Jste návštěvník | Dnešních návštěv

společenství

Oheň jsem přišel vrhnout na zem

Text k zamyšlení u příležitosti 20. neděle v mezidobí | 14. srpna 2016

Vypráví se anekdota o řidiči, který jede po dálnici a poslouchá rádio. Najednou slyší výzvu: „Pozor, po dálnici jede jeden řidič v protisměru!“ Tu chlapík zakroutí hlavou a říká: „Co jeden, všichni!“

Na takové dálnici bývá brzy jasné, kdo se vydal špatným směrem. Ale dá se to tak snadno poznat i v životě člověka? Může se stát, že by většina lidí šla špatným směrem a osamělý jedinec tím správným?

Celý příspěvek

Plody fíkovníku

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle postní | 28. února 2016

Tři roky stál strom bez plodů. Číslo tři má v židovství bohatou symboliku. Nás může zaujmout, že nejméně tři osoby tvoří židovský náboženský soud a když se ukážou na nebi tři hvězdy, končí šabat. V našem příběhu tak můžeme spatřit tuto symboliku: tři neplodné roky jsou jako tři soudci, kteří rozhodli o osudu neplodného stromu. Jsou jako tři hvězdy, které vyšly na nebi a ukončily slavnost, při které byl strom chráněn. Všichni se ptají: „Jak jsi sloužil Bohu? Jak jsi ho oslavoval? Jak jsi splnil poslání, se kterým tě poslal na zem?“ Tvůj čas se naplnil a přichází konec. Proč by měl zabírat místo, kdo nenese žádané plody. Nastala chvíle, kdy budou vyvozeny důsledky z planého života. Je rozhodnuto. Ale tu přichází vinař a prosí o jeden rok navíc. A Pán se slitovává. Ukazuje své milosrdenství a dává stromu ještě jednu šanci.

Celý příspěvek