This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed with the ID 1 found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

láska

Dát Ježíše na první místo

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Výročí posvěcení kostela (Mt 10,37-42) | 28. června 2020

Dnes děkujeme za toto svaté místo – za kostel. Zde se hned několika způsoby můžeme setkat s Ježíšem. Děti ale občas řeknou: „Nás to v kostele nebaví.“ A my dospělí se jim snažíme vysvětlit, že kostel není k tomu, abychom se zde bavili. Přesto zakoušíme chvíle, které jsou krásné, chvíle, kdy je nám dobře, ale i chvíle, kdy před Bohem vyléváme své srdce, své hořkosti a bolesti. A to je mnohem důležitější než zábava. Protože tím vším, co zde prožijeme, budujeme láskyplný vztah s Ježíšem. A evangelium nám říká, že to nemusí být vždy jednoduché. Dokonce to někdy chce velké sebezapření. Když půjdeme poctivě touto cestou, naše děti to uvidí a porozumí… I my si dnes k správnému pochopení poselství Božího slova pomozme příběhem.

Celý příspěvek

Modlitba za milované

Text k zamyšlení u příležitosti 7. neděle velikonoční (Jan 17,1-11a) | 24. května 2020

Jedna firma pořádala zájezd pro zaměstnance. Na programu byla prohlídka města a chvíle volna na oběd. Ženy se domlouvaly, kde se nají, když tu se jedna omluvila, že místo na oběd zajde do kostela. Její kolegyně se zeptala: „Proč tam chceš jít?“ Žena odpověděla: „Pomodlit se za děti.“ Kolegyně nad tím jen zakroutila hlavou: „Proč se za ně modlíš? Vždyť tě tolik zklamaly.“ Na to žena jen tiše odpověděla: „Protože je mám pořád ráda a věřím, že se mohou ještě zachránit.“

Celý příspěvek

Nenechám vás sirotky

Text k zamyšlení u příležitosti 6. neděle velikonoční (Jan 14,15-21) | 17. května 2020

Pomalu se uvolňují krizová opatření a děti se mohou připravovat na návrat do školy. Tak snad nebude vadit, že to dnešní zamyšlení začneme ve škole. Ptala se paní učitelka dětí: „Co nás spojuje s našimi rodiči?“ Děti odpovídaly různě: „Máme jejich příjmení. Bydlíme ve stejném domě. Jsme jim podobní. Chováme se jako oni.“ To jsou asi ty nejdůležitější věci, které nás pojí s rodiči.

Celý příspěvek

Učiníme si příbytek

Text k zamyšlení u příležitosti 6. neděle velikonoční (Jan 14,23-29) | 26. května 2019

Dnes slyšíme Ježíše hovořit o tom, že se v nás chce zabydlet: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“ Aby se v nás Bůh mohl zabydlet, abychom dokázali naši lásku k Bohu, je třeba zachovávat jeho slovo. Co tedy dělat proto, abychom Boží slovo nejen slyšeli, ale také milovali a zachovali? Prvním krokem je naučit se dobře naslouchat. Vnímat nejen to slovo, ale také toho, kdo ho vyslovuje. Přijímat ho nejen rozumem, ale také srdcem. Jak to dělat? Odpověz jsme si příběhem.

Celý příspěvek

Nové přikázání

Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle velikonoční (Jan 13,31-33a.34-35) | 19. května 2019

„Milujte se navzájem.“ Žádná věta Písma není tak vystavena nebezpečí, že se stane jakousi křesťanskou frází, jako právě tato. Ještě se k tomu vrátíme.

Vyprávěla jedna maminka, jak ji volali policisté, aby se dostavila do obchodu, kde její malý syn kradl. Když tam přišla, ptala se chlapce: „Proč jsi to udělal? Víš přece, že krást se nesmí!“ „Vím, ale já jsem dnes pirát a ti krást můžou, ti se přece kradením živí!“

Celý příspěvek

Oheň a voda

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle velikonoční, mše svatá za živé a zemřelé členy sboru dobrovolných hasičů (Jan 21,1-19) | 5. května 2019

V jedné farnosti byla mše svatá pro hasiče. A jelikož tam bylo mnoho dětí, rozhodl se pan farář začít bohoslužbu takovou hrou. Vyzval děti, aby prošly celým kostelem a hledali svého patrona – sv. Floriána. Až ho najdou, něco si o něm řeknou, a pak že začne mše svatá. Netrvalo dlouho a jeden chlapec volal: „Tady, tady, mám ho! Je tam oheň, je tam voda, to bude určitě on.“ Všichni ostatní pak k velkému údivu zjistili, že nenašel sv. Floriána, ale obraz Krista se symboly Božího milosrdenství.

Celý příspěvek

Bolest a odevzdanost Velkého pátku

Text k zamyšlení u příležitosti Velkého pátku | 19. dubna 2019

V rámci bohaté duchovní hostiny máme dnes před sebou bolest a odevzdanost Velkého pátku.

Celý příspěvek

Pomáhat druhým ke spáse

Text k zamyšlení u příležitosti 7. neděle v mezidobí (Lk 6,27-38) | 24. února 2019

Minulou neděli jsme naslouchali Ježíšovým blahoslavenstvím a došli k závěru, že nás vede od úsilí jen o spokojený život do hlubokého osobního vztahu. Jen to, že budeme jeho dobrými učedníky, nám dá možnost jeho slova přijmout a pochopit. Dnes evangelium pokračuje řadou důležitých rad pro život.

Celý příspěvek

Být dobrým učedníkem, který směřuje k cíli

Text k zamyšlení u příležitosti 6. neděle v mezidobí (Lk 6,17.20-26) | 17. února 2019

K dnešnímu evangeliu si můžeme říci dvě myšlenky.

Ježíš sestoupil z hory, kde se modlil. A nyní promlouvá k velkému zástupu svých učedníků. Bylo tam mnoho lidí, kteří přišli pro uzdravení a osvobození od zlých duchů, ale Ježíš je vede ještě dál: „Blahoslavení, vy chudí, hladoví, plačící a pronásledovaní, radujte se a jásejte, máte totiž v nebi velkou odměnu… A běda vám bohatí, spokojení a sytí, budete naříkat a plakat.“ Slova, která uslyšeli, nebylo lehké pochopit.

Celý příspěvek

Jsem Bůh, který přináší spásu

Text k zamyšlení u příležitosti svátku Křtu Páně (Lk 3,15-16.21-22) | 13. ledna 2019

Když Jan křtil u Jordánu, byl pro všechny přítomné hlavní postavou. Za ním přicházeli. Ježíš byl jen jeden z mnoha lidí v zástupu. To se mění ve chvíli, kdy Ježíš vystupuje z vody. Nastává mimořádná chvíle, kdy se z nebe ozve hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn…“ a na Ježíše sestoupí Duch svatý. Co nám tento okamžik říká?

Celý příspěvek