This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed with the ID 1 found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

Boží království

Kristovo království

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Ježíše Krista Krále (Jan 18, 33b-37) | 25. listopadu 2018

V dnešním evangelijním úryvku říká Ježíš Pilátovi, že jeho království není z tohoto světa. Na druhou stranu víme, že Boží království můžeme zakoušet už nyní (v tomto světě). Nenastane až jednou někde. Jak tomu rozumět?

Celý příspěvek

Najít a získat poklad

Text k zamyšlení u příležitosti 17. neděle v mezidobí (Mt 13,44-52) | 30. července 2017

Co nám říká podobenství evangelia o pokladu v poli, cenné perle, síti, která vyloví z moře všechno možné, a učitelích, jež mají vynášet věci nové i staré? Abychom to dobře pochopili, je potřeba postupně vysvětlit všechny jeho části. Co je to nebeské království? Nebeské království je již nyní všude tam, kam může vstoupit Boží pravda a láska. My se ho účastníme každodenním prožíváním víry, ve které přijímáme Boha za svého krále.

Celý příspěvek

Podobat se králi

Text k zamyšlení zvláště pro družinu Jízdy králů u příležitosti 7. neděle velikonoční | 28. května 2017

V jedné zemi vládl moudrý král. Spravoval ji dobře, ale léta přibývala, dětí se nedočkal, a tak se stalo, že zestárl a neměl následníka. I rozhodl se, že vybere svého nástupce velmi netradičním způsobem. Po celé říši dal rozhlásit, že bude slavnostní ples. Každý, kdo se ho zúčastní, může se pokusit napodobit krále. A ten, kdo se mu bude podobat nejvíce, usedne o půlnoci na trůn jako nový vládce. Celý příspěvek

Blahoslavenství

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle v mezidobí (Mt 5,1-12a) | 29. ledna 2017

Mladí turisté se vydali do hor. Ubytovali se v pár kilometrů vzdálené vesnici, kde je přijal místní starousedlík, který hned bodře spustil: „Dobře, že jste přijeli, my máme krásné hory, nejkrásnější na světě. Takové nikde jinde neuvidíte.“ Turisty potěšilo, že se jim věnuje místní znalec a hned se ho zeptali: „A kde máme s prohlídkou začít? Kterou trasu byste nám pro začátek doporučil?“ „Co já vím? Já tam nechodím,“ dostali překvapivou odpověď.

Celý příspěvek

Radostná zvěst o Božím království

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle v mezidobí (Mt 4,12-23) | 22. ledna 2017

Maria bývá nazývána zářící jitřenkou spásy. Její narození bylo svítáním, po kterém přišel den – den spásy, který už nikdy neskončí. Můžeme tedy říci, že s Ježíšem přišlo Boží království mezi nás a potrvá navěky.

Celý příspěvek

Jsi můj milovaný syn

Text k zamyšlení u příležitosti svátku Křtu Páně | 10. ledna 2016

V dnešním evangeliu všichni lidé vidí Jana Křtitele, on je pro ně ústřední postavou. Ale Jan Křtitel ukazuje na Ježíše, o kterém také svědčí Duch svatý. Z tohoto svědectví můžeme také vypozorovat, jak se Bůh dívá na člověka. Ve svém Synu vidí nejen to betlémské dítě, nejen mladého muže, ale také poslušného Ježíše, který na sebe vezme trest za hřích člověka. Bůh v něm vidí jeho minulost, ale také vše, co vykoná. „To je můj milovaný syn,“ slyšíme. A už jsme si říkali v pátek s dětmi, že toto říká nám všem skrze křest. Celý příspěvek

Na vinici Páně

Text k zamyšlení u příležitosti 25. neděle v mezidobí | 21. září 2014

Pro pochopení dnešního příběhu o dělnících na vinici je potřeba říci dvě věci: Nejedná se o návod na uspořádání vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Je to příběh o Božím království, ne o práci v zemědělství. A druhá věc: Je důležité vnímat děj v souvislosti s tím, co mu předchází.

Celý příspěvek

Peklo

Text k zamyšlení u příležitosti 21. neděle v mezidobí | 25. srpna 2013

„Pane, je málo těch, kdo budou spaseni?“ Na tuto otázku Ježíš odpovídá: Spásu máte ve svých rukou. Vy rozhodujete, kde skončíte. Jedna z možností je stav nazývaný peklo. Pro mnoho lidí je pojem pekla pohádkový mýtus, ale zde nejde o výmysl lidí. Je třeba ho brát vážně a nepodceňovat nebezpečí, které v sobě skrývá.

Celý příspěvek

Jak mluvit o Bohu?

Text k zamyšlení u příležitosti 18. neděle v mezidobí | 4. srpna 2013

Dnešní evangelium nás vybízí nás k tomu, abychom si hromadili poklady v nebi. Říká se, že největším pokladem je dobrý přítel. Největším skutkem lásky je pomoci příteli, aby se dostal do nebe. A největší radost bude s dobrými přáteli nebe sdílet. Aby se nám toto dílo dařilo, máme si dnes říci něco o tom, jak mluvit s druhými o Bohu.

Celý příspěvek

Poslání putujícího Božího lidu

Text k zamyšlení u příležitosti 16. neděle v mezidobí | 21. července 2013

Baví se farář s rabínem a chce ho trochu popíchnout, a tak mu položí otázku: „Tak co, ještě pořád čekáte na Mesiáše?“ A rabín odpoví: „A vy snad ne?“ To je důležitá otázka. Čekáš, že v blízké době, dokonce i dnes, může přijít Ježíš ve své slávě? Jsi připraven(a) mu vyjít vstříc?

Celý příspěvek