This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed with the ID 1 found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

Vánoce

Živý betlém 2019

O svátku Svaté Rodiny jsme se setkali již po šestnácté ke ztvárnění betlémské scény. Program se odehrál nejprve v kostele, a pak u betlémské chýše před kostelem. Nabízíme ohlédnutí ve fotografiích i videozáznamu.

Fotogalerie: Živý betlém 2019
(foto: P. Ladislav)

Fotogalerie: Živý betlém
(foto: Rostislav Pijáček)


(Video: Zdeněk Koníček)

Slovo na počátku

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle po Narození Páně (Jan 1,1-18) | 5. ledna 2020

Když řekne dítě první slovo, bývá to velká sláva. Všichni se radují. I Bůh na počátku vyslovil Slovo, díky kterému jsme tady a díky kterému máme naději na život věčný. Vyslovil Slovo, ze kterého se máme radovat. Tímto Slovem je Ježíš Kristus. „Všechno povstalo skrze ně(ho) a bez něho nepovstalo nic, co jest.“ Pro nás je Ježíš postava stará 2000 let. Ale Jan odhaluje, že těch 2000 let je jen nepatrný okamžik v bytí Božího Syna. Skrze něho povstal svět, skrze něho přišlo do světa světlo spásy, skrze něho dostáváme milost za milostí. To všechno nám říká prolog Janova evangelia. Můžeme mu věřit?

Celý příspěvek

Tříkrálová sbírka 2020

I letos se konala Tříkrálová sbírka, při níž koledníci přinesli jednotlivým domovům radostnou zvěst o Kristově narození a symbol Božího požehnání. Při tom se vybralo 119.837 Kč. Všem, kteří přispěli a účastnili se, Pán Bůh zaplať.

Nabízíme ohlédnutí ve fotografiích a videozáznamu.

Celý příspěvek

Živý betlém 2019

Přijměte všichni srdečné pozvání na tradiční Živý betlém, který se uskuteční v neděli 29. prosince 2019 v 15.30 hodin. Začneme programem v kostele, pak se společně přesuneme do betlémské chýše před kostelem. Od 13.00 hodin bude přístupný k návštěvám betlém v kostele.

Radostné Vánoce a požehnaný rok 2020

Jákob – doba adventní a vánoční 2019

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba adventní a vánoční 2019. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Tříkrálová sbírka 2019

I letos se konala Tříkrálová sbírka, při níž koledníci přinesli jednotlivým domovům radostnou zvěst o Kristově narození a symbol Božího požehnání. Při tom se vybralo 115.253 Kč. Všem, kteří přispěli a účastnili se, Pán Bůh zaplať.

Advent a Vánoce 2018

Cestu dobou adventní až ke slavnosti Narození Páně mapuje tato fotogalerie.

Fotogalerie: Advent a Vánoce 2018
(Foto: Člověk a víra – Viktor Čičel, pro nejjednodušší prohlížení spusťte modrý odkaz PROHLÍŽET FOTOGALERII)

Plamen víry a lásky

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Zjevení Páně (Mt 2,1-12) | 6. ledna 2019

Když se například v britské královské rodině narodí dítě, přijedou reportéři z celého světa a celá planeta během několika minut ví, co se událo. Když se narodí Boží Syn, dozví se to pár pastýřů a mudrci z východu. Pokud se nad tím zamyslíme, může nás napadnout otázka: „Nestala se někde chyba? Největší událost v dějinách lidstva, narození Božího Syna, proběhla takřka bez povšimnutí. Proč přišel Bůh mezi nás tak skrytým a skromným způsobem?“

Celý příspěvek

Hledat, chránit a hlásat

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Matky Boží, Panny Marie (Lk 2,16-21) | 1. ledna 2019

Všechny vás vítám na prahu nového roku. Včera jsme se ohlíželi zpět, hodnotili, děkovali i prosili. Dnes na základě vědomí všech Božích darů a díků za ně, chce pokračovat v prosbě za to, aby nastávající rok byl dobrý. V souvislosti s dnešním dnem se skloňují ve všech pádech nová předsevzetí. Viděl jsem takový kreslený vtip, kde na prvním obrázku sedí za stolem muž, dívá se na sklenku a říká: „V tomto roce nebudu pít.“ Na dalším se dívá na cigaretu a říká: „V tomto roce nebudu kouřit.“ Potom hledí na televizi a říká: „A na televizi se koukat taky nebudu.“ Nakonec sedí za stolem, hlavu zabořenou do dlaní a povídá: „Co já vlastně v tom novém roce budu dělat?“

Celý příspěvek