Otec arcibiskup vybízí k modlitbě za déšť

Otec arcibiskup vyzývá k soukromým prosebným procesím i modlitbě v kostele, při které budeme vyprošovat potřebnou vláhu a tím i úrodu. Máme možnost si uvědomit, že nám nebude nic platné naše namáhání, pokud spolu s ním nebudeme otevřeni pro Boží požehnání.

Zde odkazujeme na další podrobnosti s možností si stáhnout brožurku modliteb a písní za déšť.

Uzdravení víry

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle velikonoční (Lk 24,13-35) | 26. dubna 2020

Když čteme o této úžasné události, která se stala v den Zmrtvýchvstání, jak se dva zklamaní a smutní učedníci (jeden z nich se jmenoval Kleofáš) odebrali do svého domova, možná nás někdy napadla otázka, proč to vzdali takhle rychle. Jak je možné, že nesnažili zjistit pravdu, nešli se podívat ke hrobu…? Máme před sebou dva zlomené muže, kteří, ať už si to uvědomují nebo ne, prožívají krizi víry. A tak z místa naděje, zabydleni ve svém zklamání, odcházejí pryč.

Celý příspěvek

List papeže k měsíci květnu

Odkazujeme na list Svatého otce k měsíci květnu, ve kterém zpravidla slavíme Májové pobožnosti. Papež František zde nabízí i dvě modlitby k danému účelu.

Mše svatá – neděle 26. dubna 2020

26. dubna 2020 v 9.30 hodin o 3. neděli velikonoční bude opět přímý přenos mše svaté z naší farní kaple. Proběhne také vyhodnocení velikonoční soutěže „Pán vstal z mrtvých“.

Po rozkliknutí otevřete video na stránce YouTube. Technické podrobnosti naleznete zde.

Zde si můžete s dětmi poslechnout páteční promluvu, ve které jsme právě pro ně probírali nedělní evangelium.

První fáze znovuobnovení bohoslužeb

V první fázi tzv. uvolňování krizových opatření je možné, aby se bohoslužeb účastnilo nejvýše 15 osob (platí do 10. května). V tomto období budou v naší farnosti probíhat bohoslužby takto: Mše svaté přenášené on-line (neděle a pátek) budou slaveny bez účasti veřejnosti ve farní kapli, ostatní bohoslužby dle rozpisu budou v kostele, přístupné rodině, která má v daný den úmysl, varhaníkovi a asistenci (podle rozpisu). Pohřby se konají běžným způsobem v kostele. Případné změny budou uvedeny na tomto webu.

Veškeré bohoslužby podléhají těmto pravidlům:

Celý příspěvek

Ježíšova setkání po Zmrtvýchvstání

Na 2. neděli velikonoční byl zveřejněn pracovní list Ježíšova setkání po Zmrtvýchvstání pro děti – žáky ZŠ. Starší děti jej zvládnou vypracovat samy, mladším musí pomoci rodiče.

List si stáhněte, vytiskněte a vypracujte. Vyplněný a podepsaný list vyfotografujte a pošlete na farní e-mail. Díky všem, kteří již svůj list poslali.

Mše svatá – pátek 24. dubna 2020

24. dubna 2020 v 18.00 hodin v pátek po 2. neděli velikonoční bude opět přímý přenos mše svaté z naší farní kaple. Promluva bude tentokrát zvláště pro děti. Ale nejen pro ně.

Po rozkliknutí otevřete video na stránce YouTube. Technické podrobnosti naleznete zde.

Podívej se na mé rány a nebuď nevěřící

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle velikonoční (Jan 20,19–31) | 19. dubna 2020

Srdce apoštola Tomáše je sevřené bolestí ze ztráty. Při setkání s nadšenými spolubratry nechápe a není schopen uvěřit: „Dokud neuvidím, neuvěřím.“ Kolika lidí může i dnes rezonovat to samé a mohou se při ztrátě blízkých ptát: „Bože, proč jsi to dopustil?“ Smrt milovaného Pána byla pro Tomáše těžká zkouška. Ale to se všechno změnilo ve chvíli, kdy se setkal se Zmrtvýchvstalým Kristem. Z nevěřícího se stal věřící. A jeho příběh má i nás přivést a povzbudit k víře v Krista.

Celý příspěvek

Mše svatá – neděle 19. dubna 2020

19. dubna 2020 v 9.30 hodin o 2. neděli velikonoční (neděle Božího milosrdenství) bude opět přímý přenos mše svaté z naší farní kaple.

Po rozkliknutí otevřete video na stránce YouTube. Technické podrobnosti naleznete zde.

Pracovní list Ježíšova setkání po Zmrtvýchvstání pro děti – žáky ZŠ. List si stáhněte, vytiskněte a s pomocí rodičů (hlavně mladší děti) vypracujte. Vyplněný a podepsaný list vyfotografujte a pošlete na farní e-mail.

Papež varoval před vir(tu)ální vírou

Odkazujeme na myšlenky z homilie papeže Františka.

Živý přenos

Nové komentáře