Jste návštěvník | Dnešních návštěv

svátosti

Nemoc naší duše

Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle v mezidobí | 8. února 2015

V dnešním evangeliu jsme slyšeli, že Ježíš uzdravil mnoho nemocných a vyhnal mnoho zlých duchů. A to je věta, nad kterou se zamyslíme.

Uzdravení z nemoci a osvobození od zla jsou u Ježíše často vedle sebe. Jako by se vyskytovali v podobné míře. Určitě známe mnoho nemocných. Ale známe někoho, kdo potřebuje osvobodit od zla? Většinou se tak ani neodvažujeme uvažovat, i když toho zlého bychom na druhých určitě našli více než na sobě.

Celý příspěvek

Papežova dětská mše

Jak předávat víru digitálnímu potomstvu? Způsobem, který více než jiné může zaujmout toho, kdo je neustále vystavován vizuálním vjemům, totiž příkladem.

Nabízíme stručný výtah kázání papeže Františka pro děti a vychovatele z webu České sekce vatikánského rozhlasu.

Pozvání na svatbu

Text k zamyšlení u příležitosti 28. neděle v mezidobí | 12. října 2014

Na každé svatbě je důležitý ženich a nevěsta. V dnešním úryvku můžeme postřehnout, že ženichem je zde Boží Syn. Jeho nevěstou je církev. Svatba je událost, kde se nevěsta raduje s ženichem a hosté jsou pozváni, aby se stali součástí této radosti. Hosté jsou pozváni k životu s Kristem v Církvi. Nejprve v rámci vyvoleného národa a pak všichni ostatní.

Celý příspěvek

Pastýřský list Velikonoce 2014

Drazí bratři a sestry,

dnes jsme plní velikonoční radosti, protože Kristus vstal z mrtvých. On zvítězil a s ním všichni, za které se obětoval. Co to znamená pro nás a pro naše rodiny? Podívejme se v duchu na setkávání prvotní církve se Zmrtvýchvstalým.

Celý příspěvek

Jákob – doba postní a velikonoční 2014

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba postní a velikonoční. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Jákob – doba adventní a vánoční 2013

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba adventní a vánoční 2013. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Svátosti v obnovené liturgii

Člověk je homo festivus – člověk slavící. Jako křesťané známe sedm svátostí. Každá z nich odpovídá na určitou situaci v našem životě (narození, změna stavu, provinění, nemoc). Jedná se o chvíle, kdy se zásadně změníme nebo pro něco rozhodneme. A to je vždy důvod ke slavení. A toto společné slavení svátostí se děje v liturgii.

Celý příspěvek

Závažnost hříchu

Text k zamyšlení u příležitosti 19. neděle v mezidobí | 11. srpna 2013

V jedné nemocnici přišel kněz posloužit nemocnému svátostmi. Začali svátostí smíření a kněz se zeptal: „Máte nějaké těžké hříchy?“ Tu mu nemocný odpověděl: „Ano, mám všechny.“ „To mi chcete říci, že jsou všechny vaše hříchy těžké?“ podivil se kněz. „Jo. A čím blíž jsem smrti, tím jsou těžší,“ vysvětlil nemocný.

Celý příspěvek

Jákob – prázdninové vydání 2013

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – prázdninové vydání 2013. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Věrnost evangeliu

Text k zamyšlení u příležitosti 9. neděle v mezidobí | 2. června 2013

Na jedné univerzitě se bavili dva profesoři. Jeden, velmi liberální filosof, položil svému kolegovi z teologické fakulty otázku: „Proč se vy křesťané bráníte novým myšlenkám, které by vaši víru mohli obohatit a přiblížit ostatním lidem?“ Celý příspěvek