Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Zajímavosti

Různé zajímavosti

Druhé kolo voleb do pastorační rady

V neděli 23. června 2019 proběhne druhé kolo voleb do pastorační rady.

Delegovanými členy jsou Eliška Čičelová a Antonín Válek. Členové jmenovaní farářem jsou Miroslav Jakoubek, Markéta Mikuláštíková, Marta Moštková a Anna Mošťková.

Z níže uvedených budeme volit šest kandidátů. Řazeni jsou abecedně a bez titulů. Na vývěsce u kostela naleznete i jejich fotografie.

František Cahel
Dominik Jakoubek
Ludmila Gabrielová
Mária Hlůšková
Oto Holeček
Tereza Holečková
Alžběta Hurábová
Alena Koníčková
Dana Koníčková
Marie Mikuláštíková
Zdenka Nevařilová
Veronika Ondrůšková
Antonín Pešl
Jaroslav Tvrdoň

První svaté přijímání 2019

Naši prvokomunikanti v neděli 2. června 2019 vstoupili do životního období, ve kterém už Bůh může jejich srdce přetvářet a proměňovat. Provázejme je svým příkladem a modlitbou. Odkazujeme na videozáznam této slavnosti.


(Video: Z. Koníček)

Proti proudu

Odkazujeme na dokument České televize o životě, pronásledování a vyhnanství velikána českých dějin kardinála Josefa Berana.

Prvokomunikanti 2019

Nabízíme společnou fotografii (foto: Rostislav Pijáček) po slavnosti prvního svatého přijímání v neděli 2. června 2019.

Jízdokrálová mše svatá

Nabízíme sestřih slavné mše svaté za krále, jeho rodinu a ročník 2001 při letošní Jízdě králů s promluvou vlčnovského rodáka P. Rudolfa Repky.


(Video: Z. Koníček)

Jízda králů 2019

Nabízíme přehled bohoslužeb o letošním jízdokrálovém víkendu.

Misijní kavárna

Misijní klubko zve všechny děti na misijní pečení a dílničky, které se uskuteční tuto sobotu ve 14.00 hodin na faře. Všechny děti pak zvou účastníky nedělních bohoslužeb (31. března 2019) do Misijní kavárny, která bude v prostorách před kostelem po ranní i hrubé mši svaté. Můžete si pochutnat, něco hezkého vybrat a přispět tak na Papežské misijní dílo dětí.

Svátost biřmování 2020

Od neděle 24. března 2019 je možné v zákristii kostela vyzvednout přihlášky k přípravě na přijetí svátosti biřmování. Vyplněné přihlášky odevzdávejte mi osobně (po některé mši svaté) do Velikonoc – 21. dubna 2019.

Celý příspěvek

Filipínské rugby

Jsme zváni do Dolního Němčí na dokument Papežských misijních děl Filipínské rugby – hra o život. Po promítání bude následovat beseda s tvůrci filmu.

Třebechovický betlém

Během příprav na Vánoce se můžeme nechat inspirovat dokumentem o restaurování Třebechovického betléma.