Ohlášky

Pořad bohoslužeb

Aktuální pořad bohoslužeb.

Výběr z ohlášek pro týden 12. června 2021 – 20. června 2021

 • Dary na opravu střechy – v hotovosti a na náš farní účet (179416312/0300). 11 000 Kč od nejmenovaných dárců. 
  Všem dárcům Pán Bůh zaplať a upřímné děkuji.
 • Příprava na 1. sv. přijímání se uskuteční ve středu v 16.00 hod. ve farní učebně.
 • V pátek 4. června v 16.15 hodin proběhne ve farní učebně náboženství pro 8. a 9. třídy.
 • Květiny na výzdobu kostela

  Kdo by chtěl na výzdobu kostela věnovat květiny ze zahrádky, muže je donést do předsíně, kde jsou připraveny nádoby nebo kontaktovat paní Jančářovou, tel. 572 675 314.

 • Sbírka na křesťanská média proběhne v neděli 20. 6. 2021.
 • Farnost Blatnice a Matice svatoantonínská pořádají duchovní obnovu
  DUŠE SLOVÁCKA Svatý Antonínek 1. 7. – 4. 7. 2021
  Bližší informace naleznete na plakátku na nástěnce.
 • Děkanátní setkaní dětí a rodičů proběhne v sobota 19. 6. 2021 v Uh. Brodě.

Živý přenos

Nové komentáře