Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Velikonoce

Velikonoční triduum 2015

Text k zamyšlení u příležitosti Velikonočního tridua | 2. – 5. dubna 2015

Zelený čtvrtek

V Janově evangeliu nalezneme celých pět kapitol, které popisují, co všechno se stalo ve večeřadle (13 – 17). Evangelista Jan tam mimo dnešní události (umývání nohou) popisuje také sdělení nového přikázání, předpověď Petrova zapření, Tomášovu otázku na cestu, příslib Ducha svatého, podobenství o vinném kmeni, velekněžskou modlitbu a další. Ano, to vše se děje ve večeřadle. To vše chtěl Ježíš sdělit jako svůj odkaz. Vraťme se ale k tomu prvnímu gestu, o kterém jsme četli dnes. Jaký odkaz Ježíš zanechává tímto gestem? On je Bůh a stal se služebníkem, naším sluhou. To je jeho dědictví. Také my si máme vzájemně sloužit.

Celý příspěvek

Přípravy Bílé soboty

Fotoreportáž z dění a příprav Bílé soboty 2015. Zaměřeno hlavně na ministranty a scholu.

Fotogalerie: Přípravy Bílé soboty

Celý příspěvek

Požehnané Velikonoce 2015

vel2015

Požehnané svátky Kristova vítězství přeje P. Ladislav

Průvodce velikonočním triduem

Vstoupili jsme do oslavy velikonočního třídení (tridua). Zde nabízíme symbolickou vysvětlující grafiku od salesiánů. Obrázek nechejte otevřít v samostatném okně.

Videoklipová křížová cesta

Nabízíme zvláště pro mladé odkaz na videoklipovou křížovou cestu P. Pavla Šupola.

Jákob – doba postní a velikonoční 2015

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba postní a velikonoční. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

j_2015_01

Malý velikonoční sestřih

Malý sestřih záběrů z přípravy ministrantů a scholy Samuel na Velikonoce a ještě kousek z Velikonočního pondělí.

Pastýřský list Velikonoce 2014

Drazí bratři a sestry,

dnes jsme plní velikonoční radosti, protože Kristus vstal z mrtvých. On zvítězil a s ním všichni, za které se obětoval. Co to znamená pro nás a pro naše rodiny? Podívejme se v duchu na setkávání prvotní církve se Zmrtvýchvstalým.

Celý příspěvek

Požehnané Velikonoce 2014

vel2014

Požehnané svátky velikonoční přeje P. Ladislav

Velikonoční myšlenky otce arcibiskupa Jana

Olomoucké Centrum pro rodinný život nabízí pro nadcházející velikonoční dobu zasílání citátů otce arcibiskupa Jana Graubnera formou SMS. Citáty budu tematicky zaměřeny k Roku rodiny a příjemci je budou dostávat zdarma.

Celý příspěvek