Duchovní slovo

Texty k (nejen) nedělnímu zamyšlení

Dát Ježíše na první místo

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Výročí posvěcení kostela (Mt 10,37-42) | 28. června 2020

Dnes děkujeme za toto svaté místo – za kostel. Zde se hned několika způsoby můžeme setkat s Ježíšem. Děti ale občas řeknou: „Nás to v kostele nebaví.“ A my dospělí se jim snažíme vysvětlit, že kostel není k tomu, abychom se zde bavili. Přesto zakoušíme chvíle, které jsou krásné, chvíle, kdy je nám dobře, ale i chvíle, kdy před Bohem vyléváme své srdce, své hořkosti a bolesti. A to je mnohem důležitější než zábava. Protože tím vším, co zde prožijeme, budujeme láskyplný vztah s Ježíšem. A evangelium nám říká, že to nemusí být vždy jednoduché. Dokonce to někdy chce velké sebezapření. Když půjdeme poctivě touto cestou, naše děti to uvidí a porozumí… I my si dnes k správnému pochopení poselství Božího slova pomozme příběhem.

Celý příspěvek

Mše svatá – neděle 28. června 2020

28. června 2020 v 9.30 hodin o slavnosti Výročí posvěcení kostela bude poslední přímý přenos mše svaté z farního kostela pro ty, kteří ze zdravotních důvodů nemohou přijít.

Po rozkliknutí otevřete video na stránce YouTube. Technické podrobnosti naleznete zde.

Co vám říkám ve tmě, povězte na světle

Text k zamyšlení u příležitosti 12. neděle v mezidobí (Mt 10,26-33) | 21. června 2020

V době, kdy vzniká křesťanství, byla ve světě rozšířena mysterijní náboženství. Mysterium je tajemství určené jen pro zasvěcené. Byla to tedy náboženství, která mohli poznat jen vyvolení a zasvěcení lidé. Patřila mezi ně třeba Mithrova, Isidina mystéria, kult bohyně Kybelé a různá další. Pro zasvěcení museli zájemci přinášet dary a podstupovat zasvěcovací obřady. Tajemnost těchto náboženství byla pro lidskou zvědavost přitažlivá, a tak není divu, že ve své době měla hojné stoupence, kteří chtěli poznat tajemství bohů a získat zvláštní ochranu a moc.

Celý příspěvek

Mše svatá – neděle 21. června 2020

21. června 2020 v 9.30 hodin o 12. neděli v mezidobí bude opět přímý přenos mše svaté z farního kostela pro ty, kteří ze zdravotních důvodů nemohou přijít.

Po rozkliknutí otevřete video na stránce YouTube. Technické podrobnosti naleznete zde.

Mše svatá – neděle 14. června 2020

14. června 2020 v 9.30 hodin o 11. neděli v mezidobí bude opět přímý přenos mše svaté z farního kostela pro ty, kteří ze zdravotních důvodů nemohou přijít.

Po rozkliknutí otevřete video na stránce YouTube. Technické podrobnosti naleznete zde.

Pastýřský list slavnost Nejsvětější Trojice

Odkazujeme na web Arcidiecéze olomoucké.

Mše svatá – neděle 7. června 2020

7. června 2020 v 9.30 hodin o slavnosti Nejsvětější Trojice bude opět přímý přenos mše svaté z farního kostela pro ty, kteří ze zdravotních důvodů nemohou přijít.

Po rozkliknutí otevřete video na stránce YouTube. Technické podrobnosti naleznete zde.

Modlitba otce arcibiskupa

Odkazujeme na modlitbu, kterou v situaci, kdy se postupně otevírají kostely uzavřené v rámci prevence před šířením nemoci covid-19, sepsal otec arcibiskup Jan Graubner. Budeme se ji společně modlit při bohoslužbách o slavnosti Nejsvětější Trojice 7. června 2020. K soukromé modlitbě ji ale může využít kdokoli.

Dokonalé odpuštění

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Seslání Ducha Svatého (Jan 20,19-23) | 31. května 2020

V dnešním evangeliu se nám pojí předání Ducha Svatého s úkolem předávat odpuštění. Jde o odpuštění, které přijímáme od Boha jako dar. A víme, že i to je pro nás někdy náročné. S přijetím odpuštění je ale propojeno i naše vlastní odpuštění. Podívejme se dnes na úskalí v této životní rovině.

Celý příspěvek

Mše svatá – neděle 31. května 2020

31. května 2020 v 9.30 hodin o slavnosti Seslání Ducha Svatého bude opět přímý přenos mše svaté z farního kostela pro ty, kteří ze zdravotních důvodů nemohou přijít.

Po rozkliknutí otevřete video na stránce YouTube. Technické podrobnosti naleznete zde.