Aktuální vládní nařízení

Přinášíme vám výzvu předsedy ČBK Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, ohledně dodržování aktuálních nařízení Vlády ČR:

odkaz: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201027vyzva-predsedy-cbk-k-dodrzovani-aktualnich-vladnich-narizeni

Dopis od otce arcibiskupa – Všem farnostem

Živý přenos mše svaté – neděle 25. října 2020

25. října 2020 v 9:30 bude živý přenos mše svaté z kostela. Jedná se o zkušební provoz. Po rozkliknutí odkazu viz. níže otevřete živý přenos mše na YouTube.

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=TAnLW2EDJ94

Biřmování 2020 – 23. setkání

Tento pátek 23. října a 30. října 2020 v 19.00 hodin proběhne zkouška s přihlášenými na uvedené datum . V 17.30 se budou před mší sv. biřmovanci modlit sv. růženec.

Informace o konání bohosluužeb, svateb a pohřbů

Vzhledem k nařízení vlády se s platností od 14. října 2020 zakazují veškeré hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních i vnějších prostorech s tím, že zákaz se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady. Dále se od 19. Října omezuje účast na svatbách a pohřbech na maximální počet 30 osob.
Mše svaté budou proto primárně určeny rodinám, jež mají na daný den úmysl.

Biřmování 2020 – 22. setkání

Tento pátek 16. října 2020 se v 19.00 hodin koná setkání našich biřmovanců.
V 17.30 hod. přede mší svatou započneme setkání modlitbou sv. růžence.

Dopis od otce arcibiskupa

Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence

Dne 7. října 2020 se v Olomouci konalo jednání Stálé rady ČBK. Její členové vyzývají věřící k modlitbě růžence za ukončení pandemie COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.“ Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
jako lékaře našich duší a těl.
Shlédni na své děti,
které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech
Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,
utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
věčný život mrtvým.
Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Biřmování 2020 – 21. setkání

Tento pátek 9. října 2020 se v 19.00 hodin koná setkání našich biřmovanců.
V 17.30 hod. přede mší svatou započneme setkání modlitbou sv. růžence.

Biřmování 2020 – 20. setkání

Tento pátek 2. října 2020 se v 19.00 hodin koná setkání našich biřmovanců.

Živý přenos

Nové komentáře