This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed with the ID 1 found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

Biřmování 2020 – 16. setkání

Pátek 19. června 2020 v 19.00 hodin v kostele

Téma: Manželství v Božím plánu

Naším hostem byla Alena Mahdalová z Centra pro rodinu Uherský Brod.

Mše svatá – neděle 14. června 2020

14. června 2020 v 9.30 hodin o 11. neděli v mezidobí bude opět přímý přenos mše svaté z farního kostela pro ty, kteří ze zdravotních důvodů nemohou přijít.

Po rozkliknutí otevřete video na stránce YouTube. Technické podrobnosti naleznete zde.

Biřmování 2020 – 15. setkání

Pátek 12. června 2020 v 19.00 hodin v kostele

Téma: Desatero pokračování

Doplňující video k 6. přikázání.

Úkoly: Odevzdat chybějící úkoly, krátký „pololetní“ test (cesty poznání Boha, Modlitba, Bible).

Pastýřský list slavnost Nejsvětější Trojice

Odkazujeme na web Arcidiecéze olomoucké.

Mše svatá – neděle 7. června 2020

7. června 2020 v 9.30 hodin o slavnosti Nejsvětější Trojice bude opět přímý přenos mše svaté z farního kostela pro ty, kteří ze zdravotních důvodů nemohou přijít.

Po rozkliknutí otevřete video na stránce YouTube. Technické podrobnosti naleznete zde.

Novokněžské požehnání

Modlitba otce arcibiskupa

Odkazujeme na modlitbu, kterou v situaci, kdy se postupně otevírají kostely uzavřené v rámci prevence před šířením nemoci covid-19, sepsal otec arcibiskup Jan Graubner. Budeme se ji společně modlit při bohoslužbách o slavnosti Nejsvětější Trojice 7. června 2020. K soukromé modlitbě ji ale může využít kdokoli.

Dokonalé odpuštění

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Seslání Ducha Svatého (Jan 20,19-23) | 31. května 2020

V dnešním evangeliu se nám pojí předání Ducha Svatého s úkolem předávat odpuštění. Jde o odpuštění, které přijímáme od Boha jako dar. A víme, že i to je pro nás někdy náročné. S přijetím odpuštění je ale propojeno i naše vlastní odpuštění. Podívejme se dnes na úskalí v této životní rovině.

Celý příspěvek

Biřmování 2020 – 14. setkání

Pátek 5. června 2020 v 19.00 hodin v kostele

Téma: Úvod do Desatera (původ, Desatero v Písmu svatém, Desatero a Ježíš, praktické použití, zpytování svědomí), 1. přikázání

Úkoly: Odevzdat postní úkol Prezentace farnosti a Mé místo ve farnosti, opakovat na „pololetní“ test (cesty poznání Boha, Modlitba, Bible).

Mše svatá – neděle 31. května 2020

31. května 2020 v 9.30 hodin o slavnosti Seslání Ducha Svatého bude opět přímý přenos mše svaté z farního kostela pro ty, kteří ze zdravotních důvodů nemohou přijít.

Po rozkliknutí otevřete video na stránce YouTube. Technické podrobnosti naleznete zde.