This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed with the ID 1 found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

Duchovní slovo

Texty k (nejen) nedělnímu zamyšlení

Mše svatá – pátek 8. května 2020

8. května 2020 v 18.00 hodin v pátek po 4. neděli velikonoční bude opět přímý přenos mše svaté z naší farní kaple. Promluva bude zvláště pro děti. Ale nejen pro ně.

Zřejmě jde o poslední páteční on-line přenos.

Po rozkliknutí otevřete video na stránce YouTube. Technické podrobnosti naleznete zde.

Znají jeho hlas

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle velikonoční (Jan 10,1-10) | 3. května 2020

Jeden mnich přišel za opatem s trápením. Chtěl v dobré víře pozvat muže, kterého ještě neviděl v kostele, na nedělní mši svatou. Ale se zlou se potázal. Muž na něho zhurta spustil: „Já nejsem žádná ovce, která dělá to, co ostatní. Já jsem svobodný člověk a svobodným zůstanu, protože nikdy nebudu nikoho poslouchat. Zvlášť ne nějaké faráře!“ „Co na to říci? Měl snad ten člověk pravdu?“ Celý příspěvek

Mše svatá – neděle 3. května 2020

3. května 2020 v 9.30 hodin o 4. neděli velikonoční bude opět přímý přenos mše svaté z naší farní kaple. Tato neděle je „neděle Dobrého pastýře“ – den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

Po rozkliknutí otevřete video na stránce YouTube. Technické podrobnosti naleznete zde.

Mše svatá – pátek 1. května 2020

1. května 2020 v 18.00 hodin v pátek po 3. neděli velikonoční bude opět přímý přenos mše svaté z naší farní kaple. Promluva bude zvláště pro děti. Ale nejen pro ně.

Po rozkliknutí otevřete video na stránce YouTube. Technické podrobnosti naleznete zde.

Uzdravení víry

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle velikonoční (Lk 24,13-35) | 26. dubna 2020

Když čteme o této úžasné události, která se stala v den Zmrtvýchvstání, jak se dva zklamaní a smutní učedníci (jeden z nich se jmenoval Kleofáš) odebrali do svého domova, možná nás někdy napadla otázka, proč to vzdali takhle rychle. Jak je možné, že nesnažili zjistit pravdu, nešli se podívat ke hrobu…? Máme před sebou dva zlomené muže, kteří, ať už si to uvědomují nebo ne, prožívají krizi víry. A tak z místa naděje, zabydleni ve svém zklamání, odcházejí pryč.

Celý příspěvek

List papeže k měsíci květnu

Odkazujeme na list Svatého otce k měsíci květnu, ve kterém zpravidla slavíme Májové pobožnosti. Papež František zde nabízí i dvě modlitby k danému účelu.

Mše svatá – neděle 26. dubna 2020

26. dubna 2020 v 9.30 hodin o 3. neděli velikonoční bude opět přímý přenos mše svaté z naší farní kaple. Proběhne také vyhodnocení velikonoční soutěže „Pán vstal z mrtvých“.

Po rozkliknutí otevřete video na stránce YouTube. Technické podrobnosti naleznete zde.

Zde si můžete s dětmi poslechnout páteční promluvu, ve které jsme právě pro ně probírali nedělní evangelium.

Mše svatá – pátek 24. dubna 2020

24. dubna 2020 v 18.00 hodin v pátek po 2. neděli velikonoční bude opět přímý přenos mše svaté z naší farní kaple. Promluva bude tentokrát zvláště pro děti. Ale nejen pro ně.

Po rozkliknutí otevřete video na stránce YouTube. Technické podrobnosti naleznete zde.

Podívej se na mé rány a nebuď nevěřící

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle velikonoční (Jan 20,19–31) | 19. dubna 2020

Srdce apoštola Tomáše je sevřené bolestí ze ztráty. Při setkání s nadšenými spolubratry nechápe a není schopen uvěřit: „Dokud neuvidím, neuvěřím.“ Kolika lidí může i dnes rezonovat to samé a mohou se při ztrátě blízkých ptát: „Bože, proč jsi to dopustil?“ Smrt milovaného Pána byla pro Tomáše těžká zkouška. Ale to se všechno změnilo ve chvíli, kdy se setkal se Zmrtvýchvstalým Kristem. Z nevěřícího se stal věřící. A jeho příběh má i nás přivést a povzbudit k víře v Krista.

Celý příspěvek

Mše svatá – neděle 19. dubna 2020

19. dubna 2020 v 9.30 hodin o 2. neděli velikonoční (neděle Božího milosrdenství) bude opět přímý přenos mše svaté z naší farní kaple.

Po rozkliknutí otevřete video na stránce YouTube. Technické podrobnosti naleznete zde.

Pracovní list Ježíšova setkání po Zmrtvýchvstání pro děti – žáky ZŠ. List si stáhněte, vytiskněte a s pomocí rodičů (hlavně mladší děti) vypracujte. Vyplněný a podepsaný list vyfotografujte a pošlete na farní e-mail.