Jste návštěvník | Dnešních návštěv

škola

Nový školní rok – rozvrh hodin

Milí rodiče,

všechny vás srdečně zdravím na začátku tohoto nového školního roku. Přijměte několik důležitých informací ohledně výuky náboženství.

K výuce náboženství na naší škole jste děti přihlašovali již na konci minulého školního roku. Někdo ovšem přihlášku ještě neodevzdal či špatně pochopil. Můžete tedy své dítě k výuce náboženství přihlásit ještě během prvních týdnů u třídních učitelů nebo přímo při první hodině náboženství. V tomto školním roce výuku povede Mgr. Anna Mošťková a já. Náboženství je vyučováno jako nepovinný předmět, s tím je spojena povinná docházka a klasifikace, tak, jak to znáte z jiných předmětů. Pro pokřtěné děti je návštěva výuky náboženství samozřejmostí, jak jste to slibovali i při křtu a jak to připomíná otec arcibiskup v pastýřském listu. Výuka náboženství během celé školní docházky je zároveň podmínkou k přípravě na svátost biřmování.

Níže naleznete plakátek s rozvrhem hodin (případné změny zde budou ihned publikovány). Vlastní výuka začne v týdnu od 8. září 2014.

Zároveň připomínám mše svaté určené všem školákům, na které jste zváni každý pátek.

P. Ladislav

Celý příspěvek

Oslava Dne matek Katolické základní školy

Všechny maminky, tatínci, příbuzní, přátelé a dobrodinci Katolické základní školy v Uherském Brodě jsou zváni na oslavu Dne matek, která se uskuteční v předvečer tohoto krásného svátku, a to v sobotu 10. května 2014 v 18.00 hodin v Domě kultury v Uherském Brodě.

Celý příspěvek

Prosba o podporu KZŠ

Buďte s námi, když učíme naše děti. Staňte se oporou Katolické základní školy.

Celý příspěvek

Zápis do 1. třídy na Katolické ZŠ v Uherském Brodě

Katolická základní škola v Uherském Brodě zve všechny předškoláky a jejich rodiče na zápis do 1. třídy na školní rok 2014/2015, který se koná 21. ledna 2014 na 1. stupni – Jirchářská 823 od 13.00 do 17.00 hodin. Konkrétní čas je možné si předem domluvit osobně v kanceláři školy na Jirchářské, telefonicky na čísle 577 440 481 nebo e-mailem kzsubrod@gmail.com.

Rodiče s sebou přinesou rodný list dítěte, svůj průkaz totožnosti, případně vyplněné dokumenty školy. Více na školních webových stránkách www.kzsub.cz.

Nový školní rok – rozvrh hodin

Milí rodiče,

všechny vás srdečně zdravím na začátku tohoto nového školního roku. Přijměte několik důležitých informací ohledně výuky náboženství.

K výuce náboženství na naší škole jste děti přihlašovali již na konci minulého školního roku. Někdo ovšem přihlášku ještě neodevzdal či špatně pochopil. Můžete tedy své dítě k výuce náboženství přihlásit ještě během prvního či druhého školního týdne u třídních učitelů nebo přímo při první hodině náboženství. V tomto školním roce výuku povede Mgr. Anna Mošťková a já. Náboženství je vyučováno jako nepovinný předmět, s tím je spojena povinná docházka a klasifikace, tak, jak to znáte z jiných předmětů. Pro pokřtěné děti je návštěva výuky náboženství samozřejmostí, jak jste to slibovali i při křtu. Výuka náboženství během celé školní docházky je zároveň podmínkou k přípravě na svátost biřmování.

Celý příspěvek

Novéna ke sv. Dominiku Saviovi

Jsme zváni, abychom se připojili k modlitbě Novény ke sv. Dominiku Saviovi za katolickou základní školu v Uherském Brodě, především za správnou volbu nového ředitele a také za učitelský sbor a děti, které do školy v září poprvé nastoupí.

Celý příspěvek

Katolická ZŠ v Uherském Brodě zve k zápisu budoucí prvňáčky

Zápis do první třídy Katolické základní školy Uherský Brod na školní rok 2013/2014 se uskuteční v úterý 5. února 2013 od 13.00 hodin v budově školy na adrese Jirchářská 823. Bližší informace je možné získat na webových stránkách školy www.kzsub.cz nebo na telefonu 577 440 481.

Zde nabízíme slovo ředitele školy: Celý příspěvek

Nový školní rok – rozvrh hodin

Milí rodiče,

všechny vás srdečně zdravím na začátku tohoto nového školního roku. Přijměte několik důležitých informací ohledně výuky náboženství.

K výuce náboženství na naší škole jste děti přihlašovali již na konci minulého školního roku. Kdo by chtěl ještě své dítě k výuce náboženství přihlásit, může tak učinit během prvního školního týdne u třídních učitelů nebo přímo při první hodině náboženství. V tomto školním roce výuku povede Mgr. Anna Mošťková a já. Náboženství je vyučováno jako nepovinný předmět, s tím je spojena povinná docházka a klasifikace, tak, jak to znáte z jiných předmětů. Pro pokřtěné děti je návštěva výuky náboženství samozřejmostí.

Níže naleznete plakátek s rozvrhem hodin (případné změny zde budou ihned publikovány).

Zároveň zvu všechny děti, mládež, vás rodiče i pedagogy na duchovní zahájení školního roku, které proběhne v pátek 7. září 2012 v 18.30 hodin. Menší děti ať si tradičně přinesou své aktovky.

P. Ladislav

Celý příspěvek

Bible a my

V pondělí 21. listopadu 2011 proběhlo okresní kolo XIX. ročníku soutěže „Bible a my“. Ve II. věkové kategorii se umístila na 1. místě Terezie Skřídlovská ze ZŠ Vlčnov. Přejeme mnoho úspěchů v ústředním kole, které proběhne v březnu příštího roku v Brně.

Více o výsledcích okresního kola naleznete na stránkách Katolické základní školy v Uherském Brodě.

Znáš evangelium?

Souběžně s farní soutěží pro děti „Ježíš v nedělních evangeliích“, při které se každý pátek při mši svaté pro děti připravujeme na nedělní evangelium, probíhá soutěž na diecézní úrovni.

„Znáš evangelium?“ Odpovězte na otázky nebo poznejte rozdíly na obrázku a výhra je vaše. Každý týden ve školním roce 2011 – 2012 jsou losováni tři výherci. K tomu v červnu proběhne velké slosování o deset Sony Playstation Portable pro největší vytrvalce.

Vše potřebné k soutěži naleznete na www.ado.cz/katechete nebo přímo zde.