This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed with the ID 1 found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

Duchovní slovo

Texty k (nejen) nedělnímu zamyšlení

Videoúvod do Květné neděle 2020

Sdílíme úvod do Květné neděle od P. Vojtěcha Kodeta.

Mše svatá – středa 1. dubna 2020

Ve středu 1. dubna 2020 je Adorační den naší farnosti. Při té příležitosti bude opět přímý přenos mše svaté z naší farní kaple. Bohoslužba bude zakončena adorací a svátostným požehnáním.

Po rozkliknutí otevřete video na stránce YouTube. Pokud by se přenos z důvodu nedostatečné rychlosti internetu nepodařil, sledujte např. mši svatou v TV Noe. Technické podrobnosti naleznete zde.

Čas nové volby

Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle postní (Jan 11,1-45) | 29. března 2020

Asi všichni známe sousloví: „Leží tam jak Lazar.“ Používáme ho, když chceme říci, že je někdo vážně nemocný a neobejde se bez pomoci druhých. V těchto dnech se objevují zprávy o mnoha takových lidech. Vídáme obrázky z nemocnic, kde leží pacienti v přeplněných pokojích. Vidíme utrpení nemocných, vyčerpání těch, kdo jim pomáhají, bolest těch, kdo pohřbívají své zemřelé. Je to smutný pohled. Je nám líto všech těch, na které tíha této situace doléhá. Ale zároveň slyšíme o těch, kteří nezištně pomáhají druhým, o lidské odvaze, obětavosti a konání dobra. Svět prochází křížovou cestou, na které neschází zástupy Šimonů a Veronik, kterým patří velké poděkování. Tito lidé jsou pro všechny povzbuzením i příkladem.

Celý příspěvek

Mše svatá – neděle 29. března 2020

V neděli 29. března 2020 v 9.30 hodin o 5. neděli postní bude opět přímý přenos mše svaté z naší farní kaple. Po rozkliknutí otevřete video na stránce YouTube. Pokud by se přenos z důvodu nedostatečné rychlosti internetu nepodařil, sledujte např. mši svatou v TV Noe.

Nezapomeňte, že se v noci posunuje čas.

Videoúvod do 5. neděle postní 2020

Sdílíme úvod do 5. neděle postní od P. Vojtěcha Kodeta.

Mše svatá – středa 25. března 2020

Ve středu 25. března 2020 v 18.00 hodin o slavnosti Zvěstování Páně se opět pokusíme o přímý přenos mše svaté z naší farní kaple. Po rozkliknutí otevřete video na stránce YouTube. Pokud by se přenos z důvodu nedostatečné rychlosti internetu nepodařil, sledujte např. mši svatou v TV Noe.

Uzdravení slepého

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle postní (Jan 9,1-41) | 22. března 2020

Je skvělé, když může člověk spatřit svět, ale ještě skvělejší je, když může ve světě spatřit Boha. Nedávno jsem slyšel jednu ženu, která říkala: „Když se dívám, jak svět žil, tak se nedivím, že ho Pán Bůh opustil.“ Když se zamyslíme nad tím, jaký svět v poslední době byl, jak lidé žili a hřešili, může v nás, tváří v tvář tomu, co se v něm nyní děje, vyvstat otázka: „Nemá ta žena pravdu? Není pandemie Boží trest?“ Odpovězme si příběhem.

Celý příspěvek

Videoúvod do 4. neděle postní 2020

Sdílíme úvod do 4. neděle postní od P. Vojtěcha Kodeta.

Mše svatá – neděle 22. března 2020

V neděli 22. března 2020 v 9.30 hodin se pokusíme o přímý přenos mše svaté z naší farní kaple. Po rozkliknutí otevřete video na stránce YouTube. Pokud by se přenos z důvodu nedostatečné rychlosti internetu nepodařil, sledujte např. mši svatou v TV Noe.

Svátost smíření

Jak je to nyní se svátostí smíření? Odkazujeme na inspirativní článek. Další okolnosti vysvětluje následující video.