This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed with the ID 1 found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

P. Vojtěch Kodet

Svatodušní novéna

Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Poprvé se takto před letnicemi modlili Ježíšovi učedníci spolu se ženami, s Ježíšovou Matkou Marií a s Ježíšovými příbuznými (srov. Sk 1,14). Přizvěme tedy i Pannu Marii, aby se modlila s námi o nové letnice v našem životě a v životě církve.

Můžeme použít texty novény P. Vojtěcha Kodeta nebo se pomodleme či zazpívejme některou ze svatodušních písní.

Videoúvod do slavnosti Zmrtvýchvstání Páně 2020

Sdílíme úvod do slavnosti Zmrtvýchvstání Páně od P. Vojtěcha Kodeta.

Videoúvod do Květné neděle 2020

Sdílíme úvod do Květné neděle od P. Vojtěcha Kodeta.

Videoúvod do 5. neděle postní 2020

Sdílíme úvod do 5. neděle postní od P. Vojtěcha Kodeta.

Videoúvod do 4. neděle postní 2020

Sdílíme úvod do 4. neděle postní od P. Vojtěcha Kodeta.

Videoúvod do 3. neděle postní 2020

Sdílíme úvod do 3. neděle postní od P. Vojtěcha Kodeta.

Videoúvod do 2. neděle postní 2020

Sdílíme úvod do 2. neděle postní od P. Vojtěcha Kodeta.

Videoúvod do 1. neděle postní 2020

Sdílíme úvod do 1. neděle postní od P. Vojtěcha Kodeta.

Svatodušní novéna

Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Poprvé se takto před letnicemi modlili Ježíšovi učedníci spolu se ženami, s Ježíšovou Matkou Marií a s Ježíšovými příbuznými (srov. Sk 1,14). Přizvěme tedy i Pannu Marii, aby se modlila s námi o nové letnice v našem životě a v životě církve.

Využijme texty novény P. Vojtěcha Kodeta nebo se pomodleme či zazpívejme některou ze svatodušních písní.

Videoúvod do slavnosti Seslání Ducha Svatého

Sdílíme úvod do slavnosti Seslání Ducha Svatého od P. Vojtěcha Kodeta.