This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed with the ID 1 found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

admin

Postní kapky 2020

Je zde opět nabídka otce Petra Hofírka pro letošní postní dobu. Jde o aplikaci, díky které můžete získat duchovní inspiraci pro každý postní den. Obsah můžete využívat prostřednictvím webu www.postnikapky.cz nebo aplikace pro Android. Je možné využívat i „zásilkovou službu“. Postní kapky lze přidat podle návodu níže i do iOS, pak získáte přístup podobný jako skrze aplikaci.

Celý příspěvek

Biřmování 2020 – 12. setkání

Pátek 28. února 2020 v 19.00 hodin

Společné setkání s biřmovanci z Dolního Němčí. Naším hostem byl P. Jan Plodr.

Téma: Svátosti (biřmování: křesťanská dospělost a dary Ducha Svatého; trojice svátostí: křest, svátost smíření a eucharistie; křest: co přináší, jsme pomazáni na kněze – proroka – krále)

Připomínka domácího úkolu na příště: Rozhodnout se pro svého biřmovacího patrona, podle kterého přijmu i jméno, a zpracovat o něm krátký referát (kdo byl, co se mi na něm líbí, proč jsem si vybral zrovna jeho).

Biřmování 2020 – 11. setkání

Pátek 21. února 2020 v 18.50 hodin

Téma: Večer chval v kostele

Představení prvokomunikantů

V neděli po svátku Uvedení Páně do chrámu byli představeny děti, které letos poprvé přistoupí ke svatému přijímání. Deset dětí ze třinácti přineslo osobně před oltář své svíce, které jim byly požehnány. Světlo svící jim bude připomínat, že Ježíš je světlem pro jejich život a my je máme provázet svou modlitbou a příkladem.

Fotogalerie: Představení prvokomunikantů
(Foto: Markéta Mikuláštíková)

Být před Bohem opravdově

Text k zamyšlení u příležitosti 6. neděle v mezidobí (Mt 5,17-37) | 16. února 2020

Nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do nebeského království nevejdete. Když čteme tuto větu, může nás napadnout otázka: „Co je to dokonalá spravedlnost?“ Odpovědět si můžeme takovým příměrem.

Představme si, že nám prodavačka vrátila víc peněz, než měla. Co uděláme? Někdo si peníze nechá a dopustí se tím nespravedlnosti, protože si nechá něco, co mu nepatří. Jiný se rozhodne peníze vrátit. A tu je důležité si říci, proč peníze vrátil. Celý příspěvek

Večer chval

Všichni, zvláště mladí, jsou srdečně zváni na Večer chval pořádaný biřmovanci, ministranty, scholou Samuel a Misijním klubkem. Začínáme po večerní mši svaté (cca v 19 hodin) v pátek 21. února 2020. Jsme stvořeni, abychom Boha chválili aneb kde jsou dva nebo tři…

Biřmování 2020 – 10. setkání

Pátek 14. února 2020 v 19.00 hodin

Téma: Bible (Nový zákon, jazyk, rozdělení, návaznost na události Starého zákona, jak číst Bibli, práce s textem Lk 15)

Domácí úkol: Rozhodnout se pro svého biřmovacího patrona, podle kterého přijmu i jméno, a zpracovat o něm krátký referát (kdo byl, co se mi na něm líbí, proč jsem si vybral zrovna jeho).

Vy jste světlo světa

Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle v mezidobí (Mt 5,13-16) | 9. února 2020

V jedné hodině náboženství ukázal katecheta svým studentům knihu „Naše světla“. Byly to příběhy ze života světců. Společně si přečetli několik úryvků a mnozí studenti byli překvapení z toho, co svatí dokázali. Učitel se jich pak zeptal: „Proč myslíte, že si dnes čteme o svatých?“ Studenti se zamysleli a začali odpovídat: „Abychom dělali to, co oni.“ Učitel na to zakroutil hlavou: „Ne.“ Celý příspěvek

Biřmování 2020 – 9. setkání

Pátek 7. února 2020 v 19.00 hodin

Téma: Bible (Starý zákon, Boží jméno, židovské pojetí Písma, práce s Žalmem 139)

Světlo národů

Text k zamyšlení u příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu (Lk 2,22-40) | 2. února 2020

Jednoho dne opat připravoval na křest rodiče malého dítěte. Protože je neznal z bohoslužeb, zeptal se jich, kam chodí na mši svatou. Muž mu na to odpověděl: „Já do kostela nechodím a víra mi nijak nechybí.“ Opat na to pokýval hlavou a pravil: „To je proto, že víra je jako maják na mořském pobřeží.“ Celý příspěvek