Jste návštěvník | Dnešních návštěv

modlitba

Str. 3 z 1112345...10...Posl. »

Mše svatá – Úvod a Vstupní obřady

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle postní (Mt 17,1-9) | 12. března 2017

K tomu, aby člověk prožil mimořádné setkání s Bohem, dnes nemusí cestovat do Svaté země ani se vracet v čase do doby Ježíšovy. Zázraky, o kterých píše evangelium, se odehrávají ve slavení každé mše svaté. Problém je, že je někdy nevnímáme. Vycházíme z kostela, kde všechny ty události jaksi prošly kolem nás. A my zůstáváme stejní.

Celý příspěvek

Pět zázraků

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle adventní (Mt 11,2-11) | 11. prosince 2016

V dnešním evangelijním úryvku se baví dva proroci. Jan vznáší dotaz, který je dotazem celého lidstva. Tedy i každého z nás. Je Ježíš Mesiáš? Ten, který má moc zachránit člověka před hříchem a smrtí? Je Ježíš můj Mesiáš? Přijal jsem ho jako Božího Syna? Vážím si ho? Poslouchám ho a následuji ho? Je moje víra skutečná, živá nebo povrchní a formální? Tyto otázky bychom si měli občas položit. A nebojme se, pokud nás vyvedou z klidu, je to dobře. Protože pak se sebou můžeme něco dělat.

Celý příspěvek

Odpuštění a uzdravení

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle adventní (Mt 3,1-12) | 4. prosince 2016

O první neděli adventní jsme se věnovali tématu obrácení. Po celý týden jsme se měli obracet k Bohu, jako k milujícímu Otci. A kdo to vyzkoušel, mohl zakusit veliké povzbuzení a radost. V dnešním evangeliu jsme skrze slova Jana Křtitele voláni, abychom své obrácení ještě více prohloubili. Jan vyzývá: „Přinášejte tedy ovoce hodné obrácení.“ Odpovězte Bohu na jeho lásku.

Celý příspěvek

Jákob – doba adventní a vánoční 2016

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba adventní a vánoční 2016. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

j_2016_04

Farizeus nebo celník?

Text k zamyšlení u příležitosti 30. neděle v mezidobí (Lk 18,9-14) | 23. října 2016

Máme už s modlitbou nějaké zkušenosti, a tak si troufám říci, že naše modlitba určitě nevypadá jako modlitba farizea. Může se nám dokonce zdát, že to Pán Ježíš přehání, když vkládá farizeovi do úst taková slova. Abychom tomu lépe porozuměli, nahlédněme do židovské tradice, kde je muž povinen denně pronést tři požehnání: že mě Bůh učinil Izraelitou, že mě neučinil ženou a že mě neučinil nevzdělancem.

Celý příspěvek

Jákob – podzimní vydání 2016

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – podzimní vydání. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

j_2016_03

Oheň jsem přišel vrhnout na zem

Text k zamyšlení u příležitosti 20. neděle v mezidobí | 14. srpna 2016

Vypráví se anekdota o řidiči, který jede po dálnici a poslouchá rádio. Najednou slyší výzvu: „Pozor, po dálnici jede jeden řidič v protisměru!“ Tu chlapík zakroutí hlavou a říká: „Co jeden, všichni!“

Na takové dálnici bývá brzy jasné, kdo se vydal špatným směrem. Ale dá se to tak snadno poznat i v životě člověka? Může se stát, že by většina lidí šla špatným směrem a osamělý jedinec tím správným?

Celý příspěvek

Marie, Marta a naslouchání

Text k zamyšlení u příležitosti 16. neděle v mezidobí | 17. července 2016

Chvíle, kdy k nám osobně mluví Bůh, jsou vzácné a stojí za to kvůli nim přerušit i prospěšné či záslužné práce.

Celý příspěvek

Díkuvzdání

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Těla a Krve Páně | 26. května 2016

Už i děti před prvním svatým přijímáním znají slovo eucharistie. Víme, že tento pojem neznamená jen „svaté přijímání“ cizím slovem. Jde o mnohem větší záběr. Je to svátost ustanovená Pánem Ježíšem, vložená do té nejvznešenější modlitby – do mše svaté. Proto je vrcholem liturgie mše svaté proměňování a vrcholem našeho setkání svaté přijímání. Proto kněží tak často připomínají, že mše svatá bez svatého přijímání je jako hostina, při které bychom neusedli ke stolu. Eucharistie jako taková ale mši svatou přesahuje. S Kristem se setkáváme i mimo ni, při adoraci, při krátké návštěvě svatostánku během dne.

Celý příspěvek

Nové přikázání

Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle velikonoční | 24. dubna 2016

Ptali se jednoho učence: „Proč je mezi lidmi tak málo soucitu a lásky a tolik hněvu a zloby?“ Odpověděl: „Protože se lidé navzájem neznají. Neví skoro nic o tom, co za strachy, bolesti a zklamání jejich soused nosí v duši.“

Celý příspěvek

Str. 3 z 1112345...10...Posl. »