Jste návštěvník | Dnešních návštěv

vzkříšení

Požehnané Velikonoce 2015

vel2015

Požehnané svátky Kristova vítězství přeje P. Ladislav

Průvodce velikonočním triduem

Vstoupili jsme do oslavy velikonočního třídení (tridua). Zde nabízíme symbolickou vysvětlující grafiku od salesiánů. Obrázek nechejte otevřít v samostatném okně.

Pastýřský list Velikonoce 2014

Drazí bratři a sestry,

dnes jsme plní velikonoční radosti, protože Kristus vstal z mrtvých. On zvítězil a s ním všichni, za které se obětoval. Co to znamená pro nás a pro naše rodiny? Podívejme se v duchu na setkávání prvotní církve se Zmrtvýchvstalým.

Celý příspěvek

Požehnané Velikonoce 2014

vel2014

Požehnané svátky velikonoční přeje P. Ladislav

Neseni přátelstvím

Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle postní | 6. dubna 2014

Ve Washingtonu se nachází muzeum původních obyvatel. A do tohoto muzea zamířila školní třída. Jeden malý chlapec si obdivně prohlížel obrazy indiánů s čelenkami, které jim sahaly z hlavy až po paty. Nakonec se zeptal: „Proč ti lidé mají křídla?“ Spolužáci se mu začali smát: „Ty jsi hloupý, to nejsou křídla, ale čelenky!“ Celý příspěvek

Námitky proti zmrtvýchvstání Páně

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle velikonoční | 14. dubna 2013

I když by to někoho snad ani nenapadlo, přesto se křesťané od počátku potýkají s nedůvěrou, když někomu vysvětlují Ježíšovo zmrtvýchvstání. Mnozí jsou ochotní přijmout Ježíše ještě jako proroka, někteří souhlasí i s jeho učením a myšlenkami, ale přijmout, že je Bůh, který vstal z mrtvých, je nad jejich chápání. Není se čemu divit, vždyť ani sami apoštolové tomu nemohli uvěřit a bylo potřeba mnoha osobních setkání se zmrtvýchvstalým Kristem, aby tuto skutečnost přijali. A každá další generace se musí s tímto faktem znovu vypořádat. Pomoci k tomu má i toto téma.

Celý příspěvek

Pastýřský list Velikonoce 2013

Drazí bratři a sestry,

dnes jsme plni radosti, protože Kristus zvítězil. Byl zabit, ale žije, protože přemohl smrt. Naše radost je tak veliká, protože zvítězil ten, který vzal na sebe naše hříchy a zemřel za nás jako smírná oběť. Byl přibit na kříž jako dlužní úpis za naše viny. Zaplatil za nás svou smrtí. Přesto žije a my jsme svobodní od hříchu. To je obrovský důvod k radosti i vděčnosti.

Celý příspěvek

Požehnané Velikonoce 2013

vel2013

Přeji nám všem, abychom se nebáli přijmout radost z Kristova zmrtvýchvstání.
Kéž se skrze víru i naše srdce stanou zdrojem živé vody.

Požehnané svátky Kristova vítězství přeje P. Ladislav

Svědectví o vzkříšeném Kristu

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle velikonoční | 15. dubna 2012

Když se lidé ptají, jaké máme důkazy Ježíšova zmrtvýchvstání, máme pro ně dvě odpovědi. Prvním nepřímým důkazem je Ježíšův prázdný hrob a druhým svědectví apoštolů.

Celý příspěvek

Z velikonoční homilie Benedikta XVI.

Homilie Svatého otce Benedikta XVI. z Velikonoční vigilie v bazilice sv. Petra.