admin

Jákob – prázdninové vydání

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – prázdninové vydání. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Pouť jízd králů na Svatém Antonínku

Jákob – doba Velikonoční 2022

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – Velikonoční vydání 2022. Informace k době Velikonoční naleznete v tomto vydání. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Synoda o synodalitě 2021-2023

V tomto týdnu se uskutečnilo poslední setkání synodálních skupinek působících v naší farnosti.

Je třeba, aby formulář vyplnil a odeslal každý vedoucí skupinky, nejpozději do 2.3. (Popeleční středa). V příloze je i v tištěné podobě. Může sloužit pro skupinku, aby viděla všechny otázky a mohla si na ně připravit odpovědi, které pak někdo ze skupinky zapíše do online formuláře. Neslouží ale k odeslání odpovědí. K tomu slouží pouze níže přiložený odkaz na formulář online.

Odkaz na výstupní online formulář  

 Závěrečný formulář – synoda

Smíšený sbor Kantiléna – Novoroční koncert

V neděli 2. ledna 2022 v 15.00 hodin se v našem farním kostele uskuteční NOVOROČNÍ KONCERT smíšeného sboru Kantiléna s brněnským smyčcovým kvartetem. Diriguje Jan Ocetek

Vstupné je dobrovolné

Mikuláš 2021

Naši farnost v pondělí 6. prosince 2021 navštívil svatý Mikuláš

Fotogalerie: sv. Mikuláš

Jákob – podzim, advent a Vánoce 2021

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – podzim, advent a Vánoce 2021. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Hubertská mše

Biřmovaní 2021

Naše farnost v sobotu 2. října 2021 prožila slavnost udílení svátosti biřmování. Zde naleznete fotogalerie ze slavnosti.

Fotogalerie: Slavnost Biřmování 2021
(Foto: Pavel Ingr)

Misijní dílničky

Zveme děti i jejich doprovod v sobotu 23. října od 15.00 hodin do farní učebny na misijní dílničky. V neděli 24. října budete moci zakoupit výrobky od dětí a tím přispět na papežské misijní dílo.