Pro mládež

Články (nejen) pro mládež

V novém školním roce s Ježíšem

Srdečně zveme děti a mládež na mši sv. tuto neděli 30. 8. 2020 v 9.30 hod.
Na konci mše sv. bude požehnáno všem dětem a mládeži na zahájení nového školního roku a také zvláštní požehnání dostanou prvňáčci, kterým také požehnám jejich aktovky a školní potřeby.

Večer chval

Všichni, zvláště mladí, jsou srdečně zváni na Večer chval pořádaný biřmovanci, ministranty, scholou Samuel a Misijním klubkem. Začínáme po večerní mši svaté (cca v 19 hodin) ve středu 1. července 2020. Jsme stvořeni, abychom Boha chválili, aneb kde jsou dva nebo tři…

Křížová cesta v SMS

Nabízíme křížovou cestu, která spočívá vždy v jednom biblickém citátu a jedné otázce. Otázky jsou zvláště pro mladé, ale svým způsobem si je může položit každý.

Jak se modlit? U každého zastavení je dobré si nejprve představit danou scénu křížové cesty. Uvést výzvou: „Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.“ Pak se zamyslet na biblickým citátem. Dát si odpověď na danou otázku. A zakončit zvoláním: „Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.“ Mezi jednotlivá zastavení se může vložit i krátký zpěv. Třeba píseň Svatý Bože z Kancionálu.

Celý příspěvek

Infografika k velikonočnímu triduu

Krásná infografika (nejen) pro mládež k poselství papeže Františka, světovému dni mládeže a velikonočnímu triduu z Arcidiecézního centra pro mládež Olomouc. Zde ke stažení do vašich zařízení v pdf.

Setkání mládeže on-line a týden modliteb

Prožíváme týden modliteb za mládež. Modleme se s mladými a za mladé. Modlitbu najdete níže.

Všechny mladé pak čeká v sobotu 4. dubna 2020 od 17.00 hodin on-line setkání mládeže VSTAŇ! To naladíte prostřednictvím TV Noe. Více informací a odkaz na poselství papeže Františka najdete na církev.cz.

Celý příspěvek

Postní duchovní obnova 2020

Aktualizace: Z důvodu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
se duchovní obnova nekoná!

Všichni jste srdečně zváni k prožití jednodenní postní duchovní obnovy,
která se koná v sobotu 14. března 2020 v našem farním kostele.

Postní kapky 2020

Je zde opět nabídka otce Petra Hofírka pro letošní postní dobu. Jde o aplikaci, díky které můžete získat duchovní inspiraci pro každý postní den. Obsah můžete využívat prostřednictvím webu www.postnikapky.cz nebo aplikace pro Android. Je možné využívat i „zásilkovou službu“. Postní kapky lze přidat podle návodu níže i do iOS, pak získáte přístup podobný jako skrze aplikaci.

Celý příspěvek

Večer chval

Všichni, zvláště mladí, jsou srdečně zváni na Večer chval pořádaný biřmovanci, ministranty, scholou Samuel a Misijním klubkem. Začínáme po večerní mši svaté (cca v 19 hodin) v pátek 21. února 2020. Jsme stvořeni, abychom Boha chválili aneb kde jsou dva nebo tři…

Večer chval

Všichni, zvláště mladí, jsou srdečně zváni na Večer chval pořádaný ministranty, scholou Samuel a Misijním klubkem v době vánoční. Začínáme po večerní mši svaté (cca v 19 hodin) v pátek 10. ledna 2020. Jsme stvořeni, abychom Boha chválili aneb kde jsou dva nebo tři… (to je i význam loga: symbol kláves a příslibu, že kde jsou dva nebo tři, tam je Ježíš uprostřed nás).

Radost z Boha