This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed with the ID 1 found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

Co vám říkám ve tmě, povězte na světle

Text k zamyšlení u příležitosti 12. neděle v mezidobí (Mt 10,26-33) | 21. června 2020

V době, kdy vzniká křesťanství, byla ve světě rozšířena mysterijní náboženství. Mysterium je tajemství určené jen pro zasvěcené. Byla to tedy náboženství, která mohli poznat jen vyvolení a zasvěcení lidé. Patřila mezi ně třeba Mithrova, Isidina mystéria, kult bohyně Kybelé a různá další. Pro zasvěcení museli zájemci přinášet dary a podstupovat zasvěcovací obřady. Tajemnost těchto náboženství byla pro lidskou zvědavost přitažlivá, a tak není divu, že ve své době měla hojné stoupence, kteří chtěli poznat tajemství bohů a získat zvláštní ochranu a moc.

Ježíš nám také přišel odhalit Boží tajemství. Ale na rozdíl od tehdejších náboženství vybízí své učedníky, aby před světem nic neskrývali. Aby jeho učení hlásali otevřeně a veřejně. „Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech!“

Každý, kdo to někdy zkusil a mluvil s nevěřícími o víře, ví, že to není vůbec jednoduchý úkol. Vyprávět zcela nevěřícímu člověku o tom, že anděl navštívil pannu, ze které se narodil Ježíš, který uzdravoval nemocné, křísil mrtvé, kterého umučili, ale on po třech dnech vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa a tam vládne, to si dnes ani nedovedeme představit. Ale Ježíš to po nás takto ani nechce.

U jeho dnešních slov je důležitý začátek: „Co vám říkám…“ Co nám řekl Ježíš, to máme hlásat na světle a ze střech. Na prvním místě nemáme lidem vyprávět Ježíšův podivuhodný životopis, ale máme jim přinášet poselství, které jsme sami přijali, které sami žijeme. Jedině takto se můžeme stát srozumitelní, protože hovoří nejen naše slova, ale celý náš život.

A která Ježíšova slova jsou nejpodstatnější? Ježíšova výzva k lásce: „Největší přikázání je toto: Miluj Boha nade vše a bližního jako sám sebe.“ „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní, nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšné.“ „Kdo z vás je bez hříchu, ať na ni první hodí kámen… Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od této chvíle již nehřeš.“ Pak můžeme pokračovat jeho slovy, kterými povolává apoštoly: „Pojď a následuj mě.“ Nebo slova z dnešního evangelia: „Nebojte se lidí. Máte vysokou cenu. Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi.“

Když tato slova přijmeme, jako Ježíšovu výzvu pro nás, bude celý náš život hlasatelem. Budeme přinášet nemocnému světu to, co potřebuje vidět a slyšet. Začněme hned dnes tím, že si přečteme Ježíšova slova, a dovolíme jim, aby zasáhla naše srdce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *