Jste návštěvník | Dnešních návštěv

papež

Jákob – prázdninové vydání 2012

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – prázdninové vydání 2012. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Z velikonoční homilie Benedikta XVI.

Homilie Svatého otce Benedikta XVI. z Velikonoční vigilie v bazilice sv. Petra.

Řím 2011

Toto DVD obsahuje fotografie pro vzpomínku na poutní zájezd do Říma v září 2011.

Celý příspěvek

Poselství Benedikta XVI. k misijní neděli 2011

„Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás“ (Jan 20, 21) Na začátku nového tisíciletí křesťanské epochy, u příležitosti Velkého jubilea roku 2000, ctihodný Jan Pavel II. naléhavě zdůrazňoval, že je třeba obnovit úsilí o to, aby se evangelní zvěst přinášela všem se stejným nadšením, „jaké bylo vlastní prvotním křesťanům“.1 Je to ta nejcennější služba, kterou církev může poskytnout lidstvu i každému jednotlivému člověku hledajícímu nejhlubší důvody pro to, aby prožíval svůj život v plnosti. Stejná výzva zaznívá proto každý rok při slavení Světového dne misí.

Celý příspěvek

Jákob – podzimní vydání 2011

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – podzimní vydání 2011. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Vlčnovští poutníci na generální audienci ve Vatikánu

Ve středu 28. září 2011 se poutníci z Vlčnova setkali při generální audienci se Svatým otcem Benediktem XVI. Při promluvě se papež zaměřil na zhodnocení své návštěvy v Německu, poté obsáhleji pozdravil přítomné v hlavních světových jazycích. Nakonec zazněl i krátký pozdrav věnovaný poutníkům z České republiky.

Zde je český překlad celé promluvy Svatého otce.

Celý příspěvek

Biskupský sbor a jeho hlava

Text k zamyšlení u příležitosti 21. neděle v mezidobí | 21. srpna 2011

Když se s rodiči připravujeme na křest jejich dítěte, zazní jedna z několika událostí, které se při křtu stanou – „Vaše dítě se stane součástí církve.“ Co to znamená „stát se součástí církve“? Církev není žádná organizace ani společnost, která nabírá své členy. I když podle státního zřízení jsme začleňováni mezi organizace a každá farnost má své IČO… přesto jsme společenství těch, kteří křtem patří Kristu. Společenství napříč všemi národy a kulturami. Nejsme řízeni ani monarchisticky ani demokraticky. Církev je postavena na apoštolech v čele se sv. Petrem a jeho nástupci. Tento pastýřský úřad Petra a ostatních apoštolů tvoří jeden ze základů církve.

Celý příspěvek

Upevněni ve víře v Krista jsme přečkali déšť

Promluva Benedikta XVI. na modlitební vigilii v Madridu.

Drazí mladí,

Všechny vás zdravím, zejména ty mladé, kteří mi položili otázky a kterým děkuji za upřímnost, s níž předestřeli své znepokojení, které v jistém smyslu vyjadřuje touhy vás všech dosáhnout v životě něčeho velkého, něčeho, co naplňuje a činí šťastnými.

Jak může být mladý člověk věrný křesťanské víře a zároveň mít velké ideály v dnešní společnosti? V evangeliu, které jsme slyšeli, nám Ježíš v této záležitosti dává odpověď: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce“ (Jan 15,9).

Celou promluvu čtěte na stránkách www.radiovaticana.cz.

Světové dny mládeže – Madrid 2011

Od úterý 16. do neděle 21. srpna 2011 probíhají ve španělském Madridu Světové dny mládeže. Na tomto celosvětovém setkání (nejen) se Svatým otcem reprezentuje pět zástupců i naši farnost.

Spojme se s nimi v modlitbě a mysleme na všechny mladé naší farnosti, zvláště na ty, kteří se rozhodnou pro přípravu ke svátosti biřmování.

Informace o průběhu setkání naleznete na madrid2011.signaly.cz.

Celý příspěvek

Beatifikace Jana Pavla II.

Fotogalerie: Beatifikace Jana Pavla II.

Právě se k vám dostává zpráva, která byla čerstvá a velmi aktuální 1. května tohoto roku, též 2. neděle velikonoční – Neděle Božího Milosrdenství. A také den beatifikace tolik milovaného papeže Jana Pavla II. Měla jsem tu příležitost účastnit se tohoto slavnostního dne v Římě. Slavit tuto výjimečnou událost s 1,5 milionem lidí nebylo tak jednoduché. To z televizní obrazovky nepoznáte.

Celý příspěvek