Lektoři

Lektor (z lat. lector = čtenář) je v církvi vnímán jako ten, kdo při bohoslužbách předčítá Boží slovo. Správně předat poselství Božího slova není jen otázkou správného přednesu. Služba lektora vyžaduje, aby on sám čtenému slovu rozuměl, respektoval ho a druhým lidem na svém životě ukazoval, jak je slovo Boží účinné.

Každý lektor se podle svých možností vzdělává v oblasti duchovní i rétorické. K tomuto účelu slouží mnohá setkání určená právě těm, kteří tuto službu v církvi vykonávají.

Noví zájemci o lektorskou službu v naší farnosti se mohou přihlásit u P. Huberta.

Aktuální rozpis služeb

Zde naleznete rozpis lektorů pro období 23. května 2021 – 4. července 2021
rozpis lektorů pro období 11. července 2021 – 22. srpna 2021 .

Ke své přípravě můžete využít on-line dostupné texty a hlavně nahrávky lekcí.

Živý přenos

Nové komentáře