This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed with the ID 1 found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

modlitba

Jákob – prázdninové vydání 2020

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – prázdninové vydání. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Modlitba za milované

Text k zamyšlení u příležitosti 7. neděle velikonoční (Jan 17,1-11a) | 24. května 2020

Jedna firma pořádala zájezd pro zaměstnance. Na programu byla prohlídka města a chvíle volna na oběd. Ženy se domlouvaly, kde se nají, když tu se jedna omluvila, že místo na oběd zajde do kostela. Její kolegyně se zeptala: „Proč tam chceš jít?“ Žena odpověděla: „Pomodlit se za děti.“ Kolegyně nad tím jen zakroutila hlavou: „Proč se za ně modlíš? Vždyť tě tolik zklamaly.“ Na to žena jen tiše odpověděla: „Protože je mám pořád ráda a věřím, že se mohou ještě zachránit.“

Celý příspěvek

Biřmování 2020 – Svatodušní novéna

Vstoupili jsme do velmi důležitého období vaší přípravy. Od pátku 22. května do soboty 30. května 2020 věnujte alespoň 10 minut denně důležitému setkání s Bohem. Jak tento čas prožít, naleznete v tomto malém návodu. Zde jsou pak ke stažení různé modlitby k Duchu Svatému.

Během těchto dnů nezapomeňte na přijetí svátosti smíření, kterou se připravíme na slavnost Seslání Ducha Svatého.

Svatodušní novéna

Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Poprvé se takto před letnicemi modlili Ježíšovi učedníci spolu se ženami, s Ježíšovou Matkou Marií a s Ježíšovými příbuznými (srov. Sk 1,14). Přizvěme tedy i Pannu Marii, aby se modlila s námi o nové letnice v našem životě a v životě církve.

Můžeme použít texty novény P. Vojtěcha Kodeta nebo se pomodleme či zazpívejme některou ze svatodušních písní.

Májové 2020

Jelikož se letos Májové pobožnosti nemohou konat v obvyklé podobě, nabízíme materiál ke konání pobožností doma. Základem je čtení o sv. Janu Sarkandrovi (u příležitosti 400. výročí jeho umučení), které připravilo Centrum pro rodinný život v Olomouci.

Vlastní pobožnost se pak může konat tímto nebo podobným způsobem:

  1. mariánská píseň (Kancionál, Koinonia apod.)
  2. modlitba růžence (nebo jeden desátek)
  3. májové čtení o sv. Janu Sarkandrovi
  4. Otče náš a Zdrávas Maria
  5. litanie (např. loretánská)
  6. píseň Vesel se, nebes Královno (Kancionál č. 407)

Jednotlivé části je možné proložit písní.

Otec arcibiskup vybízí k modlitbě za déšť

Otec arcibiskup vyzývá k soukromým prosebným procesím i modlitbě v kostele, při které budeme vyprošovat potřebnou vláhu a tím i úrodu. Máme možnost si uvědomit, že nám nebude nic platné naše namáhání, pokud spolu s ním nebudeme otevřeni pro Boží požehnání.

Zde odkazujeme na další podrobnosti s možností si stáhnout brožurku modliteb a písní za déšť.

List papeže k měsíci květnu

Odkazujeme na list Svatého otce k měsíci květnu, ve kterém zpravidla slavíme Májové pobožnosti. Papež František zde nabízí i dvě modlitby k danému účelu.

Výzva papeže Františka

Informace o konání bohoslužeb

Z důvodu krizového opatření Vlády ČR z 15. března 2020 dochází k těmto změnám:

Milí farníci,

z důvodu krizového opatření Vlády ČR již není možné konat veřejné bohoslužby, a to ani v malém počtu. Ohlášené úmysly budu slavit soukromě bez asistence. Případnou přítomnost na mši svaté je třeba domluvit telefonicky. Stejně tak je třeba domluvit individuální přijetí svátostí či zaopatřování. Odkazuji také na stanovisko místopředsedy ČBK Jana Graubnera a na novénu pro zastavení epidemie koronaviru.

Myslím na všechny při soukromém slavení mše svaté a žehnám.

P. Ladislav

Překvapená žena

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle postní (Jan 4,5-42) | 15. března 2020

Zde naleznete audio záznam celé mše svaté.

Bratři a sestry,

s většinou z vás se tuto neděli nesetkám osobně, přijměte tedy aspoň touto cestou pár myšlenek.

Samařská žena se stranila lidí. Chodila pro vodu v poledne, v době, kdy tam nikdo nebýval. Ale jednoho dne se všechno změnilo. Přišla jako obvykle ke studni a prožila nečekané setkání, setkání s Bohem.

Celý příspěvek