pokora

Pokora

Text k zamyšlení u příležitosti svátku Svaté Rodiny (Mt 2,13-15.19-23) | 31. prosince 2017

Dnes je svátek Svaté Rodiny. Myslíme na Svatou Rodinu a modlíme se za rodiny na celém světě. Život v rodině je často krásný, ale nikdy není snadný. Za dobrou, fungující rodinou je vždy veliká námaha a mnohé oběti. Chci vám poděkovat za úsilí, se kterým budujete vztahy ve svých rodinách, a zvláště za všechny oběti, které dennodenně pro jejich dobro přinášíte. Zasloužíte si dnes slyšet povzbudivá slova, ale co říci, když je tolik témat, která by dnes mohla zaznít. Nakonec jsem vybral jedno jediné: Pokora.

Celý příspěvek

Mše svatá – Bohoslužba slova

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle postní | 26. března 2017

Potkává mladík babičku, co kráčí do kostela, a posměšně ji říká: „Pozdravujte tam Pána Boha.“ „Sám by ses měl pozdravovat,“ odtušila nato stará paní. Co tím myslela? Slovo „pozdravit“ se dá taky vyložit jako „popřát zdraví“. Odpověď té moudré ženy pak může znamenat: „Sám bys měl naslouchat Božímu slovu, aby tě přivedlo ke zdraví duše, mysli i těla.“ Jakmile vyslovíme nebo napíšeme někomu pozdrav, už se děje něco dobrého. Milý pozdrav hřeje, těší i léčí. Bohoslužba slova, o které si dnes chceme něco říci, je takové vyřízení pozdravu z nebe. Církev tlumočí slova samotného Boha. Výraz bohoslužba zde můžeme vnímat i tak, že Bůh zde slouží člověku a svým slovem ho vyučuje, povzbuzuje, napomíná, uzdravuje. A kdo se naučí dobře naslouchat, odchází jako boháč.

Celý příspěvek

Pokora

Text k zamyšlení u příležitosti 22. neděle v mezidobí | 28. srpna 2016

Jeden kněz si posteskl: „Sedět na posledním místě – to je pasáž Písma svatého, která se v kostelích ujala ze všech nejlépe. Kdyby věřící se stejným úsilím plnili i ostatní rady Bible, stojíme již nyní na prahu svatosti.“

Celý příspěvek

Odmítá hřích, ale přijímá hříšníka

Text k zamyšlení u příležitosti 11. neděle v mezidobí | 12. června 2016

Celý týden nás v liturgii provázely texty, ve kterých Ježíš vyzýval k dodržování Zákona. Kdo by zrušil jediné písmenko, bude v nebeském království nejmenší. Pokouší-li tě ruka, usekni ji, je lépe být v nebi bez ruky, než s oběma rukama v pekle. A tak podobně. Byla to velmi výrazná až tvrdá napomenutí. A dnes nám liturgie představuje Ježíše, jak se zastává ženy, která svým životem zjevně porušovala přikázání a hřešila. Jak to jde dohromady?

Celý příspěvek

Živý přenos

Nové komentáře