mohli ujmout zaslíbeného dědictví.

Celý příspěvek

Cesty, které vedou k poznání Boha

Text k zamyšlení u příležitosti 15. neděle v mezidobí | 15. července 2012

Katechismus hovoří o „cestách“, které my lidé můžeme objevit a dojít po nich k poznání Boha. Jde o jakési „důkazy Boží existence“. Ale ne důkazy ve smyslu vědeckém. Už jsem zde kdysi vzpomínal několik cest, které nás vedou k Bohu: příroda, svědomí, Bible, modlitba, svátosti. O té výchozí – o stvoření – jsme mluvili předminule.

Celý příspěvek

Str. 10 z 11« První...7891011