Farní zájezd do Rakouska

Ohlédnutí za farním poutním zájezdem do Salzburgu, po stopách Tiché noci a do Mariazell. Více v podzimním vydání časopisu Jákob.

Vlčnovský varhanní festival

Skutečné úsilí

Text k zamyšlení u příležitosti 25. neděle v mezidobí při pouti do Mariazell (Lk 16,1-13) | 22. září 2019

Za opatem přišel jistý muž pro duchovní radu. Sedne si a povídá: „Mám starého otce. A ten mě každou chvíli překvapí nějakým nepříjemným osočením. Já se rozčílím, vynadám mu a už se hádáme. Pak mě to mrzí. Co s tím mám dělat?“ Opat se zamyslel a pravil: „Nenechte se zaskočit a jednejte stejně…“ Tu mu muž skočil do řeči: „Vždyť vám povídám, že jednám stejně jako on, a k ničemu to nevede.“ Opat pokýval hlavou a pokračoval: „Nenechte se zaskočit a jednejte stejně rychle, jen obráceně. Když vás překvapí nějakým osočením, vy ho překvapte milým slovem. Něco povzbudivého si připravte a nebojte se to použít. Překvapte ho dobrem, jako on vás překvapuje zlem.

Celý příspěvek

Radost z Boha

Dobrý pastýř

Text k zamyšlení u příležitosti 24. neděle v mezidobí (Lk 15,1-10) | 15. září 2019

Jsme Ježíšovými učedníky. To jsme si připomněli před týdnem. Jsme učedníci, kteří jsou zváni do Ježíšovy školy, kde poznáváme, k čemu jsme voláni, kde se učíme dávat všechny své plány do Božích rukou. Ale na každého učedníka číhá nebezpečí „ztracené ovce“. Začněme příběhem:

Celý příspěvek

Ve všem s Bohem počítat

Text k zamyšlení u příležitosti 23. neděle v mezidobí (Lk 14,25-33) | 8. září 2019

Minulou neděli jsme si dávali heslo pro nový školní a pastorační rok. Dnes nás Ježíš vybízí k náročnému, ale důležitému kroku, abych mohli denně naplňovat to, že jsme jeho učedníci.

Potkají se dva sedláci a jeden se hned ptá: „Tak co, jak ti šla letos sklizeň?“ „Člověče, byl to zážitek! S nejnovější technikou to šlo skoro samo. To, co jindy dělám týdny, jsem zvládl za jediný den. Kvalita výborná, výnosy obrovské…“ „Nepovídej, za jediný den? A cos dělal pak?“ „No co, pak zazvonil budík, a já šel do práce.“

Celý příspěvek

Nový školní a pastorační rok

Text k zamyšlení u příležitosti 22. neděle v mezidobí (Lk 14,1.7-14) | 1. září 2019

Přivádí rodiče chlapečka do první třídy a říkají mu: „Neboj se, dělej to, co ostatní, a snaž se, ať jsi ze všech nejlepší.“ Odpoledne přijde chlapec ze školy domů a ukazuje první poznámku: „Zlobí nejvíce ze všech dětí ve třídě!“ Otec se na kluka rozhněvá: „Co jsi tam prosím tě dělal!?“ Chlapec se na tátu podívá a říká: „Proč se zlobíš? Vždyť jsem jen plnil tvé přání. Dělal jsem to, co ostatní, a byl jsem v tom nejlepší!“

Tak vidíme hned na začátku, že nestačí jen dobré rady slyšet a poslouchat. Je třeba jim dobře rozumět. To platí i v našem duchovním vzdělávání. Jeden okruh jsme systematicky probírali o prázdninách, nyní společně vstupme do nového školního – pastoračního roku.

Celý příspěvek

Projít těsnými dveřmi

Text k zamyšlení u příležitosti 21. neděle v mezidobí (Lk 13,22-30) | 25. srpna 2019

Jedna dětská hádanka se ptá: „Víte, který svatý je v nebi nejtlustší?“ „Žádný. Všichni přece museli po smrti zhubnout, aby prošli těsnými dveřmi.“ Může na tom být něco pravdy? Ve fyzické oblasti určitě ne, ale v duchovní to stojí za zamyšlení.

Celý příspěvek

Cesta k jednotě

Text k zamyšlení u příležitosti 20. neděle v mezidobí (Lk 12,49-53) | 18. srpna 2019

Můžeme říci, že nás dnešní texty vedou do našich domovů, do našeho rodinného života. Už v týdnu jsme byli připravováni. Zvláště páteční úryvek evangelia je důležitý ke správnému pochopení toho dnešního.

Celý příspěvek

Nepovedené děti

Text k zamyšlení u příležitosti 19. neděle v mezidobí (Lk 12,32-48) | 11. srpna 2019

Život v Boží blízkosti nás přivádí k tomu, že moudře hospodaříme s tím, co máme. To je shrnutí poselství minulé neděle. Dnešní neděle je bohatá na další výzvy. A to nejen co do šířky, ale hlavně do hloubky.

Slyšíme hned v úvodu úryvku evangelia výzvu: „Neboj se malé stádce! Váš Otec rozhodl, že vám dá království! Opatřete si měšce, které nezpuchří…“ Jak krásně to u Pána Boha funguje. Dříve, než něco od člověka žádá, sám ho obdaruje. A ne v malé míře. Musíme na to mít dokonce nějaký vak. Dříve, než nás Bůh vyzývá ke štědrosti, sám nám dává svou štědrost pocítit. V Boží výzvě pak také slyšíme: „Prodejte svůj majetek a rozdejte na dobré skutky.“ Jde o životní postoj, o směr, kterým se má naše hospodaření ubírat. Jde o vědomí, že je něco, co má mnohem vyšší cenu. Včera jsme si vysvětlovali, že tímto majetkem je i náš život. Že ho nemáme pro parádu, ale že jde o dar, který se sám má stát darem. Smysl života je, aby přinášel užitek, tak jako zrno má sytit nebo být zaseto.

Celý příspěvek

Živý přenos

Nové komentáře