Jste návštěvník | Dnešních návštěv

admin

Dávejte, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu

Text k zamyšlení u příležitosti 29. neděle v mezidobí (Mt 22,15-21) | 22. října 2017

„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne.“ Tak zní první přikázání Desatera, které židé po staletí milovali, ctili a zachovávali. A pak přišli římští císaři, kteří o sobě tvrdili, že jsou božskými zástupci na této zemi. To bylo pro židy rouhání. Platit daň císaři, který se stavěl na roveň Bohu, znamenalo uznat jeho moc a svým způsobem tak porušit první přikázání. Byl to citlivý náboženský i politický problém. A tak je otázka farizeů nebezpečnou pastí. Poruší Ježíš první přikázání Desatera, nebo se postaví proti římským okupantům? Když poruší Desatero, není to prorok, když se postaví proti císaři, čeká ho zatčení a možná smrt. Co z toho si Ježíš zvolí?

Celý příspěvek

Co když

Píseň Co když, která je dárkem spolča, scholy Samuel, ministrantů a dalších ke svatbě Martiny Mošťkové a Pavla Ingra.

Odvádějme Bohu, co mu náleží

Text k zamyšlení u příležitosti 27. neděle v mezidobí (Mt 21,33-43) | 8. října 2017

Evangelium hovoří o představitelích židovského národa, kterým byl svěřen poklad pravé víry v jediného živého Boha. Ale oni si tuto víru přivlastnili a uzavřeli ji do hradeb náboženských předpisů. Místo aby byla plodná a přinášela světu radost a spásu, stala se nástrojem potěšení jen pro vyvolené. A kdokoli se snažil to změnit, se zlou se potázal. Dokonce i sám Boží Syn.

Celý příspěvek

Noví pomocní biskupové Antonín a Josef

Od soboty 14. října 2017 máme nové pomocné biskupy Mons. Antonína Baslera a Mons. Josefa Nuzíka. Více na webu cirkev.cz. Zde můžete prohlížet záběry fotografů seskupení Člověk a víra.

Jákob – podzimní vydání 2017

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – podzimní vydání. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Pokračujeme v Božím díle

Text k zamyšlení u příležitosti 25. neděle v mezidobí (Mt 20,1-16) | 24. září 2017

V roce 2014, přesně před třemi lety, jsme zde rozebírali stejný úryvek evangelia. Jeho prvotní výpověď jsme si probrali i v pátek s dětmi. Odměna v tomto případě není výsledkem naší práce, našich zásluh. Je darem dobrého Boha. Je projevem jeho lásky k těm, kteří jsou ochotni jeho dar přijmout. A naše úsilí naše práce na jeho vinici? Je odpovědí na jeho lásku. Podívejme se dnes ale z trochu jiného úhlu.

Celý příspěvek

Misijní říjen 2017

Nejen dětem z Misijního klubka může pomoci kalendář pro Misijní říjen 2017 se zajímavým úkolem na každý den. Lze jej stáhnout a následně vytisknout v barevnéčernobílé verzi. Více informacích na webu Papežského misijního díla.

Stolní kalendář děkanátu Uherský Brod 2018

V kostele je již k dispozici nový stolní kalendář našeho děkanátu (již pátý v pořadí). V kalendáři na rok 2018 opět naleznete důležitá výročí farností, termíny poutí a hodů, ale také Katolické základní školy, CSOŠ Bojkovice nebo Oblastní charity Uherský Brod. Kalendář opět vychází ve větším formátu, ve kterém máte prostor na své vlastní poznámky, a obsahuje převážně záběry fotografů našeho děkanátu.

Odpuštění dluhu

Text k zamyšlení u příležitosti 24. neděle v mezidobí (Mt 18,21-35) | 17. září 2017

V rámci oslav výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, zazněla krásná myšlenka, o Mariině novodobém prorockém úkolu. Proč přichází připomínat Bohem zjevené pravdy? Bůh nás obdaroval svobodnou vůlí. Chce naše svobodné rozhodnutí. Ví ale, že jsme schopni se zahubit, proto nás doprovází, připomíná a očekává s otevřenou náručí.

Už jsme si mnohokrát řekli, že je třeba Boha nejdříve milovat a až na základě tohoto vztahu naplňovat jeho přikázání. Jak bychom také nenaplnili očekávání milované bytosti? Někdo by si ale řekl: „Když Bůh potřebuje mé svobodné rozhodnutí, mou lásku, tak proč mě stále k něčemu nutí? Počkám, až se mi bude chtít, až mě to bude bavit… a budeme všichni spokojeni. On i já.“

Celý příspěvek

Virtuální prohlídky

Nabízíme odkaz na virtuální prohlídku kostela Božího Těla v Gutech u Třince, který v noci na 2. srpna 2017 vyhořel. Je také možné shlédnou virtuální záběry z míst letošního Celostátního setkání mládeže v Olomouci.

Nové komentáře