vzkříšení

Požehnané Velikonoce 2016

vel2016

Požehnané svátky velikonoční přeje P. Ladislav

Velikonoční triduum

Nabízíme odkazy na fotografický průřez velikonočním triduem. Fotogalerie vznikly v rámci projektu Člověk a víra. Odtud pochází také titulní obrázek našeho webu – uctívání kříže na Velký pátek.

Fotogalerie: Velikonoční triduum
Fotogalerie: Velikonoční triduum (dokumenty pro zúčastněné)

Celý příspěvek

Velikonoční triduum 2015

Text k zamyšlení u příležitosti Velikonočního tridua | 2. – 5. dubna 2015

Zelený čtvrtek

V Janově evangeliu nalezneme celých pět kapitol, které popisují, co všechno se stalo ve večeřadle (13 – 17). Evangelista Jan tam mimo dnešní události (umývání nohou) popisuje také sdělení nového přikázání, předpověď Petrova zapření, Tomášovu otázku na cestu, příslib Ducha svatého, podobenství o vinném kmeni, velekněžskou modlitbu a další. Ano, to vše se děje ve večeřadle. To vše chtěl Ježíš sdělit jako svůj odkaz. Vraťme se ale k tomu prvnímu gestu, o kterém jsme četli dnes. Jaký odkaz Ježíš zanechává tímto gestem? On je Bůh a stal se služebníkem, naším sluhou. To je jeho dědictví. Také my si máme vzájemně sloužit.

Celý příspěvek

Požehnané Velikonoce 2015

vel2015

Požehnané svátky Kristova vítězství přeje P. Ladislav

Průvodce velikonočním triduem

Vstoupili jsme do oslavy velikonočního třídení (tridua). Zde nabízíme symbolickou vysvětlující grafiku od salesiánů. Obrázek nechejte otevřít v samostatném okně.

Pastýřský list Velikonoce 2014

Drazí bratři a sestry,

dnes jsme plní velikonoční radosti, protože Kristus vstal z mrtvých. On zvítězil a s ním všichni, za které se obětoval. Co to znamená pro nás a pro naše rodiny? Podívejme se v duchu na setkávání prvotní církve se Zmrtvýchvstalým.

Celý příspěvek

Požehnané Velikonoce 2014

vel2014

Požehnané svátky velikonoční přeje P. Ladislav

Neseni přátelstvím

Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle postní | 6. dubna 2014

Ve Washingtonu se nachází muzeum původních obyvatel. A do tohoto muzea zamířila školní třída. Jeden malý chlapec si obdivně prohlížel obrazy indiánů s čelenkami, které jim sahaly z hlavy až po paty. Nakonec se zeptal: „Proč ti lidé mají křídla?“ Spolužáci se mu začali smát: „Ty jsi hloupý, to nejsou křídla, ale čelenky!“ Celý příspěvek

Námitky proti zmrtvýchvstání Páně

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle velikonoční | 14. dubna 2013

I když by to někoho snad ani nenapadlo, přesto se křesťané od počátku potýkají s nedůvěrou, když někomu vysvětlují Ježíšovo zmrtvýchvstání. Mnozí jsou ochotní přijmout Ježíše ještě jako proroka, někteří souhlasí i s jeho učením a myšlenkami, ale přijmout, že je Bůh, který vstal z mrtvých, je nad jejich chápání. Není se čemu divit, vždyť ani sami apoštolové tomu nemohli uvěřit a bylo potřeba mnoha osobních setkání se zmrtvýchvstalým Kristem, aby tuto skutečnost přijali. A každá další generace se musí s tímto faktem znovu vypořádat. Pomoci k tomu má i toto téma.

Celý příspěvek

Pastýřský list Velikonoce 2013

Drazí bratři a sestry,

dnes jsme plni radosti, protože Kristus zvítězil. Byl zabit, ale žije, protože přemohl smrt. Naše radost je tak veliká, protože zvítězil ten, který vzal na sebe naše hříchy a zemřel za nás jako smírná oběť. Byl přibit na kříž jako dlužní úpis za naše viny. Zaplatil za nás svou smrtí. Přesto žije a my jsme svobodní od hříchu. To je obrovský důvod k radosti i vděčnosti.

Celý příspěvek