This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed with the ID 1 found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

Fotogalerie

Fotogalerie z nejrůznějších akcí, aktivit či slavností

Biřmovaní 2021

Naše farnost v sobotu 2. října 2021 prožila slavnost udílení svátosti biřmování. Zde naleznete fotogalerie ze slavnosti.

Fotogalerie: Slavnost Biřmování 2021
(Foto: Pavel Ingr)

Farní výlet ministrantů a schóly

Odkazujeme na fotogalerii farního výletu ministrantů a schóly.

Fotogalerie: Farní výlet ministrantů a schóly
(Foto: Dana Bogárová)

Slavnost Těla a Krve Páně 2021

Odkazujeme na fotogalerii ze slavnosti Těla a Krve Páně.

Fotogalerie: Slavnost Těla a Krve Páně 2021
(Foto: Jan Zemek)

Jízda králů 2021

Nedělní oslavy začínající mší svatou, ze které nabízíme fotogalerii.

Fotogalerie: Jízda králů 2021
(Foto: Člověk a víra – Pavel Ingr)

Mikuláš 2020

Odkazujeme na fotogalerii ze sv. Mikuláše.

Fotogalerie: sv. Mikuláš
(Foto: Jan Zemek)

Poděkování za úrodu 2020

Odkazujeme na fotogalerii ze slavnosti Poděkování za úrodu.

Fotogalerie: Poděkování za úrodu
(Foto: Jan Zemek)

Farní pouť na Svatý Antonínek 2020

V neděli 9. srpna 2020 se opět uskutečnila farní pouť na Svatý Antonínek.
Již v 10.30 vyšlo od kostela 15 pěších poutníků, kteří úspěšně dorazili na mši svatou začínající v 15.00 hodin. Díky patří všem, kteří se o krásný průběh poutě i mše zasloužili i těm, kteří na společnou mši dorazili. 

Fotogalerie: Farní pouť na Svatý Antonínek
(foto: Rostislav Pijáček)

Farní den 2020

V neděli 28. června 2020 jsme prožili 19. farní den. Dopoledne jsme mší svatou oslavili 90. výročí posvěcení našeho kostela po přestavbě. Odpoledne jsme prožili setkání farní rodiny na farní zahradě. Tímto dnem jsme se také rozloučili s P. Ladislavem Kuncem, rodákem z Olomouce, který byl od roku 2002 otcem naší farnosti. Díky všem organizátorům i všem, kteří přišli.

Fotogalerie: Farní den 2020
(foto: Rostislav Pijáček)

Představení prvokomunikantů

V neděli po svátku Uvedení Páně do chrámu byli představeny děti, které letos poprvé přistoupí ke svatému přijímání. Deset dětí ze třinácti přineslo osobně před oltář své svíce, které jim byly požehnány. Světlo svící jim bude připomínat, že Ježíš je světlem pro jejich život a my je máme provázet svou modlitbou a příkladem.

Fotogalerie: Představení prvokomunikantů
(Foto: Markéta Mikuláštíková)

Živý betlém 2019

O svátku Svaté Rodiny jsme se setkali již po šestnácté ke ztvárnění betlémské scény. Program se odehrál nejprve v kostele, a pak u betlémské chýše před kostelem. Nabízíme ohlédnutí ve fotografiích i videozáznamu.

Fotogalerie: Živý betlém 2019
(foto: P. Ladislav)

Fotogalerie: Živý betlém
(foto: Rostislav Pijáček)


(Video: Zdeněk Koníček)