Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Vánoce

Živý betlém 2013

Všichni jste srdečně zváni na tradiční Živý betlém, který se uskuteční v neděli 29. prosince 2013 v 15.30 hodin v prostorách u kostela. V případě nepříznivého počasí se vše uskuteční v kostele.

Celý příspěvek

Pastýřský list Advent 2013

Drazí bratři a sestry,

začínáme advent, dobu přípravy na Vánoce i na nový příchod Pána Ježíše, a to nejen až jednou na konci věků, ale i na jeho nový příchod do našeho každodenního života už nyní.

Celý příspěvek

Jákob – doba adventní a vánoční 2013

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba adventní a vánoční 2013. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Cesty k víře

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Zjevení Páně | 6. ledna 2013

Jsou různé cesty, jak se dozvědět o Bohu, ale také různé způsoby, jak s těmito cestami naložit. Příroda podává svědectví o Bohu a jeho velikosti. V Bibli nám Bůh sám odhaluje svá tajemství. Svátosti nám zprostředkovávají jeho milost. Modlitba nás uvádí do důvěrného spojení s ním. Svědomí, které do nás vložil, nám osvětluje cestu dobra. Druzí lidé nám mohou podat svědectví o jeho působení. Celý příspěvek

Tříkrálová

Fotogalerie z Tříkrálové sbírky 2013: Tříkrálová

Celý příspěvek

Vánoční ohlédnutí

Fotogalerie z Vánočního koncertu sboru a orchestru Salve z Olomouce a z Živého betlému 2012: Vánoční ohlédnutí

Celý příspěvek

Advent a Vánoce

Fotogalerie: Advent a Vánoce

Celý příspěvek

Tříkrálová sbírka 2013

Při Tříkrálové sbírce 2013 se vybralo 100.000,- Kč. Všem, kteří přispěli a účastnili se, Pán Bůh zaplať.

Pastýřský list Vánoce 2012

Drazí bratři a sestry,

ve Svaté noci dnes všechno ztichlo, protože promluvil Bůh, poslal své Slovo, kterým se vyslovil do dějin, Slovo, v němž přebývá veškerá moudrost, protože v něm řekl všechno. Dnes se Slovo stalo tělem. Posvátná radost naplnila naše srdce, kterou jásají a žasnou před Boží velikostí. Celý příspěvek

Vánoční koncert 2012

Obec Vlčnov a Římskokatolická farnost Vlčnov
vás srdečně zvou na Vánoční koncert,
který se koná v sobotu 29. prosince 2012 v 17.00 hodin v našem farním kostele.

Celý příspěvek