This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed with the ID 1 found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

Duch svatý

Dokonalé odpuštění

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Seslání Ducha Svatého (Jan 20,19-23) | 31. května 2020

V dnešním evangeliu se nám pojí předání Ducha Svatého s úkolem předávat odpuštění. Jde o odpuštění, které přijímáme od Boha jako dar. A víme, že i to je pro nás někdy náročné. S přijetím odpuštění je ale propojeno i naše vlastní odpuštění. Podívejme se dnes na úskalí v této životní rovině.

Celý příspěvek

Mše svatá – neděle 31. května 2020

31. května 2020 v 9.30 hodin o slavnosti Seslání Ducha Svatého bude opět přímý přenos mše svaté z farního kostela pro ty, kteří ze zdravotních důvodů nemohou přijít.

Po rozkliknutí otevřete video na stránce YouTube. Technické podrobnosti naleznete zde.

Mše svatá – neděle 24. května 2020

24. května 2020 v 9.30 hodin o 7. neděli velikonoční bude opět přímý přenos mše svaté z farního kostela. Prožíváme devítidenní přípravu na slavnost Seslání Ducha Svatého.

Po rozkliknutí otevřete video na stránce YouTube. Technické podrobnosti naleznete zde.

Biřmování 2020 – Svatodušní novéna

Vstoupili jsme do velmi důležitého období vaší přípravy. Od pátku 22. května do soboty 30. května 2020 věnujte alespoň 10 minut denně důležitému setkání s Bohem. Jak tento čas prožít, naleznete v tomto malém návodu. Zde jsou pak ke stažení různé modlitby k Duchu Svatému.

Během těchto dnů nezapomeňte na přijetí svátosti smíření, kterou se připravíme na slavnost Seslání Ducha Svatého.

Svatodušní novéna

Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Poprvé se takto před letnicemi modlili Ježíšovi učedníci spolu se ženami, s Ježíšovou Matkou Marií a s Ježíšovými příbuznými (srov. Sk 1,14). Přizvěme tedy i Pannu Marii, aby se modlila s námi o nové letnice v našem životě a v životě církve.

Můžeme použít texty novény P. Vojtěcha Kodeta nebo se pomodleme či zazpívejme některou ze svatodušních písní.

Nenechám vás sirotky

Text k zamyšlení u příležitosti 6. neděle velikonoční (Jan 14,15-21) | 17. května 2020

Pomalu se uvolňují krizová opatření a děti se mohou připravovat na návrat do školy. Tak snad nebude vadit, že to dnešní zamyšlení začneme ve škole. Ptala se paní učitelka dětí: „Co nás spojuje s našimi rodiči?“ Děti odpovídaly různě: „Máme jejich příjmení. Bydlíme ve stejném domě. Jsme jim podobní. Chováme se jako oni.“ To jsou asi ty nejdůležitější věci, které nás pojí s rodiči.

Celý příspěvek

Neděle Božího slova

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle v mezidobí (Mt 4,12-23) | 26. ledna 2020

Od Adventu slavíme v církvi Rok Božího slova. Mimo jiné proto, že si v září tohoto roku připomeneme 1600. výročí smrti sv. Jeronýma – překladatele Písma svatého z řečtiny do „každodenního“ jazyka. I když asi nikdo nevládne tak dobrou latinou, že by si mohl číst Jeronýmův překlad, přesto to byl v dané době velký krok. Nyní již máme alespoň část Bible přeloženu do téměř 2,5 tisíc jazyků. Nemůže proto nikdo říct, že by mu bylo Písmo nedostupné. V souvislosti s tímto rokem pak papež František vyhlásil i tuto neděli, tedy 3. neděli v mezidobí za Neděli Božího slova.

Celý příspěvek

Jákob – doba postní a velikonoční 2019

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba postní a velikonoční. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Pastýřský list Letnice 2018

Odkazujeme na web Arcidiecéze olomoucké.

Neste ovoce

Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle velikonoční (Jan 15,1-8) | 29. dubna 2018

Ptala se jedna žena opata: „Proč pořád zkoumáte Bibli? Vždyť už ji musíte znát nazpaměť!“ Opat se na ni podíval a odpověděl otázkou: „Díváte se někdy do zrcadla?“ „Ano, každý den.“ „Proč?“ „Abych věděla, jak vypadám!“ „No vidíte, a já se probírám Božím slovem ze stejného důvodu. Abych zjistil, jak před Bohem vypadám.“

Celý příspěvek